Kısa adı Muhabbet Platformu olan "Buhara Gönüllüleri Tasavvuf Kültürünü Tanıtma ve Muhabbet Platformu" kuruldu

Platform, geleneksel kültürü ve özellikle tasavvuf kültürünü insanlara tanıtmak, anlatmak ve gelecek kuşaklara aktarma çalışmalarını muhabbet ve sevgi ekseninde yürütme amacıyla kuruldu. Bu doğrultuda toplumlara ve bütün insanlığa sevgi ve muhabbetin yayılabilmesi için gerekli çalışmaları ve her türlü etkinlikleri yapmayı hedefliyor.

Merkezi İstanbul Tuzla Tepeören'de bulunan Muhabbet Platformunun Genel Koordinatörü Yakup Alarçin platformun açılış gayesiyle ilgili Serhaber'e bilgi verdi.

Yakup Alarçin, amaçlar doğrultusunda, tasavvuf kültürünün tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapan Türkiye?deki STK'ların projelerini diğer katılımcılara tanıtarak, iletişim, işbirliği, istişare ve ortak çalışma alanı oluşturmak gayesinde olduklarını belirtti.

Ulusal ve uluslararası düzeyde çalışma yapan resmi/özel kurumlar, STK'lar, uzmanlar ve akademisyenlerle işbirliği yapma hedeflerinde olacaklarını da belirten Alarçin, Tasavvuf kültürünün tanıtımı ve geçmişte topluma katkıları konusunda bilgilendirmeyi konferans, sohbet, seminer, toplantı, sempozyum gibi vb. yöntemlerle yapmak istediklerini ifade etti.

Genel koordinatör Alarçin, sevgi ve muhabbetin yayılması ve sosyal kaynaşmayla muhabbetin artması için gezi, seyahat, piknik Vb. her türlü faaliyetleri organize ve teşvik edeceklerini de söyledi. Platform kapsamında ülke genelinde farklı il ve ilçeler muhabbet petekleri adıyla alt çalışma grupları oluşturulacağını ve böylelikle tasavvufun insanlarımıza sevgi ve muhabbet ekseninde daha iyi anlatılması ve tanıtılması için muhabbet peteklerinin birer vesile olacağını belirtti.

Muhabbet Platformu, başta katılımcı derneklerin üye ve gönüllüleri öncelikli olmak üzere toplumun geneline yönelik eğitim ve kültür seviyesini yükseltecek faaliyetler ile tasavvuf kültürüne katkı sağlamış büyük şahsiyetlerin hayat tarzlarının, yaşadıkları zamanların günümüze yansımalarına yönelik etkinlikler yapmayı amaçlamaktadır.