SELAMÜN ALEYKÜM ARKADAŞLAR....KAYNAK Şifa-i Şerif kitabından, Hasan Basri Hazretlerinden rivayetle Buyurmuştur ki;
KONU 'Her kim sevgili Peygamber Efendimizin havzından (Kevser Havuzu) içmek isterse, şu şekilde salavat versin'
SALAVAT Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihî ve evlâdihî ve ezvâcihî ve zürriyyetihî ve
ehli beytihî ve ashârihi ve eşyâihî ve muhibbîhi ve ümmetihî ve aleynâ meahüm ecmaîn


SELAMÜN ALEYKÜM ARKADAŞLAR...KAYNAK Peygamber efendimiz (s.a.v) buyurmuş
KONU Peygamber efendimiz buyurmuş: Bir kimse yatmadan önce bu salavatı açıktan 70 kere okursa, beni
rüyasında görür.
SALAVAT Allahümme salli ala ruhi seyyidina muhammedin fil ervah. Allahümme salli ala cesedi seyyidina
muhammedin fil ecsad. Allahümme salli ala gabri seyyidina muhammedin fil kubur. Allahümme ebliğ ruha
... seyyidina muhammedin minni tehıyyeten selaten ve selema.

AYNI SALAVAT (bazı kelimelerde i eklenmiş)

ALLAHumme Salli ala Ruhi seyyidina Muhammedin fil'ervahi ve salli ala cesedi seyyidina Muhammedin
fil'ecsadi ve salli ala kabri seyyidina Muhammedin filkuburi. ALLAHhumme belliğ minni tehiyyeten ve
TÜRKÇE Ey ALLAHım! Ruhlar içinde sevgili peygamberimiz Hz.Muhammedin ruhuna, cesedler içinde Hz.Muhammedin
(A.S.V) cesedine, kabirler içinde Hz.Muhammedin (A.S.V.) kabrine salatu selam eyle. ALLAHım, benim
selamımı sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (A.S.V.) 'in aziz ruhuna vasıl eyle (ulaştır) .