Teşekkür edenler Teşekkür edenler:  0
Beğenenler Beğenenler:  0
Beğenmeyenler Beğenmeyenler:  0
Sayfa 1 Toplam 2 Sayfadan 12 SonuncuSonuncu
1 den 10´e kadar. Toplam 14 Sayfa bulundu

Konu: Melekler

 1. #1
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 30.03.08
  Mesajlar: 9.993
  Teşekkür ve Beğeni

  Melekler

  Melekler

  1) Cebrail Aleyhisselam
  2) Mîkail Aleyhisselam
  3) İsrafil Aleyhisselam
  4) Ölüm Meleği Aleyhisselam
  5) Muakkibât Melekleri
  6) Kiramen Katibîn Melekleri
  7) Müjdeleyici Melekler
  8) Seyyahun Melekleri
  9) İnsanı Sûretlendirip Rızkını, Ecelini, Cinsiyetini ve Halini Yazmakla Görevli Melekler
  10) Dağlarla Görevli Melekler
  11) Arş’ı Taşıyan Melekler
  12) Allah’a İbadet Eden Melekler
  13) Sorgulayıcı Melekler
  14) Cennetle Görevli Melekler
  15) Cehennem Görevlisi Melekler
  16) Bulutlarla Vazifeli Melek
  17) İnfak Edenlere Dua, Cimrilik Yapanlara Beddua Eden İki Melek
  18) İnsana Hayırlı İşler Yapmayı İlham Eden Melek
  19) Salih İnsanların Cenazelerine Katılan Melekler
  20) Cuma Günü Mescide Gelenleri Yazan Melekler
  21) Sema Kapılarının Bekçileri Olan Melekler

 2. #2
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 30.03.08
  Mesajlar: 9.993
  Teşekkür ve Beğeni

  Dağlarla Görevli Melekler

  Allah’ın dağlar üzerinde tasarruf ve idare ile görevlendirdiği melekler vardır. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) nübüvvetin 10. yılında kendisini Kureyş müşriklerine karşı koruyan amcasının vefatı üzerine himayesine gireceği birini aramak için Taif’e gitmişti.
  Aradığını bulamayan, üstelik ayak takımının taşlarına hedef olan Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) üzgün bir halde dönerken Cebrail (Aleyhisselam) tarafından karşılanmış ve Allah’ın ona, dağlar meleğini gönderdiğini bildirmiş, dağlar meleği de ona, kendisine emrederse iki dağı onların üzerine kapatıvereceğini söylemiştir.
  Buhari 3042, Müslim 1795/111

 3. #3
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 13.01.12
  Mesajlar: 4.314
  Teşekkür ve Beğeni

  Muakkibât Melekleri

  Muakkibât meleklerinin anlamı: Takip eden demektir.

  Kulları, önlerinden ve arkalarından olmak üzere Allah’ın izni ile daima koruyan meleklerdir. Gece ve gündüz iki ayrı posta çalışırlar ve sabah ile ikindi vakitlerinde görevi değişirler. Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

  “Onun (insanın) önünde ve arkasında Allah’ın emriyle onu koruyan muakkibât (takip edici melekler) vardır…”

  Ra’d 11

  Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

  “Birtakım melekler geceleyin, birtakım melekler de gündüzleyin birbirlerini takiben size gelirler. Bunlar sabah ve ikindi namazlarında birleşirler. Sonra sizinle beraber bulunup da görevini tamamlayanlar semaya yükselirler. Kullarının hallerini en iyi bilir olduğu halde Rableri onlara:

  −Kullarımı ne halde bıraktınız? diye sorar.

  Onlar da:

  −Onları namaz kılar halde bıraktık, yanlarına da namaz kılarlarken varmıştık, derler.”

  Buhari 619, 3037, 7353, 7297, Müslim 632/210

 4. #4
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 30.03.08
  Mesajlar: 9.993
  Teşekkür ve Beğeni

  İnsanı Sûretlendirip Rızkını, Ecelini, Cinsiyetini ve Halini Yazmakla Görevli Melekl

  Nutfe, ana rahmine düştükten 40 bazı rivayetlerde 42, 45, 120 gün ve gece geçtikten sonra Allah ona bir melek gönderir. Melek onu sûretlendirip kulağını, gözünü, derisini, etini ve kemiğini oluşturur ve o cenin hakkında Allah’ın buyurduğu şu dört hususu yazar;
  1) Erkek mi, dişi mi?
  2) Şaki mi, Said mi? Yani: Cennetlik mi? Cehennemlik mi?
  3) Rızkı,
  4) Eceli.
  Akabinde emrolunduğu şeyler üzerinde artırma ve eksiltme yapmayarak elinde bir sahife ile çıkar.
  Müslim 2643, 2646, Buhari 6487, 6488

 5. #5
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 30.03.08
  Mesajlar: 9.993
  Teşekkür ve Beğeni

  Seyyahun Melekleri

  Seyyahun meleklerin anlamı: Gezici demektir.
  Bu melekler yeryüzünü gezerek zikir meclisi ararlar. Buldukları meclislere iştirak ederek zikir halkalarını çepeçevre kuşatırlar. Öyle ki onlar, zikredenlerle gök arasını doldurana kadar birbirlerini orada konuşulanları dinlemeye teşvik ederler. Allah (Azze ve Celle)’de o halkadakileri kendi katında bulunanların içinde anar.
  Müslim 2689/25, 2699/38

 6. #6
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 30.03.08
  Mesajlar: 9.993
  Teşekkür ve Beğeni

  Müjdeleyici Melekler

  Bunlar mü’min kulların üzerine inerler, vefatları anında ve kıyamet gününde onları korkudan yana emin olma ve cennet ile müjdelerler.
  Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:
  “Şüphesiz ki: ‘Rabbimiz Allah’tır.’ deyip dosdoğru olanların üzerine melekler iner. Onlara: ‘Korkmayın ve üzülmeyin. Size vaat olunan cennetle müjdelenin. Biz dünya hayatında da, ahirette de sizin dostlarınızız. Gafur ve Rahim olan Allah’ın ikramı olarak orada sizin için canlarınızın çektiği ve istediğiniz her şey vardır derler.”
  Fussilet 30, 32

 7. #7
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 30.03.08
  Mesajlar: 9.993
  Teşekkür ve Beğeni

  Kiramen Katibîn Melekleri

  Kiramen katibînin anlamı: Değerli yazıcılar demektir.
  Her insanın iki omzunda iyilik ve kötülüklerini yazan, istisnalar hariç kuldan hiç ayrılmayan yazıcı melekler vardır.
  Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:
  “Muhakkak ki üzerinizde muhafızlar vardır. Onlar şerefli yazıcılardır, yaptığınız şeyleri bilirler.”
  İnfitar 10, 12
  Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:
  “İki mütelekkiyan (yazıcı melek, insanın) sağında ve solunda oturarak yaptıklarını yazarlar. (İnsanın) her sözünü yanındaki gözetleyici ve yazmaya hazır bir melek yazar.”
  Kâf 17, 18

 8. #8
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 30.03.08
  Mesajlar: 9.993
  Teşekkür ve Beğeni

  Ölüm Meleği Azrail Aleyhisselam

  Ölüm anında canlılardan ruhlarını çekip almakla görevlidir. Emri altında çalışan ve kendisine yardım eden başka melekler vardır. Bu sebeple birçok ayet ve hadiste ‘ölüm melekleri’ şeklinde çoğul olarak zikredilmişlerdir.
  Nisa 97, En’am 61, 93, Enfal 50, Nahl 28, 32, İbni Mace 4262
  Bununla beraber tekil olarak ‘ölüm meleği’ şeklinde de zikredilmiştir.
  Secde 11, Buhari 1261, Müslim 2372/157
  Ölüm melekleri, kulların amellerine uygun bir sıfatta onların ruhlarını almaya gelirler. Kul, güzel amel sahibi salih bir kişi ise, melekler kendisine yüzleri güneş gibi parlayan beyaz yüzlü olarak gelir ve hoşnutlukla ruhunu alırlar.
  Kul, kötü amel sahibi kâfir bir kişiyse melekler kendisine yüzleri simsiyah kara yüzlü olarak gelirler ve işkence ederek ruhunu alırlar.
  Ahmed 4/287, 288, No 18733, 4/295, 296, No: 18815

 9. #9
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 30.03.08
  Mesajlar: 9.993
  Teşekkür ve Beğeni

  İsrafil Aleyhisselam

  Kıyametin kopması için birinci kez ve yeniden diriliş için ikinci kez Sûr’a üfürecek olan melektir. Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:
  “Sûr’a üfürülünce, Allah’ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir. Sonra ona bir daha üflenince birden onlar ayağa kalkmış bakıyor olurlar.”
  Zümer 68
  Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
  “Allah göklerle yeri yaratmayı bitirdikten sonra Sûr’u yarattı ve onu İsrafil’e verdi…”
  Taberî, Camiu’l-Beyan 16/25, Kurtubî, el-Camiu Li Ahkami’l-Kur’an 13/239, İbni Kesir Ölüm Ötesi Tarihi 171, Ebu Ya’la
  Aişe (Radiyallahu Anha)’ya, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in gece namazına nasıl başladığı sorulduğunda Aişe (Radiyallahu Anha):
  “Ey Cebrail’in, Mikail’in ve İsrafil’in Rabbi olan, gökleri ve yeri yaratan, gaybı ve hazır olanı bilen Allah’ım!…” diyerek namazını açtığını bildirmiştir.
  Müslim 770/200
  İşte, büyük meleklerden olup Kur’an ve sünnette adları geçen melekler bunlardır.

 10. #10
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 30.03.08
  Mesajlar: 9.993
  Teşekkür ve Beğeni

  Mîkail Aleyhisselam

  Rüzgârın estirilmesi ve yağmurun yağdırılması gibi tabiat olaylarıyla görevli melektir. İsmine dair Kur’an ve sünnette varid olan deliller olmasına rağmen, görevine dair bir ayet ve hadis bulunmamaktadır.
  Bakara 98, Müslim 770/200

Sayfa 1 Toplam 2 Sayfadan 12 SonuncuSonuncu

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. lütfen yardımcı olun.
  Konu Sahibi pelina Forum Bize Ayıracak 5 (beş) Dakikanız var mı
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 17-08-2010, 10:04
 2. MIZAN-TERAZI(hesap vermek)
  Konu Sahibi nurukübra Forum Ahiret ve Kıyamet
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 04-02-2009, 23:16
 3. Bilgisayar ve iman...
  Konu Sahibi abı_hayat Forum Nasihatler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 13-11-2008, 19:41

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu açma yetkiniz yok
 • Cevap yazma yetkiniz yok.
 • Eklenti yükleme yetkiniz yok.
 • Mesajınızı değiştirme yetkiniz yok.
 •