"İbret alın ey akıl sahipleri!" [Haşr 2]
Kahire sokakları, otoritenin zulmüne ve zalimliğine yönelik yoğun protesto gösterileri düzenleyen insanlarla dolup taştı. Zira bu otorite, insanları baskı ve zulümle kuşattı, ağızları tıkadı, tutuklama ve hapishanelerdeki zebanileri vasıtasıyla öldürünceye kadar işkence ederek insanların kalplerine korku saldı...
Bu zalim otorite, ümmetin meselelerine hıyanet etti. Zira Arz-ı Kenan'da Yahudi devletinin bayrağını dalgalandırdı, Sina topraklarındaki otoritesini ve egemenliğini sattı, Gazze'deki Müslümanları muhasara altına aldı, Allah'tan, resulünden ve müminlerden utanmaksızın büyük günahlar işledi.
Ülkede fesat saçtı, ülkeyi Allah düşmanlarına ipotek ederek Amerika'nın ve Yahudilerin tiyatro sahnesine çevirdi. Onlar da ülkenin servetlerini yağmalayarak Mısır rejiminin başkanı, maiyeti, kuyrukları ve yandaşları ile paylaştılar. Böylece kendileri birer yağ tulumuna ve su aygırına dönerlerken... insanların genelini aşırı yoksulluğa, helak edici açlığa ve fahiş fiyatların pençesine terk ettiler...
Tüm bunlarla birlikte otorite, ceberrutluğuna, kuyruklarının zulmüne, iktidar partisinin insanları aldatmasına... rağmen insanların çıtını dahi çıkartmayacağından, kılını dahi kıpırdatmayacağından ve gıkını dahi çıkartmayacağından emindi. Ne var ki otorite, zulüm ve baskının bir patlama doğuracağını ve isyan eden insanların kendini kollayıp durduğunu unuttu!
Tunus, hızlı halk hareketleri ile patladı ve onu Yemen ile Ürdün takip etti. İşte şimdi de Mısır patladı... Ve görünen o ki bunun devamı gelecektir! Tüm bunlara rağmen otorite sahipleri, hala pişmanlık duymuyorlar, ibret almıyorlar hatta akıllanmıyorlar! Bir çözüm arayışı içerisine girerek oradan buradan medet umuyorlar... Mübarek, Obama'yı arayarak onunla uzunca bir telefon görüşmesi yapıyor. Obama da ona nasihat ediyor. Dahası Obama Mübarek'e, "Hükümeti görevden almasını", yerine bir güvenlik hükümeti getirmesini ve uzun yılların ardından kendisine bir yardımcı atamasını emrediyor! Böyle de oluyor. Zira Mübarek, istihbarat başkanı Ömer Süleyman'ı yardımcı olarak atıyor ve Korgeneral Ahmed Şefik'i başbakan olarak görevlendiriyor. Mübarek, Amerika'nın emrini uygulayarak çarpık çurpuk direklerle tahtını güvenceye alacağını sanıyor, işler kızıştığında yerine başka bir ajan getirerek Amerika'nın kendisini yok pahasına satacağını ve Amerikalıların böyle yaptığını bir türlü anlamıyor!
Bu yöneticilerin gözleri vardır görmezler, kulakları vardır işitmezler, kalpleri vardır akletmezler. Zira insanları ayaklarıyla çiğnedikleri halde nasıl olur da onlardan sessiz kalmalarını beklerler? İslam'ı sırtlarının arkasına attıkları halde nasıl olur da Müslümanlardan ayaklanmamalarını beklerler? Sömürgeci kafirleri dost edindikleri halde nasıl olur da hak ehlinin kükrememesini beklerler?

Ey Yöneticiler! Ey Zalimler!
Bu insanlar Müslüman olup dinleri olan İslam'la hükmedilmedikçe, sömürgeci kafirlerin yerine Allah, resulü ve müminler dost edinilmedikçe zalim ve facir bir yöneticinin onların arasında barınması imkansızdır. Her ne kadar onlar ağızlarını açmasalar ve sessiz kalsalar da onların lisan-ı halleri şöyle demektedir:
ما نام عنــكِ جفنُ المجُِـــدّ وما هي إلا هدأَةُ الرِّئبــالِ قبل نَفارِه
Şerefin gözkapağını sana kıpırdatmaması
Aslanın ürkmesinden önceki sessizliğinden başka bir şey değildir
Arz-ı Kenan, mücahitlerin kanlarıyla fethedildi ve bu kanlar asla heder olmayacaktır. Bilakis Arz-ı Kenan, İslam'la izzetlenmiş ve güçlenmiş bir şekilde geri dönerek ayaklarıyla zalimleri çiğneyip atacaktır. Bugün dünya hayatı zalimi gururlandırsa da Aziz-ul Kavî olan Allah, zalimin yok olmayacağını sandığı bir günde ondan intikam alacaktır:
إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ "Allah, zalime mühlet verir. Ama onu bir de yakaladı mı bir daha bırakmaz." [el-Buhari ve Muslim]

Ey Müslümanlar! Ey Arz-ı Kenan'daki Halkımız!
Rejimin başı, sorunun hükümet olduğunu göstererek sizleri aldatmak istiyor. Oysa rejimin başının bir direktifi olmadan hükümetin hiçbir şey yapmayacağını kendisi de sizler de bilmektesiniz. Keza sorunun iktidar partisi olduğunu göstermektedir. Oysa rejimin başı iktidar partisinin, insanların mallarını batıl yollarla yemenin bir aracı, yolsuzluğun ve rüşvetin yuvası olarak gören ve sırf haram yollarla menfaatler devşirmek için bir araya gelen paralı insanlar toplamından ibaret olduğunu bilmektedir. Zira çırpındıkça iktidar partisinin kendilerini yakmaya başladığını görünce hiçbir şeyi umursamadan dağılıp gittiler. İşte sizler, insanların zulme ve zalimlere karşı kükredikleri bir sırada milyonlara varan mensubu ile hükümetin ve iktidar partisinin hiçbir esamesinin olmadığını görmektesiniz!

Ey Müslümanlar! Ey Arz-ı Kenan'daki Halkımız!
Yılanın başı rejimdir. O halde yılanın kuyruğu ile uğraşmayınız ve rejim olduğu gibi kaldığı sürece ilan edilen bu yeni güvenlik hükümetine aldanmayınız. Sorun, küfrün başı Amerika'yı dost edinen bu laik rejimde yatmaktadır. Amerika, şu anda Mısır'daki otoritenin durumunu ele almakta ve otoritede tasarrufta bulunması ve şöyle şöyle yapması için rejimin başına mühlet vermektedir. Zira rejim, kendi yöntemlerini devreye sokarak yeni güvenlik hükümetinin güvenliği sağlama bahanesi ile insanlara zulmetmesine gerekçe oluşturmaları için kuyruklarını ayaklanan insanların arasına saldı, yakma, yıkma ve yağmalamaya zemin hazırladı! Rejim, yeni güvenlik hükümeti sayesinde ayakları üzerinde durmayı başaramayınca ve Amerika, mevcut ajanının kozunun boşa çıktığını görünce onun yerine Mübarek'in bel kemiği ve yardımcılığına atanan istihbarat başkanı Ömer Süleyman olan başka bir ajana başvurdu. Böylece uygun bir zamanda yeni bir ajan hazırlamış oldu!

Ey Müslümanlar! Ey Arz-ı Kenan Halkımız!
Uyanık olun ve gözünüzü dört açın ki yağmurdan kaçarken doluya tutulmayın! Şunu da iyi bilin ki bu meselenin onarılması ancak meselenin başlangıcındaki sorunun onarılması ile olur ki o da Allah'ın indirdikleriyle hükmetmek ve Allah yolunda cihat etmektir. Dolayısıyla rejimi baştan aşağı değiştirinceye ve yerine Raşidi Hilafet olan İslam Devleti'ni kuruncaya kadar ayaklanmanıza son vermeyiniz ki hem dünyada hem de ahirette izzetli olup kurtuluşa eresiniz...

Ey Müslümanlar! Ey Arz-ı Kenan'daki Halkımız!
Hilafetin kurulması için Arz-ı Kenan Mısır'dan daha iyi bir yer var mıdır? Filistin'i haçlılardan kurtardığı gibi yine Filistin'i Yahudilerden kurtarmaya Selahaddinli Mısır'dan daha iyi bir yer var mıdır? Resulullah [SallAllahu Aleyhi ve Sellem]'in, [وإن لهم رحما] "Onlarla akrabalık vardır" diyerek Kıptilerine hayır tavsiyesinde bulunduğu Arz-ı Kenan Mısır'dan daha iyi bir yer var mıdır? Müslümanıyla ve Kıptisiyle Mısır'a İslam hadaratını ve adaletini ve onurlu bir hayatı geri getirmeye Arz-ı Kenan'dan daha iyi bir yer var mıdır? Tebaasını adaletle gözetecek, onu nasihatle kuşatacak, fetihleri başlatacak ve dünyanın dört bir tarafına hayrı yayacak olan Hilafetin ve dünyanın başkenti olmaya Mısır'dan daha iyi bir yer var mıdır?

Ey Müslümanlar! Ey Arz-ı Kenan Mısır'daki Halkımız!
Hizb-ut Tahrir sizleri, rejimin aldatmasına ve sizleri küçük işlerle oyalayarak sorunun rejimde yattığını ve Amerika'yı dost edinmenin ani bir ölüm olduğunu unutturmasına karşı uyarır. O halde her ikisini de ayaklarınızla çiğneyiniz ki mutlu olasınız ve Raşidi Hilafeti ikame ediniz ki kalkınasınız. Zalimlerin gücünden korkmayınız. Zira onların işi Allah için çok kolaydır. Aziz ve Alâ olan Allah, onlardan gafil değildir:
وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ "Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından gafil sanma!" [İbrahim 42]

Ey Arz-ı Kenan'daki Müslümanlar ve İnsanlar!
Hizb-ut Tahrir, mübarek ayaklanmanızda evlatlarınızın akıtılan masum kanlarını heder etmemeniz için sizlere nasihat eder ve sizleri, bu masum kanları kendi iğrenç emelleri için istismar edip ekmedikleri ağaçların altında gölgelenmek ve olgunlaşmayan meyvelerini devşirmek amacıyla "devreye" giren odaklara karşı uyarır...
O halde bu kişilerin karşısına dikiliniz ve bir ajanın diğeri ile değişmesini kabullenmeyiniz... Amerika'nın Arz-ı Kenan'daki nüfuzunu kökünden söküp atınız. Sizlere evlatlarınızın kanlarının hayır olduğunu ve bu kanların hakkını verdiğinizde Allah'ı, resulünü ve müminleri razı etmiş olacağınızı hatırlatırız.
Süslenmiş olsa bile başı kaldığı sürece yılanın kuyruğunu koparmakla avunmayınız. Şüphesiz Allah, sizlerle birliktedir ve amellerinizi asla eksiltmeyecektir.
هَذَا بَلاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ "İşte bu, kendisi ile uyarılsınlar diye insanlara (gönderilmiş) bir bildiridir." [İbrahim 52]


Hizb-ut Tahrir H. 25 Safer 1432
M. 29 Ocak 2011

Hizb ut Tahrir ??? ??????? | ?????? ???????? ???? ??????? | Hizb-ut Tahrir Trkiye Vilayeti Resmi Web Sayfas