İSLÀM DEVLETİ İÇİN BİR ANAYASA TASARISI

Bu, Hilâfet Devleti için bir anayasa tasarısıdır. Onu, Hilâfet Devleti’ni kurmak ve Allah’ın indirdikleri ile yönetimi tekrar geri getirmek için çalışmakta olan müslümanların önüne koyuyoruz ki onlar İslâm Devleti’nin vakıasını, şeklini, nizamlarını, İslâm nizamları ve hükümlerinden tatbik edeceği hususları tasavvur etsinler.

Bu anayasa, İslâm akidesinden kaynaklanmış, delilin kuvvetliliğine göre şer'î hükümlerden alınmış bir İslâmî anayasadır.

Bu anayasanın alınışında Allah’ın Kitabına, Rasulü’nün Sünnetine ve onların gösterdiği sahabenin icmaına ve kıyasa dayanılmıştır. (Yani sadece bunlar kaynak olarak alınmıştır.)

Bu bir İslâmî anayasadır, başka değil. Onda İslâmî olmayan bir şey yoktur. Bu belirli bir bölgeye ya da beldeye has bir anayasa değildir. Bilakis bu, İslâm aleminde hatta bütün dünyada kurulacak Hilâfet Devleti için bir anayasadır. Zira Hilâfet Devleti, İslâm’ı bütün dünyaya nur ve hidayet mesajı olarak taşıyacak, dünyanın işlerini gözetmek, onu himayesi altına almak ve üzerinde İslâm’ın hükümlerini tatbik etmek için çalışacaktır.

Allah’tan müslümanları bu devletle şereflendirmesini, Raşid Hilâfet Devleti’nin kurularak, Allah’ın indirdikleri ile yönetimin geri gelmesi için gayret gösteren mü’minlerin gayelerinin gerçekleşmesini, bu tasarıyı Hilâfet Devleti için anayasa olarak koymak için çabuklaştırmasını niyaz ediyoruz.

Bu Allah’a zor değildir.