Ya Mütekebbir c.c

Büyüklük ve ululukta tek olan, her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren

Allah c.c her an, her yerde ve her olayda büyüklüğünü ve kudretini açıkça gösterir. Dünya hayatına ve hırslarına dalan insanların üzerine sabah vakti bir kasırga gönderir. Onların oturdukları şehrin altını üstün çevirir ve bir daha oturulamayacak hale getirir. Mallarını, mülklerini ve sahip oldukları herşeyi ellerinden alır.
Hz. İbrahim a.s ise ayetlerde haber verildiğine göre, "Rabbim, bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster" demiştir. Bunun üzerine Allah c.c, "Öyleyse, dört kuş tut. Onları kendine alıştır, sonra onları (parçalayıp) her bir parçasını bir dağın üzerine bırak, sonra da onları çağır. Sana koşarak gelirler. Bil ki, şüphesiz Allah c.c , üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir" (Bakara Suresi, 260) şeklinde cevap verir. Böylece Allah c.c ona büyüklüğünün bir delilini daha gösterir

Kuşkusuz Allah c.c Mütekebbirdir. O´nun gücü ve kudreti karşısında, yeryüzünde büyüklenebilecek kimse yoktur; O c.c , önünde secde edilecek tek makamdır

"Yâ Mütekebbir" Bir kimse hanımıyla beraber olmadan önce 10 kere bu ismi okusa ve ondan sonra onunla beraber olsa ona Hak teala hazretleri salih bir zürriyet verir

Ya Hâlik c.c

Yaratan. Halk eden. Yoktan var eden demektir.

Allahu Teâlâ her şeyin Halikidir ve bu O´nun c.c subuti sıfatlarındandır. O´ndan c.c başkası için bu sıfat kullanılamaz. Yaratma, örneksiz var etmektir. Allah Teâla yaratan, O´nun dışında her şey yaratılandır. Her şey O´nun c.c emrinde ve hizmetindedir. O´ndan c.c başka bir yaratıcı yoktur. Bütün her şey, gökler, yer, ikisi arasında ve içinde bulunanlar, bunların hareketleri, kımıltıları, rızıkları, ecelleri, sözleri, ve fiilleri yaratılmıştır. Bunların tek yaratıcısı.Allah´tır c.c .Bütün varlıklar sonradan yaratılmış ve yoktan var edilmiştir. Her şey O´ndan c.c başladı ve yine O´nda c.c son bulacaktır.

“Allah´ın c.c gücünün benzersizliği ve herşeyi hakimiyeti altında tuttuğu ayetlerde şöyle haber verilirökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. O’nun c.c nasıl bir çocuğu olabilir? O´nun c.c bir eşi (zevcesi) yoktur. O, c.c herşeyi yaratmıştır. O, c.c herşeyi bilendir.”( Enam Suresi, 101)

"Yâ Hâlik" Bir kimse bu ismi gece okusa Hak sübhanehu ve teala hazretleri bir melek yaratır. bu melek de kıyamet gününe kadar ibadet eder ve sevabı o kimsenin olur. Çocuğu olmayan bir kadın, yedi gün oruç tutup iftar vaktinde "Yâ Musavvir, Ya Bari, Ya Hâlik" isimlerini su üzerine 21 kere okuyup üfürse ve o sudan iftar eylese Cenab-ı hak bu isimlerin hürmetine makbul bir çocuk ihsan eder."