Diyanet İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı,
- Organ veya dokusu alınan kişinin, ölmüş olması,
- Organ veya dokusu alınacak kişinin sağlığında buna izin vermiş olması veya hayatta iken yakınlarının rızasının sağlanması,
- Alınacak organ veya doku karşılığında hiçbir ücret alınmaması,
- Tedavisi yapılacak hastanın da kendisine yapılacak bu nakle razı olmasının,
gerektiğine dair fetva verdi.

Kişinin ölümü ile ilgili en önemli kıstas şudur inşallah...

- Bir insanda şu iki durum meydana geldiğinde dinen ölüm vaki olmuş sayılır.
Bir cenaze için yapılması lazım gelen, o insan için de yerine getirilmesi gerekli olur
.

1- Beyin fonksiyonlarının tamamen durması ve ihtisas sahibi doktorların bundan geriye dönüşün imkansız olduğuna ve beyinde çözülmenin başladığına karar vermiş olmaları.

2- Kalbinin ve solunum sisteminin tamamen durması ve doktorların da kalbin ve solunum sisteminin tamamen durduğuna, hastanın bir daha hayata dönemeyeceğine karar vermiş bulunmaları...