B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : On Sahih Hadisi Şerif 9 (81-90)


81- “ ‘İza zülzilet’ Suresi Kur’an’ın yarısıdır. ‘Kulya eyyuhal kafirun’ suresi dörtte biridir. ‘Gulhuvallahu ehad’ suresi üçte biridir.” ( Faydul kadir hadis no 659 )

(Kuran okumanın sevabını içerir)

82- “ Kul, zina yapınca imanı çıkar, başının üstünde gölge gibi durur. Ta ki hakkıyla tövbe ettikten sonra geri döner.” ( Faydul kadir hadis no 660 )

(Yukarıdaki 660 nolu Peygamber s.a.v. in sahih hadisi şerifinde buyurduğu gibi: Bu çirkin büyük günaha müptelâ olan kişi, tekrar dönmemek kaydı ile yüce Allah’a tövbe etmelidir. Zina hem Allah (c.c.) indinde hem de insanların kabul ettiği büyük suçlar arasındadır. Dolayısı ile tövbe etmeden önce ölen zinaya düşkün kişilerin ruhları, tandır biçiminde ateşli bir yerde kıyamet kopuncaya kadar beklerler. Efendimiz s.a.v. Miraca çıktığında bunların son derece acıklı olan halleri kendisine gösterilmiştir.)

83- “ Kul secde edince yedi azası secde eder. Yüzü, elleri, dizleri ve ayakları.” ( Faydul kadir hadis no 671 )

84- “ İyiliklerin seni memnun ediyorsa kötülüklerin seni üzüyorsa sen Müminsin.” ( Faydul kadir hadis no 677 )

85- “ Biriniz sahurda su kabı elinde iken ezan okunmaya başlarsa bırakmasın. Hacetini ihtiyacı kadar görsün.” ( Faydul kadir hadis no 686 )


(Yukarıdaki 686 nolu Peygamber s.a.v. in sahih hadisi şerifinde buyruğunu şöyle açıklayabiliriz: Orucun başladığını bildiren ezan’ın okunmasını, veya top’un atılmasını işittiğin anda eğer su içiyorsan su kabını hemen ağzından çekme ihtiyacını gider anlamına gelir.)

86- “ Ezanı işitirsen Allah’ın çağrısına cevap ver.” (Faydul kadir hadis no 689 )

(Ezana kulak ile çağrı vermek, müezzinin söylediklerini tekrarlamaktır. Beden ile çağrı vermek ise camiye gidip cemaatle namaz kılmaktır. Burada esas olan hem kulak hem de beden ile cevap vermektir.)

87- “ Horozların seslerini işitirseniz Allah’a nimet ve bereket arttırması için dua edin. Çünkü o melek görmüştür. Eşeklerin anırmasını işitirseniz Euzu Besmele çekin çünkü o şeytan görmüştür.” ( Faydul kadir hadis no 695 )

88- “ Gece eğer köpek uluması veya eşek anırması işitirseniz ‘Euzu billahi mineşşeytanirracim deyin’. Çünkü onlar sizin görmediklerinizi görürler.” ( Faydul kadir hadis no 698 )

89- “ Bir yerde salgın hastalık varsa o yere girmeyin. Eğer içindeyseniz çıkmayın.” ( Faydul kadir hadis no 700 )

90- “ Müezzini işitirseniz aynısını tekrarlayın bana salavat getirin. Salavat getirene Allah on misli sevap verir. Ve benim için Allah’tan vesileyi isteyin. Çünkü vesile Cennette Allah’ın bir kuluna nasip olacaktır. (yüce Allah’tan) Dilerim ki oda bana nasip olur. Kim bana vesile için dua ederse ona şefaatim helâl olur.” ( Faydul kadir hadis no 702 )


(Vesile duası şöyledir: her ezandan sonra okunursa çok sevap kazandırır; Allahümme rabbe hazihiddaveti ttammeti vessalatil kaimeh, âti seyyidina muhammeden el vesilete, vel fadilete, veddereceterrafia, vebashu makaman mahmuden ellezi vaaddehu inneka la tuhlifu lmiad. Velhamdulillahi rabbilalemin.)

Türkçe anlam ise şöyledir : Allah’ım ey bu tam davetin ve kılınacak namazın Rabbi, Muhammed s.a.v.’e Vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver Onu kendisine vaad ettiğin Makam’ı Mahmu’da ulaştır Şüphe yok ki, sen vadinden dönmezsin. Hamd (övme ve övülme) Âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…