(Zilhiccenin ilk günlerinde tutulan oruç, bir yıl oruç tutmaya,
bir gecesini ihya etmek de Kadir gecesini ihya etmeye bedeldir.)
[İbni Mace]

(Zilhiccenin ilk on gecesinde yapılan amel için, 700 misli sevap
verilir.) [Beyheki]

(Zilhiccenin ilk dokuz gününde oruç tutan, her günü için, helal
malından yüz köle azat etmiş veya Allah yolundaki mücahidlere
yüz at vermiş veya Kâbe’ye kurban için yüz deve göndermiş gibi
sevaba kavuşur.)
[R. Nasıhin]

(Bu on günün hayrından mahrum olan kimseye yazıklar olsun!
Bilhassa dokuzuncu [Arefe] günü oruçla geçirmelidir! Onda o
kadar çok hayır vardır ki, saymakla bitmez.)
[T. Gafilin]

(Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutana, her günü için bir yıllık
oruç sevabı verilir.)
[Ebul Berekat]

(Zilhiccenin ilk on günü fazilette bin güne, Arefe günü ise, on
bin güne eşittir.)
[Beyheki]

(Allah indinde zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden
daha kıymetlisi yoktur. Bugünlerde tesbihi, tahmidi, tehlili ve
tekbiri çok söyleyin!)
[Taberani]

[Tesbih: Sübhanallah,
Tahmid: Elhamdülillah,
Tehlil: La ilahe illallah,
Tekbir: Allahü ekber, demektir.]

İlk on günün kıymeti

Peygamber efendimiz,Zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerin,
diğer aylarda yapılan amellerden daha kıymetli olduğunu bildirince,
Eshab-ı kiram, (Ya Resulallah, Allah yolundaki cihaddan da mı daha kıymetlidir?) dediler. Peygamber efendimiz, cevabında buyurdu ki:

(Evet cihaddan da kıymetlidir. Ancak canını, malını esirgemeden
harbe gidip şehit olan kimsenin cihadı daha kıymetlidir.)
[Buhari]