a-) Ücretle Çalışan
İşin menfaati üzerine ve şahıstan elde edilen menfaat üzerine yapılan kiralama sözleşmesi, ücretli ile alakalıdır. Ücretli, ücretle çalışan demektir.

Şer’iat, hizmetçi gibi kendisinden elde edilen menfaat için ya da boyacı, mühendis gibi işinden elde edilen menfaat için bir insanı kiralamayı/ücretle çalıştırmayı caiz kılmıştır.

Kiralama sözleşmesinin tamamlanması için sözleşme yapan her iki tarafın da akleden ve ayırt eden olmaları şart koşulur. Mecnun ve ayırt eden olmayanla ve çocuk ile kiralama sözleşmesi yapılmaz.

Kiralama sözleşmesi yapılırsa, o sözleşmenin sıhhati için sözleşme yapan iki tarafın rızasının ve hakkında sözleşme yapılanın –ki o menfaattir- tartışmayı engelleyen bir şekilde belirli olması şart koşulur. Ücretli bakımından menfaatle ilgili bu bilgi; bazen sürenin açıklanması, bazen menfaatin sınırlandırılması, bazen istenilen işin detaylı bir şekilde vasıflandırılması veya ücretlinin yapacağı şeyin belirlenmesi, işinin keyfiyetinin belirlenmesi ile olur. Buna binaen zorlanan/baskı altında tutulan kişinin kiralanması, belirsiz menfaatin kiralanması sahih olmaz.