B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : On Sahih Hadisi Şerif 14 (131-140)


131- “ Kadınlarınıza hayır tavsiye edin. Onlara iyilikle davranın. Onun yaradılışı eğri bir kaburga kemiğindendir, en eğri olan ise üsteki en ince kemiktir. Düzeltmek istersen onu kırarsın, bırakırsan eğri kalır. Bu yüzden kadınlara hayır ve iyilikle tavsiyede bulunun.” ( Faydul kadir hadis no 1012 )

132- “ Cenazede acele ediniz ki: İyi ve Salih kişi ise onun güzel amellerine kavuşması için. Kötü kişi ise mahalle insanlarının, hayvanların ve kuşların ondan bir an önce kurtulması için.” ( Faydul kadir hadis no 1019 )

133- “Affedici olun affedilirsiniz.” (Faydul kadir hadis no 1038)

134- “ (Yönetimi altında olduğunuz idarecilerden) Allah’ın emirlerini duyuran, ister Habeşli ister kafası üzüm tanesi gibi siyah birisi bile olsa onu dinle ona itaat et.” ( Faydul kadir hadis no 1039 )

135- “İnsanlardan en kötü hırsız namazından çalan hırsızdır. Namazın rükûsunu, secdesini huşu içinde tamamlamayandır.” ( Faydul kadir hadis no 1040 )

(Yukarıdaki 1040 nolu Peygamber s.a.v.’in sahih hadisi şerifinde buyurduğu gibi, namazın rukunlarına riayet edilmez ise namazımızdan çalmış oluruz. Yani rükûdan ve secdeden kalkınca dik durarak biraz beklemek, belini dik tutmak gerekir. Buna tadil-i erkân denir. Peki tadil ne demektir? Arapça’da idil’den gelir yani dimdik düz duran, dolayısıyla Yüce Allah Kuran’ı Kerim’de İnsan oğluna hitaben şöyle buyuruyor: (Biz seni düzgün dik duran olarak yaratmadık mı?) (İnfitar sûresi 7. âyet) Bu mübarek âyeti kerime bize hemen şu gerçeği hatırlatmaktadır: Dünyada Yüce Allah’ın yarattıkları arasında iki ayak üzerinde ve dimdik duran, belini bükmeden yürüyebilen sadece insanoğludur. Goril, maymun, şebek gibi hayvanlar iki ayak üstünde yürüseler bile mutlaka belleri büküktür.)

136- “ Dünyada, insanlara ve onların dinine karşı şiddet kullananlar (Firavun gibi) kıyamet günü Allah indinde en şiddetli azabı göreceklerdir.”
( Faydul kadir hadis no 1049 )

(Firavun ve benzeri insanlar, kendilerini dünyada geçici bir süre için güçlü sananlar, dini vecibelerini yerine getirmek isteyenlere ve kendilerine tabi olmayanlara, baskı ve zulüm yaparak temel haklarından mahrum ederler. Böyle kişilere yardım ve yataklık edenler ve onlara alkış tutanlar da Yüce Allah indinde sorumlu olurlar.)


137- “ Allah indinde kıyamet günü şiddetli azap görecek insanlar ruhlu varlıkları (Gölgesi olan) cisimlendirenlerdir.” ( Faydul kadir hadis no 1052)

138- “ En doğru rüya sahur vakti görülendir.” ( Faydul kadir hadis no 1083 )

139- “ (Yüce Rabbimizin yap yapma buyruklarına uyan müminler) Bana nefsinizin istediği altı şeyden feragat edeceğinize dair garanti verin bende size Cennet’i garanti edeyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin, söz verince sözünüzü yerine getirin, emaneti yerine iade edin, iki bacak aranızı muhafaza edin, bakışlarınızı ve ellerinizi kontrol edin.” ( Faydul kadir hadis no 1095)

140- “ (Akıl bağli olmadan ölen) Müminlerin çocuklarının bakımlarını, Cennetin bir yerinde (Hz.) İbrahim (a.s) ve (Hz.) Sâre (Validemiz) üstlenmektedir. Anne ve babalarına kıyamet günü iade edeceklerdir.” ( Faydul kadir hadis no 1102)

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…