Sayfa 1 Toplam 8 Sayfadan 123 ... SonuncuSonuncu
1 den 10´e kadar. Toplam 79 Sayfa bulundu

Konu: Günlük hayatta hangi isim, kaç kere, ne için zikredilmeli?

 1. #1
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 20.11.06
  Mesajlar: 989

  Günlük hayatta hangi isim, kaç kere, ne için zikredilmeli?

  Günlük hayatta hangi isim, kaç kere, ne için zikredilmeli?


  İsm-i Celil-Tesbih adedi............................................. .............Tesbih niyeti

  Allah-(66) .................................................. ......... Her türlü istek, tüm duaların kabul olması.
  Er-Rahmân-(298)............................................. .......... Dünyada ve ahirette Allah'ın sevgisini kazanmak.
  Er-Rahîm-(258) .................................................. ..... Maddî ve manevî rızka nail olmak.
  El-Melik-(90) .................................................. ...... Maddî ve manevî güçlü olmak, insanlara sözlerini anlatıp dinletebilmek, emir sahibi olmak.
  El-Kuddûs-(170)............................................. .......... Maddî ve manevî her türlü temizlik, kalp temizliği, ruhî hastalıklardan iyileşmek.
  Es-Selâm-(131) .................................................. ..... Korkulan her şeyden emin olmak ve esenliğe çıkmak.
  El-Mü'min-(137) .................................................. .... Güvende olma, güvenilir insan olmak, kötü hastalıklara düşmemek.
  El-Muheymin-(145)............................................. ........ İnsanlardan korunmak ve onların düşüncelerine akıl erdirebilmek.
  El-Aziz-(94).............................................. ............ Düşmanlara galip gelmek.
  El-Cebbâr-(206)............................................. .......... İstek ve arzuların olması, insanların ve cinlerin şerrinden emin olmak.
  El-Mütekebbir-(662)............................................. ...... İzzet, refah ve gerçek büyüklüğe erişmek, halk tarafından sevilmek.
  El-Hâlık-(731)............................................. ........... İşlerde üzüntü ve sıkıntıdan kurtulmak, başarılı olmak.
  El-Bâri-(214) .................................................. ...... İşte başarılı olmak, maddî ve manevî sıkıntılardan kurtulmak.
  El-Musavvir-(336)............................................. ........ Maksat ve meramına ulaşmak ve ifade etmek, en zor işleri başarmak ve bir işte uzmanlaşmak.
  El-Gaffâr-(1.281)........................................... .......... Bağışlanmak ve günahlardan korunmak.
  El-Kahhâr-(306)............................................. .......... Zalimlerin ve din düşmanlarının kahrından kurtulmak.
  El-Vehhâb-(14) .................................................. ..... Sıkıntısız ve maddî açıdan rahat bir hayat sürmek.
  Er-Rezzâk-(308)............................................. .......... Bol rızıklı bir ömür geçirmek.
  El-Fettâh-(489)............................................. .......... Maddî ve manevî hayır kapılarının açılması, ticarette başarıya ulaşmak.
  El-Alim-(150) .................................................. ...... İlim zenginliği için.
  El-Kâbid-(903)............................................. ........... Zalimin zulmünden kurtulmak.
  El-Bâsit-(72).............................................. ........... Rızkının genişlemesi ve bereketin artması.
  El-Hafid-(1.481)........................................... ........... Kötüden, kötülerden ve belalardan korunmak.
  Er-Rafi'-(351)............................................. ........... İnsanlar içinde ve işinde yükselmek, tevazu sahibi olmak.
  El-Muiz-(117)............................................. ............ Fakir ve zelillikten kurtulmak.
  El-Muzil-(770)............................................. ........... Düşmanları zelil etmek.
  Es-Semi'-(180)............................................. ........... Duaların kabul olması.
  El-Basir-(302-112).............................................. ...... Acziyetin kalkması, basiretli olmak.
  El-Hakem-(68).............................................. ........... Haklı davasını kazanmak, insanlar arasında hak ile hüküm vermek.
  El-Adl-(104)............................................. ............. Adaletli olmak, haklı davayı kazanmak.
  El-Latîf-(129)............................................. ........... Dileklerin olması, kısmet ve rızkın artması.
  El-Habîr-(812)............................................. ........... Hafıza ve idrakin genişlemesi.
  El-Halîm-(88).............................................. ........... Ahlâk güzelliği ve yumuşak huylu olmak, hiddet ve sinirin gitmesi.
  El-Azîm-(1.020)........................................... ............ Sözünün tesirli olması ve sözü dinlenir olmak.
  El-Gafûr-(1.286)........................................... ........... Günahların affı ve kötü ahlâktan korunmak.
  Eş-Şekûr-(526)............................................. ........... Talihin açıklığı, kendine verilen nimetlerin şükrünü eda etmek, bol rızık için.
  El-Aliyy-(110)............................................. ........... Zilletten kurtulmak, ilim, derecelerin artması.
  El-Kebîr-(232)............................................. ........... Maddî ve manevî büyüklük, hürmet sahibi olmak.
  El-Hafîz-(998)............................................. ........... Nefsinin ve malının korunması.
  El-Mukît-(550)............................................. ........... Muhtaç olunan şeyi kazanmak ve rızık.
  El-Hasîb-(80).............................................. ........... Herkese karşı açık alınlı olmak.
  El-Celîl-(73-5.329)............................................ ....... Gerçek yüceliğe erişmek, zalim ve zorbayı zelil etmek.
  El-Kerîm-(270)............................................. ........... Bol rızık sahibi olmak, cömert olmak ve kolaylıklara nail olmak.
  Er-Rakîb-(312)............................................. ........... Her işte Allah'ın koruması altında olmak, bunu hissetmek, hafızasının kuvvetlenmesi.
  El-Mücîb-(55-3.025)............................................ ....... Duaların kabul olunması.
  El-Vâsi'-(137)............................................. ........... Ömür uzunluğu, sıhhat ve rızık genişliği için.
  El-Hakîm-(78-6.084)............................................ ....... İlim ve hikmet sahibi olmak, uzağı görmek, hikmetli iş yapmak.
  El-Vedûd-(20-400).............................................. ....... İnsanların sevgisini kazanmak.
  El-Mecîd-(57-3.249)............................................ ....... İzzet ve şerefin artması.
  El-Bâis-(573)............................................. ............ Kuvvetli irade ve alacaklarını almak.
  Eş-Şehîd-(319)............................................. ........... Şehid olmak, heybetli olmak, halk arasında sevilmek.
  El-Hak-(108)............................................. ............. Sağlam bir imana ve doğru bir ibadet hayatına sahip olmak, başladığı işin sonunun gelmesi.
  El-Vekîl-(66).............................................. ........... Allah'tan her türlü yardım görmek.
  El-Kavî-(116)............................................. ............ Kansızlık ve vücudun güçlü olması, zor işleri kolaylıkla halletmek.
  El-Metîn-(500)............................................. ........... Maddî ve manevî dayanıklı, sağlam ve iradeli olmak, hastalıklardan kurtulmak.
  El-Veliyy-(46-2.116)............................................ ...... Her işte Allah'ın yardımını istemek.
  El-Hamîd-(62-3.844)............................................ ....... Kazancın genişlemesi, Allah'ı çokça hamd etmek için yardım istemek.
  El-Muhsî-(148)............................................. ........... Zekânın kuvvetli olması.
  El-Mübdi-(57).............................................. ........... Her işte muvaffak olmak, ummadığı yerden yardım gelmesi.
  El-Muîd-(124)............................................. ............ Elden kaçanı geri kazanmak, Allah'ın ahirette yeniden dirilme hakikatini ruhlarımıza duyurması.
  El-Muhyî-(68).............................................. ........... İşlerin başarılı olması, hastalıklardan kurtulmak.
  El-Mumît-(490)............................................. ........... Harama bakmamak, kötülüklerden vazgeçmek, devamlı ahireti hatırlamak.
  El-Hay-(18-324).............................................. ......... Sözün tesirli olması, sözü dinlenir olmak.
  El-Kayyûm-(156)............................................. .......... Bütün işlerde yardımı Allah'tan beklemek, isteklere nail olmak, rızkın devamlı olması.
  El-Vâcid-(14-196).............................................. ....... Aradığını ve kaybettiğini bulmak.
  El-Mâcid-(48).............................................. ........... Kazancın bolluğu ve şerefli bir hayat sahibi olmak.
  El-Vâhid/El-Ehad-(19-3.669)........................................... Kalbin uyanıklığı, isteklerin olması.
  Es-Samed-(134)............................................. ........... Hiç kimseye muhtaç olmamak.
  El-Kâdir-(305)............................................. ........... İstediğini yapmaya güç yetirmek.
  El-Muktedir-(744)............................................. ........ Her işte başarılı olmak.
  El-Mukaddim-(184)............................................. ........ Daima yükselmek.
  El-Muahhir-(847)............................................. ......... Kötü ve belalı birinin veya bir işin kendinden uzaklaşması.
  El-Evvel-(37).............................................. ........... Her hayır işinde birinci olmak.
  El-Âhir-(801)............................................. ............ Ömrün uzun olması.
  Ez Zâhir-(1.106)........................................... ........... Her meselenin zuhuru, açıklığı, gizli olmaması.
  El-Müteâlî-(551)............................................. ......... İstediği makama gelmek ve yüceliğe ermek.
  El-Bâtın-(62).............................................. ........... Nefsi mutmain ve kalbi geniş olmak, iç rahatlığının artması.
  El-Vâlî-(47).............................................. ............ Sözünün tesirli olması, insanların kendini sevmesi.
  El-Berr-(202)............................................. ............ Her halukarda iyilik bulmak.
  Et-Tevvâb-(409)............................................. .......... Tövbelerin kabul olması.
  El-Müntekım-(630)............................................. ........ Zulüm ve fenalıklardan korunmak.
  El-Afuvv-(156)............................................. ........... Rızık bolluğu, kalp huzuru, affedilmek.
  Er-Raûf -(287)............................................. ............ Merhametinin artması, hiçbir varlıktan zarar görmemek.
  Mâlikü'l-Mülk-(212)............................................. ...... Mal ve kazanca zarar gelmemesi, maddî ve manevî derecelerin artması.
  Zü'l-Celâli ve'l-İkrâm-(1.100)........................................ İşlerin kolay ve âsân olması, insanların kendini sevmesi.
  El-Muksit-(209)............................................. .......... Eşlerin arasını düzeltmek ve adaletli olmak.
  El-Câmi-(114)............................................. ............ Küsleri barıştırmak ve hayırların birleşip toplanması.
  El-Ganî-(1.060) .................................................. .... Gerçek zenginlik, servet ve geniş rızık, insanlar tarafından sevilmek.
  El-Muğnî-(1.100)........................................... ........... Geçim genişliği, bol rızık ve zenginlik.
  El-Mâni'-(161)............................................. ........... Kaza ve belalardan emin olmak.
  Ed-Dârr-(1.001)........................................... ............ Zararlı kişilerden emin olmak ve onları Allah'a havale etmek.
  En-Nâfi' -(201)............................................. ........... Hastalıklardan korunmak, şifa bulmak, zararlardan uzak durmak.
  En-Nûr-(256)............................................. ............. Doğruyu ve yanlışı görüp kalp nuruna sahip olmak.
  El-Hâdî -(20-400).............................................. ........ Doğru yolu bulmak ve çocuklarının serkeş olmaması.
  El-Bedî' -(86) .................................................. ...... Allah'ın yardımına nail olmak, maddî ve manevî güzellik için.
  El-Bâkî -(113)............................................. ............ Ömrün uzunluğu ve sağlıklı olmak.
  El-Vâris -(707)............................................. ........... Uzun ömür, bol mal, şeref ve rızık sahibi olmak.
  Er-Reşîd- (514)............................................. ........... Güzel ahlâk sahibi olmak, kötü alışkanlıklardan korunmak.
  Es-Sabûr- (298)............................................. ........... Başladığı işi kolay bitirmek, sinirini yenmek ve sabırlı olmak.

  'En güzel isimler O'nu (cc) anlatıyor-Esma-i Hüsna,Tecellileri,Sırları' kitabından alınmıştır...
  Konu Sefine-i Hayat tarafından (24-11-2008 Saat 21:17 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 23.09.08
  Yaş: 50
  Mesajlar: 83

  emeğine ve yüreğine sağlık.

 3. #3
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 29.03.08
  Yer: konya/ereğli
  Yaş: 27
  Mesajlar: 379

  Allah razı olsun kardeşimm...

 4. #4
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 21.02.08
  Mesajlar: 2.871

  ALLAH razı olsun.

 5. #5
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 20.11.06
  Mesajlar: 989

  Alıntı papatyalı´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  emeğine ve yüreğine sağlık.
  sAĞOLUN,ALLAH C.C. RAZI OLSUN KARDEŞİM.SELAMETLE...

 6. #6
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 20.11.06
  Mesajlar: 989

  Alıntı sarmaşık´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Allah razı olsun kardeşimm...
  fAYDALI OLMASI ÜMİDİYLE.RAB'BİM C.C. CÜMLEMİZDEN RAZI OLSUN KARDEŞİM.SELAMETLE...

 7. #7
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 23.09.06
  Yer: sakarya
  Yaş: 32
  Mesajlar: 5.024
  Blog Mesajları : 1

  Selamun aleykum kardeşim.nasılsınız.epeydir yoktunuz nette bu arada 2.yılınız kutlu olsun 5gün geçmiş aradan ama:=)kusura bakmayın.kimsenin bilmiyorum inanın.

  Allahın isimlerinin her derde deva olduğunu bir kez daha hatırlattınız allah razı olsun.selamun aleykum

 8. #8
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 20.11.06
  Mesajlar: 989

  Alıntı s.s.s´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  ALLAH razı olsun.
  tEŞEKKÜR EDERİM.GÖZLERİNİZE SAĞLIK.RAB'BİM C.C. SİZDEN DE HOŞNUT OLSUN.SELAMETLE...

 9. #9
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 20.11.06
  Mesajlar: 989

  Alıntı Nevin_1982´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Selamun aleykum kardeşim.nasılsınız.epeydir yoktunuz nette bu arada 2.yılınız kutlu olsun 5gün geçmiş aradan ama:=)kusura bakmayın.kimsenin bilmiyorum inanın.

  Allahın isimlerinin her derde deva olduğunu bir kez daha hatırlattınız allah razı olsun.selamun aleykum

  vE ALEYKÜM SELAM HAYIRLI CUMALAR NEVİN ABLAM (DİYORUM İZNİNİZLE).ELHAMDÜLİLLAH İYİYİM ÇOK ŞÜKÜR.UFAK BİR SAĞLIK SORUNUM VARDI GEÇTİ RAB'BİM İN C.C. İZNİYLE O YÜZDEN EPEY Bİ AYRI KALDIM SİZLERDEN.SİZ NASILSINIZ?ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM 2. YILIM İÇİN SAYFA AÇTIM AMA PEK KİMSE GÖRMEDİ.ESTAGFİRULLAH BENİ MUTLU ETTİNİZ.SİZİN DİLE GETİRMENİZ BİLE YETERLİ ALLAH C.C. RAZI OLSUN.SELAM VE DUAM İLE.ALEYKÜM SELAM.RAB'BİM E C.C. EMANETSİNİZ...
  Konu Sefine-i Hayat tarafından (28-11-2008 Saat 12:47 ) değiştirilmiştir.

 10. #10
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 23.09.06
  Yer: sakarya
  Yaş: 32
  Mesajlar: 5.024
  Blog Mesajları : 1

  Alıntı Sefine-i Hayat´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  vE ALEYKÜM SELAM NEVİN ABLAM (DİYORUM İZNİNİZLE).ELHAMDÜLİLLAH İYİYİM ÇOK ŞÜKÜR.UFAK BİR SAĞLIK SORUNUM VARDI GEÇTİ RAB'BİM İN C.C. İZNİYLE O YÜZDEN EPEY Bİ AYRI KALDIM SİZLERDEN.SİZ NASILSINIZ?ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM 2. YILIM İÇİN SAYFA AÇTIM AMA PEK KİMSE GÖRMEDİ.ESTAGFİRULLAH BENİ MUTLU ETTİNİZ.SİZİN DİLE GETİRMENİZ BİLE YETERLİ ALLAH C.C. RAZI OLSUN.SELAM VE DUAM İLE.ALEYKÜM SELAM.RAB'BİM E C.C. EMANETSİNİZ...
  hamdolsun iyiyim.Çalışıyorum bende bir şirkette.Bu şekilde hayat akıp gidiyor.Geçmiş olsun aramıza dönmene sevindim.Geçirmiş olduğun rahatsızlık günahlarına keffaret olmuştur umarımAllah razı olsun sizde rabbime emanetimsiniz

  bu arada ismini bilmiyorum ben senin

Sayfa 1 Toplam 8 Sayfadan 123 ... SonuncuSonuncu

Benzer Konular

 1. Bu gün Allah için ne yaptın?(günlük)
  Konu Sahibi melek_melaike Forum Dini sohbet
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 22-05-2010, 09:47
 2. Kizim Için Isim ???
  Konu Sahibi turk_s Forum Bize Ayıracak 5 (beş) Dakikanız var mı
  Cevaplar: 31
  Son Mesaj: 16-01-2008, 08:22
 3. Günlük hayatta kucaklaştıran İslami davranışlar...
  Konu Sahibi hafize Forum Dini sohbet
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 13-11-2007, 00:28

İşaretlemeler

Yetkileriniz

 • Konu açma yetkiniz yok
 • Cevap yazma yetkiniz yok.
 • Eklenti yükleme yetkiniz yok.
 • Mesajınızı değiştirme yetkiniz yok.
 •