İslâm Ordusunun Donatımı
İslâm ordusunun donatımı Beyt-ül Maldan karşılanır. Çünkü Beyt-ül Mal, Müslümanların maslahatları için tahsis edilmiştir. Onun tahsis edilmiş olduğu hususlardan birisi de savaşçıların donatımıdır.

Bunun için, halifenin komutası altında bir tek İslâmî orduda savaşçıların organizasyonu kaçınılmazdır. Onun bölümleri ve organizasyon yönleri ne kadar çok olursa olsun hepsinin tek bir bayrak altında olması kaçınılmazdır. Ordu için bütün donanım Beyt-ül Maldan olur, başkasından değil. Bir kişi mücahitlerden bir kişiyi Beyt-ül Mal olduğu halde donatmak istediğinde, o bunu Beyt-ül Mala öder. Ordu için büyük küçük her şeyin donanımı Beyt-ül Maldan karşılanır. Müslümanları korumak için orduyu donatma ihtiyacı doğduğunda, eğer bunu karşılamak için Beyt-ül Malda mal veya para yoksa halifenin -ihtiyaca göre- belirli bir miktar ödemelerini Müslümanlara zorunlu kılma hakkı vardır. Çünkü bu, bütün Müslümanlar üzerine vacip olan husustandır. Dolayısıyla, Beyt-ül Malın daimi gelirlerinden ordu donanımı için mal olduğunda masraflar oradan karşılanır. Aksi halde, onun vacip oluşu Müslümanlar üzerinde kalır. Müslümanların halifesi de onu, ordu ve donanıma harcamak için ümmetten tahsil eder. Maldan ordu donanımı için harcanan, Allah Subhenehû ve Teala yolunda harcanandır. Ordu ister harp halinde olsun ister olmasın, fark etmez. Çünkü cihad Kıyamet gününe kadar geçerlidir. Ordu donanımı da savaş için gerekli bir hususla birlikte Kıyamet gününe kadar geçerlidir.