11) Meymune binti Haris Radiyallahu Anha

Babası Haris bin Hazen el-Hilali’dir. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in amcalarından Abbas (Radiyallahu Anh)’ın hanımı Ümmü’l-Fadl Lübabetü’l-Kübra binti Haris’in ana baba bir Cafer (Radiyallahu Anh)’ın hanımı Esma binti Umeys, Hamza (Radiyallahu Anh)’ın hanımı Selma binti Umeys ve Mü’minlerin Annesi Ümmü’l-Mesakin Zeynep binti Huzeyme ile ana bir kız kardeştirler.

Mucemu’l-Kebir 11/415, Heysemi 2/360

Cahiliyede ismi Berre idi, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) daha sonra ona Meymune adını verdi.

Hakim 4/30

İslam gelmezden az önce Mes’ud bin Amr es-Sakafi ile evlendi ve bir müddet sonra kocası ondan ayrıldı. Sonra Ebu Ruhm bin Abdiluzza ile evlendi ve bu kocası da öldü.

Bilindiği gibi hicretin 6. yılında Müslümanlarla müşrikler arasında Hudeybiye anlaşması yapılmıştı. Bu anlaşmaya göre, umre için yola çıkan Müslümanlar umre yapmadan geri dönecekler, ancak gelecek yıl Mekke’ye girebilecekler ve sadece üç gün kalabileceklerdi.

Ertesi yıl Zilkade ayında Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Müslümanlarla beraber kaza umresini eda etmek için yola çıktı.

Umre tavafını, Safa ile Merve arasındaki sa’yını tamamlayıp başını tıraş edince ihramından çıktı ve müteakiben Meymune’ye evlenme teklifini iletti. Meymune (Radiyallahu Anha) bu teklif üzerine Abbas (Radiyallahu Anh)’ı kendisine vekil tayin etti ve nikah gerçekleşti.

Bu halde zifaf gerçekleşmeksizin Mekke’de üç gün kaldılar. Huveytib bin Abdiluzza bir gurup adamıyla üçüncü gün Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yanına gelerek:

“Vaktin doldu, aramızdan çık, git!” dedi.

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

“Beni rahat bıraksanız da aranızda güvey olsam ve düğün yemeği tertip etsem de siz de katılsanız” buyurunca:

−“Yemeğine ihtiyacımız yok, bir an önce çık!” cevabıyla karşılaştı. Bunun üzerine hazırlıklarını yapıp ertesi gün Medine’ye doğru yola çıktılar. Mekke’nin 9 mil kadar uzağındaki Serif mevkiine geldiklerinde mola verdiler.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) için bir çadır kuruldu ve bu bölgede gelin güvey oldular.

Hakim 4/31, Mu’cemu’l-Kebir 23/234, Heysemi 9/249

Görüldüğü gibi Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in nikahı, bazı kaynaklarda geçtiği gibi ihramlıyken değil, ihramsız olduğu halde gerçekleşmiştir. Nitekim Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir mübarek hadisinde ihramlının nikahlanmasını yasaklayarak şöyle buyurmuştur:

“İhramlı kişi nikah yapamaz, başkası tarafından nikahı kıyılamaz ve hatta evlenme teklifinde bile bulunamaz.”

Müslim 1409/41

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in son nikahladığı kadın olma şerefine eren Meymune (Radiyallahu Anha), hanımefendi kadınlardandı. Aişe validemiz (Radiyallahu Anha) onun hakkında:

“Meymune, Allah’tan en çok korkanımız ve akrabalık ilişkilerini en çok gözetenimizdi” demektedir.

Hakim 4/32

Meymune (Radiyallahu Anha)’dan 76 hadis rivayet edilmiş olup bunlardan 7 adedi Buhari ve Müslim tarafından sahihlerine alınmıştır. Kendisinden de yeğenleri İbni Abbas ve Abdullah bin Şeddad bin Had başta olmak üzere Ubeyd bin Sebbak, Abdurrahman bin Saib el-Hilali, Yezid bin Esamm, İbni Abbas’ın kölesi Kureyb, kendi kölesi Süleyman bin Yesar ve Ata bin Yesar ile başkaları rivayette bulunmuşlardır.

Mü’minlerin Annesi Meymune (Radiyallahu Anha) hicri 51. yılda Mekke’de hastalandı. Hastalığı ağırlaştığında:

“Beni Mekke’den çıkarın. Çünkü Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) benim Mekke’de ölmeyeceğimi Mekke dışında öleceğimi haber vermişti” dedi. Onu Mekke’nin dışına taşıdılar.

Allah’ın takdirine bakın ki, Serif mevkiinde Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile zifafa girdikleri ağacın altına geldiklerinde orada vefat etti ve aynı yere defnedildi. Onun cenaze merasimi esnasında yeğeni olan Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle demişti:

“Bu, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in zevcesidir. Naaşını kaldırdığınızda onu sallamayın ve sarsmayın, yavaş yavaş rıfk ile yürüyüp götürün.”

Buhari 5162, Müslim 1465/51, Heysemi 9/249

Meymune (Radiyallahu Anha) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in kendisine tahsis ettiği odasının Abdullah bin Abbas (Radiyallahu Anhuma)’ya verilmesini vasiyet etmişti. Tercümanu’l-Kur’an Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) o odayı insanlar arasında ilmi yaymak için bir okul haline getirmiştir. Allah (Azze ve Celle) her ikisinden de razı olsun.

Mü’minlerin Anneleri olan Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in temiz eşlerine selam olsun...

Allah hepsinden razı olsun.سُبْحاَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ