B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : On Sahih Hadisi Şerif 16 (151-160)


151- “ Yeryüzünün anahtarı bana verildi. Ahmet ismiyle isimlendirildim. Toprak bana tahur (Temizleyici) sayıldı. Benim ümmetim diğer ümmetlerden daha hayırlı oldu.” (Faydul kadir hadis no 1169)

(Peki Hadisi şerif neden Muhammed değil de Ahmed olarak buyurmuştur? Çünkü bu ismlerin manası, övgülerin tamamına erişmiş anlamını taşır, örnek verecek olursak ; Ahmed - Muhammed – Mahmud - Memduh - Hamid - Hamiyd- Hamdi - Mihmad - Hammad ve hamdan gibi isimler de aynı türevden gelmektedir. Arapça da, Mustafa ise arıtılmış (filtre edilmiş) tertemiz anlamına gelir. Konu ile ilgili âyeti kerime ise şöyle buyurmaktadır : (Meryem oğlu İsa dedi ki; Ey İsrail oğulları, ben size Allah’ın elçisiyim. Benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmed adında bir peygamberinde müjdecisiyim.) (Saf sûresi 6.âyet)

152- “ Arşın altındaki hazineden bana şu ayetler verildi: Bakara suresinin son iki ayeti. Benden önceki Nebilere verilmedi.” ( Faydul kadir hadis no 1172)

153- “ Bana benden önceki Nebilere verilmeyen beş husus verildi: Bir aylık mesafeden düşmana korku, yeryüzü bana mescit ve tahur oldu. (Namaz kılınabilir ve temizleyicidir, teyemmümde olduğu gibi) Ümmetimden her kimsenin, namaz kılma çağı gelirse kılsın. Ganimetler bana helâl edildi; Benden önce kimseye helal edilmemişti. Bana şefaat etme hakkı verildi. Nebiler kavimlere özel olarak gönderildi ben genel olarak gönderildim.” ( Faydul kadir hadis no 1174)

154- “ En faziletli amellerden ikisi, vaktinde kılınan namaz ve anne ve baba rızasını almaktır.” ( Faydul kadir hadis no 1233 )

155- “ En faziletli iman; sabır etmek ve affetmektir.” ( Faydul kadir hadis no 1244 )

156- “ En faziletli cihat: Zalim idarecinin yanlışını yüzüne söylemektir.” ( Faydul kadir hadis no 1246 )

157- “ En değerli dua, kişinin kendine dua etmesidir.” ( Faydul kadir hadis no 1250 )

158- “ En değerli harcama; Allah rızası için ailesine yaptığı harcamadır. Bineğine yaptığı harcamadır ve Allah için birlikte mücadele veren arkadaşlarına yaptığı harcamadır.” ( Faydul kadir hadis no 1252 )

159- “ En kıymetli zikir; La ilahe illallah, en kıymetli dua; Elhamdu lillah.” ( Faydul kadir hadis no 1253 )

160- “ En faziletli sadaka susamışlara su içirmektir.” ( Faydul kadir hadis no 1261 )


(Bazı yerlere hayır amaçlı konan sebil sular gibi.)

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…