Molla Ömer’in en son bayram mesajını okuyordum… 2006’dan beridir yayımladığı Ramazan ve Kurban bayramı tebliğlerine bakılırsa, mesajlarında bir açılım var fakat Taliban’ın masum halka karşı olan saldırılarındaki şiddet oranı daha da arttı... 2008’den itibaren Molla Ömer Afganistan’daki bütün halkları kapsayacak mesajlar veriyor... Ayrıca kendisi mesajlarında bölgesel işbirliği ve kalkınmanın Afgan halkı için ne derece önemli olduğunu söylüyor... En son mesajında savaşanlarının kendisine mükemmel biçimde uymasını söylüyor, ama dinleyen kim... Molla Ömer’in güzel sözlerini alkışlamak lazım, ama taliban savaşçılarının da yaptıklarını da kınamak lazım...

Kendi halkını çoluk çocuk demeden acımasızca öldüren bir grup hiçbir yere gelemez... Denilebilir ki Taliban beyanatlarında güzel mesafeler katetti, ama hareketlerinde şiddetini ve vahşetini hiç değiştirmedi... Bayram mesajlarıyla yaptıkları farklı olan bir örgüt başarıya ulaşamaz... Liderinin beyanatlarını takip etmeyen ve İslam’ın emirlerine göre hareket etmeyen gir gruba Allah zafer vermez!!!