Teşekkür edenler Teşekkür edenler:  0
Beğenenler Beğenenler:  0
Beğenmeyenler Beğenmeyenler:  0
Sayfa 2 Toplam 4 Sayfadan BirinciBirinci 1234 SonuncuSonuncu
11 den 20´e kadar. Toplam 40 Sayfa bulundu

Konu: Birkaç sorum olacak.

 1. #11
  Yasaklı Kullanıcı
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 25.02.12
  Mesajlar: 3.370
  Teşekkür ve Beğeni

  Arkadaşım ne demek istediğini anlamak zor...;
  Tabi ki biz senin ilmine erişemeyiz sen bize daha basit anlat da anlayalım...

  Örneğin...;

  Hz.Allah insanlar birbirlerine düşman olsunlar diyemi ümmetlere ayırdı. Onların kitabı da hak. Peygamberi de hak. Şeriatı da hak. Fakat en son şeriatı, en mütekamil şeriatı güzellikle anlatırsan zaten oda sana gelecektir. Fakat kafir , gavur , gayri müslim dersen , onları dost edinmeyin dersek. Nasıl Peygamber efendimizin. buyruğunu yerine getireceğiz.

  Diye yazmışsın... Kim diğer Ümmed Düşman dedi...Nereden duydun...


  Tabiki Tevrat ta ... İncil de ...Kur'an-ı Kerim de Allah C.C. nun kitabıdır...Ümmed ler ayrıdır ancak din birdir...Tekamül ederek Kur'an -ı Kerim 'e ulaşılmıştır...

  Tevrat ve İncile inanıp düzgünce ibadet eden kişiler tabiki vardır onlar Musa A.S ümmedi ve İsa A.S. Ümmedidir...

  Hepside Allah C.C. nun KUL 'udur...Ayrım yok ancak ...Kur'an-ı Kerimde...

  Bunların içinden İnandık deyipte inanmayanlar vardır ...alay ederler ...onları dost edinmeyin...buyurulur...

  Burada Kur'an-ı Kerim Ehli müstesna değil tabi ki...
  Genel olarak madem ki Allah C.C. İslamı bütün dinlerin kapsamı olarak buyurmuş o halde...; İslam dini üzerine inandık diyen ama inanmayanlar var ya bunları dost edinmeyin dir...

 2. #12
  Yasaklı Kullanıcı
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 25.02.12
  Mesajlar: 3.370
  Teşekkür ve Beğeni

  Diyorsunuz ki...;

  ''Anlaşılsın ve bilinsin artık: Ehli Kitab’ın, ‘Allâh vardır’ diyenin “müslüman” olduğu, müslümanlarınsa kardeş olduğu…
  Ahir zaman peygamberi Muhammet Ümmeti! Bu gerçeği ilân edip, ‘İslam’ın beş şartı var!’ demekten vazgeç!..
  Emr-i ilahiyi ilân et!
  Duyurmak sana düşüyor, vazifeni yap, zaman geçiyor!.
  Birbirinizin ocağını söndürmekle emr-i ilahiye uyduğunu sakın söylemek gafletinde bulunmayasın. Bu zihniyetler tarihin karanlıklarına gömülmeye mahkumdur; bitsin artık!... ''


  Allah vardır diyen tabi ki doğru yol üstündedir...
  Ancak Üç 'ü doğru tasdik edende Müslüman değildir değil mi...

  Bakın Ayette Allah C.C. buyuruyor...

  Bakara Suresi ;

  40. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimeti hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size
  verdiğim sözü yerine getireyim. Yalnız benden korkun.
  41. Elinizdeki Tevrat’ı tasdik edici olarak indirdiğimize (Kur’an’a) iman edin. Onu inkâr edenlerin ilki
  olmayın. Âyetlerimi az bir karşılığa değişmeyin ve bana karşı gelmekten sakının.
  42. Hakkı batılla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin.

  43. Namazı kılın, zekâtı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin.

  134. Onlar gelip geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz
  onların yaptıklarından sorumlu tutulacak değilsiniz.
  135. (Yahudiler) “Yahudi olun" ve (Hıristiyanlar da) "Hıristiyan olun ki doğru yolu bulasınız” dediler. De ki:
  Hayır, hakka yönelen İbrahim’in dinine uyarız. O, Allah’a ortak koşanlardan değildi.”

  136. Deyin ki: “Biz Allah’a, bize indirilene (Kur’an’a), İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve Yakuboğullarına
  indirilene, Mûsâ ve İsa’ya verilen (Tevrat ve İncil) ile bütün diğer peygamberlere Rab’lerinden
  verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz ona teslim olmuş kimseleriz.”

  137. Eğer onlar böyle sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse, gerçekten doğru yolu bulmuş olurlar; yüz
  çevirirlerse onlar elbette derin bir ayrılığa düşmüş olurlar. Allah, onlara karşı seni koruyacaktır. O,
  hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

  138. “Biz, Allah’ın boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah’ınkinden daha güzel olan kimdir? Biz ona ibadet
  edenleriz” (deyin).28

  Nisa Suresi ;
  171. Ey Kitab ehli! Dininizde sınırları aşmayın ve Allah hakkında ancak hakkı söyleyin. Meryem oğlu İsa
  Mesih, ancak Allah’ın peygamberi, Meryem’e ulaştırdığı (emriyle onda var ettiği) kelimesi ve
  kendisinden bir ruhtur. Öyleyse Allah’a ve peygamberlerine iman edin, “(Allah) üçtür” demeyin.
  Kendi iyiliğiniz için buna son verin. Allah, ancak bir tek ilâhtır. O, çocuk sahibi olmaktan uzaktır.

  Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. Vekil olarak Allah yeter.


  Üçten vaz geçipLa İlahe İllallah Da buluşana tabi ki amenna...Biz Bütün Peygamberler bizim peygamberimiz deriz onlarda Muhammed Mustafa A.S. bizimde peygamberimiz desin ...
  Biz İncil ve tevrata bizim kitabımız deriz...Kur'an-ı Kerim gibi yani allah C.c. nun kitaplarında biz ayrım yapmayız...

  Onlarda buyursun desin kim ne der...
  Zaten ayrım yapanda yok biz yaratılanı Yaratandan dolayı severiz ...Onlarda sevsin...


  Biz hazırız buyurun... Hep beraber diyelim...
  La İlahe İllallah Adem A.S. Resulullah ...
  La İlahe İllallah Musa A.S. Resulullah ...
  La İlahe İllallah İsa A.S. Resulullah ...
  La İlahe İllallah Muhammed Mustafa A.S. Resulullah ...  Selamlar...

 3. #13
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 08.04.12
  Mesajlar: 374
  Teşekkür ve Beğeni

  Bazı arkadaşlar hayrettin karamanı fazla dinlemiş.yani Yahudi ve Hristiyanlarda kafir olmayan var veya peygamber s.av yahudi ve Hristiyanlara Müslüman olun demedi.

  Adam hem hz.üzeyr a.s Allah c.c. ın oğlu diyecek Hz.İsa a.s Allah c.c. ın oğlu diyecek sonra efendim nedir, yok kardeş onlar hala Müslüman zira Allah c.c. var olduğunu kabul ediyorlar. Vay benim saf arkadaşlarım vayy..

  Yahudiler: "Uzeyr, Allah'ın oğludur." dediler; Hıristiyanlar da: "Mesih, Allah'ın oğludur." dediler. Kendi ağızlarının sözüdür bu. Kendilerinden önce inkâr edenlerine sözlerine benzetme yapıyorlar. Allah onları kahretsin! Nasıl da yüz geri çevriliyorlar!"
  "Allah'ın yanında hahamlarını ve ruhbanlarını da rabler edindiler. Meryem oğlu Mesih'i de öyle. Oysa kendilerine, tek olan Allah'tan başkasına ibadet/kulluk etmemeleri emredilmişti. İlah yok, o tek Allah'tan başka. Onların ortak koştuklarından arınmıştır O." (Tevbe, 9/30 ve 31)

  "Andolsun "Şüphesiz Allah Meryem oğlu Mesih'tir " diyenler küfre düşmüştür De ki: "O eğer Meryem oğlu Mesih'i onun annesini ve yeryüzündekilerin tümünü helak (yok) etmek isterse Allah'tan (bunu önlemeye) kim birşeye malik olabilir? Göklerin yerin ve bunlar arasındakilerin tümünün mülkü Allah'ındır; dilediğini yaratır Allah herşeye güç yetirendir." (Maide, 5/17)

  Şimdi kesin kaideleri koyalım. Hatta EHli sünneti geçtim bütün sapık fırkalar hatta şia da dahil Ehli kitap da yani Yahudi ve hristiyanda Allah c.c. bir olduğuna inanan ve Hz.Muhammed s.av TABİ OLMAYAN (yani kelime-i şehadet getirmeyen) kişi CEHENNEMLİKTİR. Delil mi ne o kadar çok varki.

  Benim Ümmetimden yahud Yahudi ve Hristiyanlardan her kim beni duyarda sonra bana inanmazsa cehenneme girer.Ahmed ibni hanbel Müsned de geçiyor.

  Şimdi o zaman ehli kitapda Müslüman olan kişi var ise cehennemde ne işi var kardeşi. Vay benim saf arkadaşlarım vay..

  Kurana başvuralım. Sure-i Araf 158

  De ki: Ey insanlar; ben gerçekten göklerin ve yerin mülkü kendisinin olan, O'ndan başka hiçbir ilah bulunmayan, hem dirilten, hem öldüren-Allah'ın hepiniz için gönderdiği peygamberiyim. Şu halde Allah'a ve O'nun ümmî peygamberi olan elçisine inanın : —Ki o da Allah'a ve O'nun sözlerine inanmaktadır— ve ona uyun ki hidâyete eresiniz.

  İbni kesir tefsiri derki

  Allah Teâlâ peygamberi ve elçisi Muhammed (s.a.)e hitaben buyuruyor ki: Ey Muhammed; de ki: Ey insanlar; —bu; kızılderiliye, zenciye, araba, aceme hitâbdır— Allah'ın hepiniz için gönderdiği peygamberiyim. Onun, peygamberlerin sonuncusu olması ve bütün insanlara gönderilmiş olması şeref ve büyüklüğündendir. Nitekim Allah Teâlâ, emsali çok olan diğer âyetlerde şöyle buyurur: «De ki: Benimle sizin aranızda Allah şâhiddir. Bu Kur'an bana; sizi de ulaştığı kimseleri de uyarmanı için vahyolundu.» (En'âm 19), «Herhangi bir güruh onu inkâr ederse, onun varacağı yer ateştir.» (Hûd 17), «Kendilerine kitab verilenlere ve kitabsiz ümmîlere : Siz de İslâm oldunuz mu? de. Eğer İslâm olurlarsa, doğru yola girmişlerdir. Şayet yüz çevirirlerse sana yalnız tebliğ etmek düşer. (Al-i İmrân, 20). Bu husustaki hadîsler de sayılamayacak kadar çoktur. İslâm dininden zarurî olarak anlaşılmaktadır ki Hz. Peygamber, bütün insanlara Allah'ın elçisidir.

  Evet şimdi can alıcı noktaya gelelim..

  Meryem oğlu Mesih; gerçekten Allah'ın kendisidir, diyenler andolsun ki; kâfir olmuşlardır. Halbuki Mesih demiştir ki . Ey İsrâiloğullari; benim de Rabbım, sizin de Rabbmız olan Allah'a kulluk edin. Zira her kim ki, Allah'a şirk koşarsa, muhakkak Allah ona cenneti haram eder ve onun varacağı yer ateştir. Zâlimlerin hiç yardımcıları yoktur. Maidesi suresi 72

  Aynı tefsirde şöyle der..

  Allah Teâlâ, Hıristiyanlardan Melkiye, Yakûbiyye ve Nestûriyye grubunu Mesih'in ilâh olduğunu söylemeleri nedeniyle —ki Allah onların sözlerinden yüce ve münezzehtir.— kâfir olduklarına hüküm veriyor.


  Şimdi Allah c.c. kuranda bunların kafir olduğunu bildirmiş bize de yani Müslümanlara da Amenna demek düşer. Evet onlar Müslüman değil kafirlerdir ve gidecekleri cehennemdir.

  İslamın 5 şartı olduğuna dair kaynak

  "İslâm, beş şey üzerine kurulmuştur: Allah'tan başka ilâh olmadığına, Muhammed'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şehâdet etmek; namaz kılmak; zekât vermek, Kâ'be'yi haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak." (Buhârî, İmân, 1, 2; Müslîm, İmân, 19, 22; Tirmizi, İmân, 3; Nesâî, İmân, 13).

  Benim peygamberim s.a.v bana islamın 5 şartını emredicek sonra bende buna itibar etmeyip islamın 5 şartı vardır demekden vazgeçin diyecem. Senin Peygamberin s.av bunu emrediyorsa sende bunu insanlardan neylediyorsan bunu söyleyen kişinin itikadını geçtim cehennemde yerini hazırlasın.

  İslamın 5 şartı imanında 6 şartı vardır buna inanmayan kesinlike Müslüman olamaz. Yok şu prof.bunu demiş şunu demiş ümmeti bağlamaz. Ümmeti bağlayan Kuran Hadis icma ve kıyastır.

  Eyvallah

 4. #14
  Yasaklı Kullanıcı
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 25.02.12
  Mesajlar: 3.370
  Teşekkür ve Beğeni

  Diyorsun ki ;

  ''Ahir zaman peygamberi Muhammet Ümmeti! Bu gerçeği ilân edip, ‘İslam’ın beş şartı var!’ demekten vazgeç!..


  Niçin ne zararını gördün...Hepsi Allah C.C. emri değil mi...
  Madem kitaplar bir her kitapta yazar...


  Zekat vermek...
  Oruç tutmak...
  Namaz kılmak...
  Hacca gitmek...
  Kelime i Şahadet getirmek...,

  Hristiyanlar Haca girmiyor mu?
  Yahudiler Haca gitmiyor mu...?

  Gidiyor arkadaşım...Onlarda kendi inançlarına İnandık iman ettik dedikleri ...Tevrat ve İncil gereği tabi ki Hacca gidiyor...

  Araştır sor..


  Ümmed ayrımı zenginliktir arkadaşım..Bak elinde ... parmağın beş tane aynı mı..Hepsi fark lı... Aslında hepsi bir...
  Müslüman olan islam dini mensupları ...zaten Kur'an-ı Kerim üzerine olduğu için sorun yok... inanın biz Musa A.S. 'ı Ve İsa A.S. 'ı onlardan çok seviyoruz...

  La İlahe İllallah ....ta birleşip bizim gibi söylesin ve anlayıp hareket etsinler sorun zaten biter...

  Selamlar...

 5. #15
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 26.12.10
  Mesajlar: 23
  Teşekkür ve Beğeni

  ’HZ. RESULULLAH (s.a.v.) EFENDİMİZ BİLDİRDİLER:

  ‘’Dünya’ya gelen her çocuk İSLAMİYET fıtratı üzerine doğar. Terbiyecisi nasıl terbiye ederse çocuk o şeriat üzre yaşar. İnsan terbiyeye muhtaç bir varlıktır. Terbiye edicimiz mensup olduğumuz peygamberimiz efendimizdir. Onun döneminde yaşayamıyor ise bir kul, varisün nebi, Evliya'yı, Mürşidini, bulup terbiyesine tabi olmalıdır. Evvelce gelen ALLAH’ IN PEYGAMBERLERİ DE ONLARA TABİ OLANLAR DA bir olan ALLAH’ A inanmış MÜSLÜMAN kullardır. Hz. ALLAH cümle kullarının ihya olmaları için bu yaşadığımız dünya hayatını maddi ve manevi bakımdan en büyük kazanç yeri kılmıştır. Bu manada kazananlara selam olsun. İnsanlık aleminin hidayetine VESİLE sayısız peygamberler gönderen RABBİMİZ ; bütün peygamberlerimizi de onlara tabi olanları da İSLAM’ ın içerisinde tutmuştur. Zira İSLAM’dan başka bir din arayanın hüsranda olduğunu bildirmiştir. TEVHİD dini olan İSLAMİYET’İ sadece son peygamber Hz. Resuli Ekrem (s.a.v.) efendimizin tebliğ eylediği emri ilahinin adı zannetmek, MÜSLÜMAN’ ı da sadece ona inananlardır demek mana olarak KURAN’ I da İSLAM’ ı da İMAN’ ı da DOĞRU ANLAYAMAMAK demektir.

  ALLAH VAR DİYENİN ,İSLAM, MÜSLÜMAN olduğunu, Adem (a.s.) peygamberden Hz.Muhammed peygamberimize(s.a.v.) kadar bütün ALLAH elçilerinin İSLAM olduğunu ve İSLAM’ ı anlattıklarını gelin RABBİMİZİN kelamından birlikte dinleyelim.

  KURAN- I AZİMÜŞŞAN’ da şöyle bahsetti rabbimiz:

  ‘‘Bedeviler dediler ki: ‘‘İman ettik.’’ Deki: ‘‘Siz iman etmediniz, amma ‘‘Müslüman olduk’’ deyin. İman henüz kalplerinize yerleşmedi.
  Şayet Allah’a ve peygamberine itaat ederseniz amellerinizden bir şey eksiltmez. Muhakkak ki Allah çok esirgeyen çok bağışlayandır.’’
  Hucurat 14


  Hz. Musa(a.s.) nın kavminden firavunun büyücüleri firavunu terk edip Musa(a.s.) tabi oluyorlar ve şöyle dua ediyorlar:
  ’Ey Rabbimiz,üstümüze sabır yağdır. Bizi MÜSLÜMANLAR olarak öldür. ‘

  Hz. İsa(a.s.), kavminin haddi aşmaları üzerine onlardan küfrü hissedince dedi ki;’ Allah’a doğru giden yolda bana yardımcı olacaklar kim?’ Havariler: ‘Biziz Allah’ın yardımcıları. Allah’ a inandık. Sen de şahit ol ki biz muhakkak MÜSLÜMANLARIZ.’ dediler.

  Hz. Yakup(a.s.) da:’Ey oğullarım ALLAH sizin için İSLAM dinini beğenip seçti. O halde siz de ancak MÜSLÜMANLAR olarak can verin.’

  Hz. ALLAH, İbrahim (a.s.) da: ‘Kendini HAKK’A teslim et!’ dediği zaman o:’ Rabbıma teslim oldum. MÜSLÜMAN oldum.’ demişti.

  Görüldüğü gibi Hz. Muhammed Mustafa(s.a.v.) efendimizden önce gelen peygamber efendilerimize inananların cümlesi de İSLAM’ ın içerisinde yer almıştır. Hepsi MÜSLÜMANDIR. Allah onlara MÜSLÜMAN dedi ya biz bugüne kadar ne dedik?

  Ya kafir dedik ya gavur dedik ya da GAYRİMÜSLİM dedik. ALLAH bu sapık zihniyetten ve bilgiden ümmeti Muhammed’i de kurtarsın ehli kitabı da bu yanlışlıktan kurtarsın.

  ALLAH’ ın bizi kendinin var olduğunu bilen insaların kardeş kıldığını idrak edip İMAN’ı da İSLAM’ı da KARDEŞLİĞİ de hayatımıza ihsan eylesin.
  AMENTÜDE ifade edilen Allah’ın BÜTÜN peygamberlerine, BÜTÜN kitaplarına inandık derken, dilimiz böyle söylerken halimiz başka türlü olmamalı!!! ALLAH(c.c.) razı olduğu iman ile yaşan kullarından eylesin. ‘’

 6. #16
  Moderator
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 13.12.08
  Mesajlar: 6.171
  Teşekkür ve Beğeni

  Alıntı El-Endulusi´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  .......

  Benim Ümmetimden yahud Yahudi ve Hristiyanlardan her kim beni duyarda sonra bana inanmazsa cehenneme girer.Ahmed ibni hanbel Müsned de geçiyor.

  Şimdi o zaman ehli kitapda Müslüman olan kişi var ise cehennemde ne işi var kardeşi. Vay benim saf arkadaşlarım vay..


  ......

  Evet şimdi can alıcı noktaya gelelim..

  Meryem oğlu Mesih; gerçekten Allah'ın kendisidir, diyenler andolsun ki; kâfir olmuşlardır. Halbuki Mesih demiştir ki . Ey İsrâiloğullari; benim de Rabbım, sizin de Rabbmız olan Allah'a kulluk edin. Zira her kim ki, Allah'a şirk koşarsa, muhakkak Allah ona cenneti haram eder ve onun varacağı yer ateştir. Zâlimlerin hiç yardımcıları yoktur. Maidesi suresi 72

  Aynı tefsirde şöyle der..

  Allah Teâlâ, Hıristiyanlardan Melkiye, Yakûbiyye ve Nestûriyye grubunu Mesih'in ilâh olduğunu söylemeleri nedeniyle —ki Allah onların sözlerinden yüce ve münezzehtir.— kâfir olduklarına hüküm veriyor.


  Şimdi Allah c.c. kuranda bunların kafir olduğunu bildirmiş bize de yani Müslümanlara da Amenna demek düşer. Evet onlar Müslüman değil kafirlerdir ve gidecekleri cehennemdir.

  İslamın 5 şartı olduğuna dair kaynak

  "İslâm, beş şey üzerine kurulmuştur: Allah'tan başka ilâh olmadığına, Muhammed'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şehâdet etmek; namaz kılmak; zekât vermek, Kâ'be'yi haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak." (Buhârî, İmân, 1, 2; Müslîm, İmân, 19, 22; Tirmizi, İmân, 3; Nesâî, İmân, 13).

  Benim peygamberim s.a.v bana islamın 5 şartını emredicek sonra bende buna itibar etmeyip islamın 5 şartı vardır demekden vazgeçin diyecem. Senin Peygamberin s.av bunu emrediyorsa sende bunu insanlardan neylediyorsan bunu söyleyen kişinin itikadını geçtim cehennemde yerini hazırlasın.

  İslamın 5 şartı imanında 6 şartı vardır buna inanmayan kesinlike Müslüman olamaz. Yok şu prof.bunu demiş şunu demiş ümmeti bağlamaz. Ümmeti bağlayan Kuran Hadis icma ve kıyastır.

  Eyvallah
  Hocam Ellerinize sağlık.. Nefesinize sağlık...
  Maşallah ne kadar güzel Açıklamış Ayet ve Hadislerle ile destekleyip bizlerinde istifadesine sunmuşsunuz...
  Rabbimiz ilminizi artırıp bizleride arkanızdan gelenlerden eylesin amin..

  Selam ve dua ile

 7. #17
  Moderator
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 13.12.08
  Mesajlar: 6.171
  Teşekkür ve Beğeni

  Alıntı yakais´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Allah C.C. nun İLİM Kapısına girmek isteyenler...;

  1. Allah C.C. inanacak dayanacak güveneceksiniz...
  2.Kur'an-ı Kerime dört elle sarılacaksınız...
  3.Muhammed Mustafa A.S. yolunda sabit yürüyeceksiniz...

  Ancak o zaman Allah C.C. nun İLİM Kapısına ulaşabilirsiniz... Bizden acizane söylemek ... Teferruatlara dalarsanız desiselerle uğraşırsınız...

  Selam ve Sevgiler...
  EyvAlah hocam
  Yüreğinize sağlık.. Allah c.c. sizlerden razı olsun..

  Selam ve dua ile

 8. #18
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 08.04.12
  Mesajlar: 374
  Teşekkür ve Beğeni

  Alıntı dermurat´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Görüldüğü gibi Hz. Muhammed Mustafa(s.a.v.) efendimizden önce gelen peygamber efendilerimize inananların cümlesi de İSLAM’ ın içerisinde yer almıştır. Hepsi MÜSLÜMANDIR. Allah onlara MÜSLÜMAN dedi ya biz bugüne kadar ne dedik?

  Ya kafir dedik ya gavur dedik ya da GAYRİMÜSLİM dedik. ALLAH bu sapık zihniyetten ve bilgiden ümmeti Muhammed’i de kurtarsın ehli kitabı da bu yanlışlıktan kurtarsın.

  ALLAH’ ın bizi kendinin var olduğunu bilen insaların kardeş kıldığını idrak edip İMAN’ı da İSLAM’ı da KARDEŞLİĞİ de hayatımıza ihsan eylesin.
  AMENTÜDE ifade edilen Allah’ın BÜTÜN peygamberlerine, BÜTÜN kitaplarına inandık derken, dilimiz böyle söylerken halimiz başka türlü olmamalı!!! ALLAH(c.c.) razı olduğu iman ile yaşan kullarından eylesin. ‘’
  Arkadaş senin motor nerde yanmış biliyormusun Peygamber Efendimizden s.av önce tevhid inancında olanlar vardı fakat kendi hevalarına uyarak bunu değiştirdiler. Adem a.s dan itibaren tevhid inancı vardı fakat her dönemde bazı insanlar şeytana uyarak kendi nefsleri doğrultusunda inançlar soktular. Şimdi Musa a.s dan sonra Yahudiler hahamlarına uyarak Üzeyr Allah c.c. oğludur demiştir sonra Hz.İsa a.s gelerek hayır Allah c.c. doğmaz doğurmaz demiş bunu kaldırmıştır (yani tevratı) yani nesh edilmiştir. İncil tekrar tevhid inancını ortaya koyarken Hz.İsa a.s dan sonrada Hz.İsa a.s Allah c.c. oğlu Meryemde eşi demişlerdir. Taki EFendimiz s.av e kadar.

  Şimdi İslam Dini bütün dinleri nesih etmiş ve hak din İslam şartını getirmiştir. Bunun şartıda Allah c.c. birliği ve en önemlisi Hz.Peygamber s.av tabi olmayaı getirmiştir. Sana ayet de yazıyoruz ama anlamamakda direniyorsun. Sana bir şans daha vericem senin bu görüşünü destekleyen Peygamberimizin s.av hadisi ve Ehli Sünnet alimlerden göüşleri bana kaynaklaır ile birlikde aktar.

  Öyle ya bunları senin kafana biri sokmuş hangi EHli SÜnnet alimmiş görelim bakalım.

  İslamın 5 şartı meselsinde hırladın gürledin ama gerisi gelmedi. Kurandan ayet mi bekiyorsun ben sana Hz.Peygamberin s.av sözünü getşirdim delil olarak eğer bunu kabul etmiyorsan boşuna amelde mezhebimiz Hanefi falan yazma zira Hanefi mezhebindeki meselelerin yarısınadn fazlası gitmiş oluyor hadisleri inkar edersen dahası itikad olarak sıkıntılı bir hale geliyor.

  Eyvallah

 9. #19
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 08.04.12
  Mesajlar: 374
  Teşekkür ve Beğeni

  Alıntı mir_erhan´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster


  Hocam Ellerinize sağlık.. Nefesinize sağlık...
  Maşallah ne kadar güzel Açıklamış Ayet ve Hadislerle ile destekleyip bizlerinde istifadesine sunmuşsunuz...
  Rabbimiz ilminizi artırıp bizleride arkanızdan gelenlerden eylesin amin..

  Selam ve dua ile
  Eyvallah anlamak isteyen için anlatmakdan yorulmayız ama şeytana uyarakda anlamamakda direnenler içinde dua ederiz.

 10. #20
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 26.12.10
  Mesajlar: 23
  Teşekkür ve Beğeni

  Alıntı El-Endulusi´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Benim Ümmetimden yahud Yahudi ve Hristiyanlardan her kim beni duyarda sonra bana inanmazsa cehenneme girer.Ahmed ibni hanbel Müsned de geçiyor.

  Hazreti Allâh’ın sonsuz afv ve mağfiretinden bahsederek, kulun Hz. Allâh’a karşı yapacağı kulluğun özetini veriyor.

  Ebuzer Gifâri (r.a.), Allâh’ın elçisi (s.a.v.)’in şöyle buyurduğunu anlatır:

  Cebrail bana geldi,

  “Allâh’a ortak koşmayarak ölen kimsenin cennete gireceğini müjdeledi.”

  Ebuzer diyor ki:

  --Zina etse, hırsızlık etse de mi?
  --Zina etse, hırsızlık etse de! dedi.
  --Zina etse, hırsızlık etsede mi? Dedim.
  --Zina etse, hırsızlık etse de! dedi.


  Merakımdan gene sorunca Peygamber (s.a.v):
  --Ebuzer’in burnu yere sürtülse de! demiştir.

  Sakın Ebuzer Gifâri (r.a) Efendiyi suçlamayasın.
  Bilâ istisna cümlemiz ayni hissi nefsimizde taşımıyor muyuz?
  Bilmediğini ‘biliyorum’ zannederek, Cenab-ı Hakk’a karşı, olaylara itirazsız geçen gününü hatırlayabiliyor musun?!...

  Mübarek kardeşim! Hz. Allâh’ın rızasını kazanıp, kulluk vecibesini emr-i ilahiye uyumlu yerine getirmek ne kadar kolay görülüyor değil mi?

  İbadet ve taatın her şeyin özü olduğunu zannederiz! İyi dinle:

  Her yapılan emr-i ilahiye uygun ibadetler ve taatlar araçtır ve gereçtir! Amma Yaratanına şirk koşmadan, kasdi ilâhiye nail olman ve sırat-ı müstakim üzere yaşaman için… istenilen budur, amaçtır!

  Şirksiz sırat-ı müstakim üzre geçirilen hayat amaca nail olmuş hayattır!..

  Geçici dünya hayatının son anına kadar, Yaratanına şirk koşmadan verilen ömrü devam ettirebildinse…

  Kuldan istenilen imanın özü, dünyanın yaratılış sırrı, hulâsa-yı iman, yaratılışındaki amaç sende tahakkuk etmiştir!... Mübarek olsun!..

Sayfa 2 Toplam 4 Sayfadan BirinciBirinci 1234 SonuncuSonuncu

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. kendinizle barışık olmak
  Konu Sahibi kayip-gönül Forum Nasihatler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 27-05-2009, 12:50
 2. Nasılsınız :)
  Konu Sahibi ~ESRA~ Forum Dini sohbet
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10-12-2008, 06:17
 3. taksici
  Konu Sahibi su misali Forum Fıkra, Mizah Bölümü
  Cevaplar: 9
  Son Mesaj: 28-12-2007, 10:00

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu açma yetkiniz yok
 • Cevap yazma yetkiniz yok.
 • Eklenti yükleme yetkiniz yok.
 • Mesajınızı değiştirme yetkiniz yok.
 •