Sayfa 1 Toplam 3 Sayfadan 123 SonuncuSonuncu
1 den 10´e kadar. Toplam 25 Sayfa bulundu

Konu: SURELERİN ŞİFASI______

 1. #1
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 24.07.06
  Yer: BURSA
  Yaş: 60
  Mesajlar: 14.003

  SURELERİN ŞİFASI______

  surelerin şifası_______

  Hümeze suresi
  İnsanların zemminden ve iftirasından kurtulmak için 21 defa okunur
  Fil suresi
  Akşamla yatsı arasında 1000defa okuyan kimse her türlü muradına nail olur
  Kureyş suresi
  Zengin ve güzel ahlaka sahip olmak ve musibetlerden emin olmak için 7 defa okunur
  Ma’un suresi
  41 defa okuyan kimse Hz.Muhammed’i rüyasında görür
  Kevser suresi
  100defa okuyan muradına nail olur.Resulü Ekrem’i rüyasında görür
  Kafirun suresi
  Yatarken okuyan kimse imanını şeytandan korumuş olur
  Nasr suresi
  Her muradın halli için 1000defa okunur
  Tebbet suresi
  Düşmanın helakı için 1000 defa okunur
  İhlas suresi
  100defa okuyan kamil bir imana ere.10 defa okuyan kimsenin amel defterine günah yazılmaz.1000defa okuyanın vücudu kabirde çürümez.Onbin defa okuyan her muradına nail olur

  Felak suresi
  Sihri tesirsiz hale getirmek ve şeytandan korunmak için 41 defa okunur
  Nas suresi
  Cin şerrinden ve evhamdan korunmak için 21 defa okunur…
  Beled suresi
  Kıyamette hesabın kolay geçmesi için 7 defa okunur
  Şems suresi
  Her türlü beladan korunmak için 41 defa okunur
  Leyl suresi
  180defa okuyan fakirlikten kurtulur
  Duha suresi
  Okumaya devam edenler ruhi bunalım ve sıkıntıdan kurtulur
  İnşirah suresi
  Okumaya devam eden kimse kalp sıkıntısından kurtulur,bol rızka kavuşur
  Tin suresi
  7 defa okuyan kimse kötü ahlaktan kurtulur
  Alak suresi
  7 defa okuyan kimsenin sözü geçerli olur
  Kadr suresi
  Her müşkülün halli için 21 defa okunur
  Beyyine suresi
  Bu sureyi vird edinerek devamlı okuyanlar kamil insanların makamına erer.
  Zilzal suresi
  40bin defa okuyan kimse düşmanını helak eder
  Adiyat suresi
  3 defa okuyan nazardan korunur

  Kari’a suresi
  Her işin intizamı için 1000 defa okunur
  Tekasür suresi
  Dunyevi ve uhrevi musibetlerden kurtulmak için günde 3 defa okunur
  Asr suresi
  İç hastalıkların tedavisi için yazılarak suyu içilir.70 defa okunur
  Cin suresi
  Bu sureyi 7 defa okuyan kimse nazardan,sara hastalığından ve evhamdan şifaya kavuşur
  Müzzemmil suresi
  40 defa okuyan kimsenin rızkı ummadığı yerden gelir
  Kıyamet suresi
  Cuma geceleri okuyan nefsi emmarenin sultasından kurtulur
  İnsan suresi
  70defa okuyan kimse kötü ahlaktan kurtulur.Hak dostlarının zümresine nail olur
  Mürselat suresi
  7defa okuyan göz hastalığına yakalanmaz
  Nebe suresi
  İkindiden sonra okuyan dünya ve ahiret saadetine nail olur
  Naziat suresi
  Bu sureyi her gece okuyan kimse son nefesini Kelime-i Tevhid ile kapar
  Abese suresi
  Yakine ermek için 7 defa okunur
  Tekvir suresi
  Müşküllerin halli için 7 defa okunur.
  İnfitar suresi
  Her murada nail olmak için 21 defa okunur
  Mutaffifin suresi

  Ağlayan ****** susturmak için 5 defa okunur
  İnşikak süresi
  Doğumun kolay olması için 7 defa okunur
  Büru suresi
  Fitneci ve hasedcilerin şerrinden kurtulmak için 10 defa okunur
  Tarık suresi
  Peri ve cin şerrinden kurtulmak için okunur
  A’la suresi
  6 defa okuyan seferden selametle evine döner
  Ğasiye suresi
  vücuttaki her türlü yelin izalesi için 3 gün 7 şer defa okunur
  Fecr suresi
  Belanın uzaklaştırılması için 7 defa okunur
  Rahman suresi
  Hayır kapılarının açılması için 70defa okunur
  Vakı’a suresi
  Bu sureyi 41 defa okuyan fakirlik çekmez kazancı bereketli olur.
  Hadid suresi
  Ruhi bunalımdan kurtulmak için 75 defa okunur
  Mücadele suresi
  Bu sure bir avuç toprağa üç defa okunarak düşman tarafına saçılırsa,düşman hezimete uğrar.
  Haşr suresi
  40gün kırkar defa okuyan her türlü muradına nail olur
  Mümtehine suresi
  Bu sureyi okumaya devam edenler haramdan korunur.Borçlu ise borcunu kolaylıkla öder
  Saff suresi
  70 defa okuyan aile huzursuzluğundan kurtulur
  Cuma suresi
  Helalinden evlenmek isteyen kimse 18 defa okursa nasibi açılır..

  Münafikün suresi
  Nifaktan kurtulmak şerre hedef olmamak için 7 defa okunur..
  Teğabün suresi
  Nefes darlığına karşı suya 7 defa okunur
  Talak suresi
  3 defa okuyan refikası ile güzel geçinir
  Tahrim suresi
  21 defa okuyanın düşmanı dost olur
  Mülk suresi
  41 defa okuyan her beladan kurtulur.Kabir azabı çekmez
  Kalem suresi
  Şerden korunmak ve her murada nail olmak için 71 defa okunmalı
  Hakka suresi
  Ahiret mutluluğuna ermek için 71 defa okunur
  Nuh suresi
  1000 defa okuyan kimse düşmanını kahreder
  Sebe suresi
  Bu sureyi okuyan kimse cin şerrinden emin olur.
  Fatır suresi
  Bu mübarek sure-i celileyi okuyan kimse mahlukat tarafından sevilir
  Yasin suresi
  Bu mübarek sureyi 70 defa okuyan her muratına nail olur.
  Saffat suresi
  Bu sureyi okuyanların rızkı çoğalır darlık çekmez
  Sad suresi
  Bu sureyi okuyan zarar verici hayvanların şerrinden emin olur.
  Zümer suresi
  Halk içinde aziz,muhterem olmak için okunur.
  Mü’min suresi
  Kötü insanların şerrinden emin olmak için 7 defa okunur.
  Fussılet suresi
  Bu sureyi okuyan kimse yolculuktaki her türlü tehlikeden emin olur.
  Şura suresi
  Bu sureyi okuyan kimse hasmını mağlup eder
  Zuhruf suresi
  7 defa okuyan kimse her muradına nail olur.
  Duhan suresi
  3 defa okuyan her dileğini elde eder
  Casiye suresi
  İftiradan kurtulmak için okunur
  Ahkaf suresi
  Bu sureyi okuyan cin şerrinden emin olur
  Muhammed suresi
  Zarardan kurtulup saadete nail olmak için okunur
  Fetih suresi
  Bu sureyi 7 defa okuyan kimse her müşkülünü halledip her muratına nail olur..

  Hucurat suresi
  Hastalığın şifa bulması için 7 defa okunur
  Kaf suresi
  Cuma geceleri okuyan ahiret saadetine nail olur
  Zariyat suresi
  Yetmiş defa okuyan kıtlık yüzü görmez
  Tur suresi
  Bu sureyi okuyan Hakk’a yaklaşır dertlerden kurtulur
  Necm suresi
  21 defa okuyan her muradına nail olur
  Kamer suresi
  70defa okuyan kimse zalimin şerrinden kurtulur
  Sebe suresi
  Bu sureyi okuyan kimse cin şerrinden emin olur.
  Fatır suresi
  Bu mübarek sure-i celileyi okuyan kimse mahlukat tarafından sevilir
  Yasin suresi
  Bu mübarek sureyi 70 defa okuyan her muratına nail olur.

  Saffat suresi

  Bu sureyi okuyanların rızkı çoğalır darlık çekmez


  Sad suresi

  Bu sureyi okuyan zarar verici hayvanların şerrinden emin olur.

  Zümer suresi

  Halk içinde aziz,muhterem olmak için okunur.

  Mü’min suresi

  Kötü insanların şerrinden emin olmak için 7 defa okunur.

  Fussılet suresi

  Bu sureyi okuyan kimse yolculuktaki her türlü tehlikeden emin olur.

  Şura suresi

  Bu sureyi okuyan kimse hasmını mağlup eder

  Zuhruf suresi

  7 defa okuyan kimse her muradına nail olur.

  Duhan suresi

  3 defa okuyan her dileğini elde eder

  Casiye suresi

  İftiradan kurtulmak için okunur

  Ahkaf suresi

  Bu sureyi okuyan cin şerrinden emin olur

  Muhammed suresi

  Zarardan kurtulup saadete nail olmak için okunur

  Fetih suresi

  Bu sureyi 7 defa okuyan kimse her müşkülünü halledip her muratına nail olur..

  Hucurat suresi

  Hastalığın şifa bulması için 7 defa okunur

  Kaf suresi

  Cuma geceleri okuyan ahiret saadetine nail olur

  Zariyat suresi

  Yetmiş defa okuyan kıtlık yüzü görmez

  Tur suresi

  Bu sureyi okuyan Hakk’a yaklaşır dertlerden kurtulur

  Necm suresi

  21 defa okuyan her muradına nail olur

  Kamer suresi

  70defa okuyan kimse zalimin şerrinden kurtulur

  Rahman suresi

  Hayır kapılarının açılması için 70defa okunur

  Vakı’a suresi

  Bu sureyi 41 defa okuyan fakirlik çekmez kazancı bereketli olur.
  Hadid suresi

  Ruhi bunalımdan kurtulmak için 75 defa okunur

  Mücadele suresi

  Bu sure bir avuç toprağa üç defa okunarak düşman tarafına saçılırsa,düşman hezimete uğrar.

  Haşr suresi

  40gün kırkar defa okuyan her türlü muradına nail olur

  Mümtehine suresi

  Bu sureyi okumaya devam edenler haramdan korunur.Borçlu ise borcunu kolaylıkla öder

  Saff suresi

  70 defa okuyan aile huzursuzluğundan kurtulur

  İbrahim suresi

  Ahlakın güzelleşmesi için 10defa okunur

  Hicr suresi

  Ticaretin kazançlı olması için 3 defa okunur..

  Nahl suresi

  Azgınlığın ve fesadın kaldırılması için 10 defa okunu

  İsra suresi

  Hilecilerin şerrinden korunlak için okunur.Misk ve safranla yazılarak dili tutulanlara içirilerse şifa bulur.

  Kehf suresi

  Bu sureyi 41 kere okuyan kimse fakirlikten kurtulur.

  Taha suresi

  Bu mübarek sureyi 21 defa okuyan kimsenin kısmeti açılır

  Enbiya suresi

  Her türlü tehilkeye karşı okunur.

  Hacc suresi

  Mahşer’in dehşetinden emin olmak için okunur.

  Mü’minun suresi

  Bu sureyi okuyan kimseler imani ve itikadi yönden düzelir,imanin kemaline erer.

  Nur suresi

  Bu sureyi okuyan kimse vesveseden kurtulur kemal-i imana ve yakine erer.

  Furkan suresi

  Düşmanın perişan olması için okunur

  Şuara suresi

  Zarardan korunmak için okunur

  Neme suresi

  Bu sureyi okuyan kimse düşmanlarının şerrinden korunur.

  Kasas suresi

  Azab ve esaretten kurtulmak için okunur.

  Ankebat suresi

  Aklı yükselen kimselere okunursa şifa bulunur.

  Rum suresi

  Düşmana galib olmak için okunur.

  Lokman suresi

  Dahili hastalıklara karşı 7 defa okunur.

  Secde suresi

  Yazılarak bir şişe içine konur,evin bir kenarına saklanırsa her türlü afattan emin olur.

  Ahzab suresi

  Nasib ve kısmetin açılması için 7 defa okunur..


  KUR'AN-I KERİM'İN 114 SURESİNDEKİ SIRLAR Fatiha suresi
  Fatiha-i Şerifeyi yatarken okuyan ölümden başka her türlü kötülüklerden korunur.

  Cuma günü yazılarak taşınırsa cin şerrinden korunur.

  Günde 100 defa okuyan kötü ahlaktan kurtulur,şerden emin olur..

  Bakara sures

  Tehlike anında ve duanın kabul olması için elif,sam,mim ayeti okunur..

  Ruhi bunalıma karşı üç defa okunur..

  Al-i İmrân suresi

  Borçtan kurtulmak ve zengin olmak için üçer defa okunur..

  Nisa suresi

  Akrabalar arasındaki anlaşmazlığı ortadan kaldırmak için okunur.

  Maide suresi

  Her türlü zarardan korunmak için bu mübarek süre 7 defa okunur.

  En'am suresi

  İstek ve dileğin olması için 7 defa okunur.

  A'raf suresi

  Dünya ve ahiret mutluluğu için okunur..

  Enfal suresi

  Bu mübarek süre zindandan,iftira ve musibetten kurtulmak için 7 defa okunur

  Tevbe suresi

  Her çeşit şerden kurtulmak için 7 defa okunur,yazılır,asılırsa o yere hırsız giremez

  Yunus suresi

  Bu mübarek sureyi taşıyan kimsenin düşmanı hazimete uğrar.

  Hud suresi

  Zalimden intikam için 3 defa okunur

  Yusuf suresi

  İzzet ve saadete nail olup bahtın açılması için okunur..

  Ra'd suresi
  Düşmanın kahrı için okunur...

 2. #2
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 24.07.06
  Yer: BURSA
  Yaş: 60
  Mesajlar: 14.003

  RE: SURELERİN ŞİFASI______

  UZUN DİYE OKUMAMAZLIK YAPMAYIN

 3. #3
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 24.07.06
  Yer: BURSA
  Yaş: 60
  Mesajlar: 14.003

  RE: SURELERİN ŞİFASI______

  UZUNMU GELDİ OKUMAYAMI SIKILDINIZ

 4. #4
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 20.06.07
  Mesajlar: 2.897

  RE: SURELERİN ŞİFASI______

  Esselamun aleyküm Rahman razı olsun bilgilendirdiğiniz için sağolun selam ve dua ile...

 5. #5
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 25.10.06
  Yer: ~* پایتخت آن بهشت *~
  Mesajlar: 16.944

  RE: SURELERİN ŞİFASI______

  selamün aleyküm,

  çok güzel bir paylaşım olmuş. kuranı kerimin bir isminin de şafi olmasına ne güzel delil bu sureler. emeğinize sağlık. rabbim nasiplenmeyi nasip etsin. Allah razı olsun. dua ile.

 6. #6
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 01.06.07
  Mesajlar: 196

  RE: SURELERİN ŞİFASI______

  S.A. PAYLAŞIMINIZ İÇİN ALLAH(C.C)RAZI OLSUN.HAKLISININ UZUN AMA OKUNMASI GEREKİR BENCE.BU ARADA SİZE NACİZANE BİR ÖNERİM OLACAK BUNU BURAYA KOPYALADIKTAN SONRA TEKRAR OKUYUP DÜZELTMELERİ YAPSAYDINIZ DAHA İYİ OLURDU BENCE İNŞALLAH BANA KIRILMAZSINIZ BUNDAN DOLAYI AMA BU DUALAR ÖNEMLİ ALLAH KELAMI OLDUĞU İÇİN YANLIŞ YAZILMAMASI GEREKİR.BİRDE AŞAĞIYA KOPYALADIĞIM PARAGRAFTA ''SAM'' ın ''LAM'' OLMASI GEREKMİYORMU? BİLGİ VERİRSENİZ SEVİNİRİM...A.E.O...


  Bakara sures

  Tehlike anında ve duanın kabul olması için elif,sam,mim ayeti okunur..

 7. #7
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 07.09.06
  Yer: kars
  Yaş: 30
  Mesajlar: 835

  RE: SURELERİN ŞİFASI______

  s.a. Allah razı lsun kardeşim muhteşem bi paylaşım olmuş yüreğine sağlık

 8. #8
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 24.07.06
  Yer: BURSA
  Yaş: 60
  Mesajlar: 14.003

  RE: SURELERİN ŞİFASI______

  asil20 yazdı:
  S.A. PAYLAŞIMINIZ İÇİN ALLAH(C.C)RAZI OLSUN.HAKLISININ UZUN AMA OKUNMASI GEREKİR BENCE.BU ARADA SİZE NACİZANE BİR ÖNERİM OLACAK BUNU BURAYA KOPYALADIKTAN SONRA TEKRAR OKUYUP DÜZELTMELERİ YAPSAYDINIZ DAHA İYİ OLURDU BENCE İNŞALLAH BANA KIRILMAZSINIZ BUNDAN DOLAYI AMA BU DUALAR ÖNEMLİ ALLAH KELAMI OLDUĞU İÇİN YANLIŞ YAZILMAMASI GEREKİR.BİRDE AŞAĞIYA KOPYALADIĞIM PARAGRAFTA ''SAM'' ın ''LAM'' OLMASI GEREKMİYORMU? BİLGİ VERİRSENİZ SEVİNİRİM...A.E.O...


  Bakara sures

  Tehlike anında ve duanın kabul olması için elif,sam,mim ayeti okunur..
  Aleykümselam bazı yazım hataları olabiliyor kusura bakmayın L YERİNE S YAZILMIŞ

 9. #9
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 24.07.06
  Yer: BURSA
  Yaş: 60
  Mesajlar: 14.003

  RE: SURELERİN ŞİFASI______

  asil20 yazdı:
  S.A. PAYLAŞIMINIZ İÇİN ALLAH(C.C)RAZI OLSUN.HAKLISININ UZUN AMA OKUNMASI GEREKİR BENCE.BU ARADA SİZE NACİZANE BİR ÖNERİM OLACAK BUNU BURAYA KOPYALADIKTAN SONRA TEKRAR OKUYUP DÜZELTMELERİ YAPSAYDINIZ DAHA İYİ OLURDU BENCE İNŞALLAH BANA KIRILMAZSINIZ BUNDAN DOLAYI AMA BU DUALAR ÖNEMLİ ALLAH KELAMI OLDUĞU İÇİN YANLIŞ YAZILMAMASI GEREKİR.BİRDE AŞAĞIYA KOPYALADIĞIM PARAGRAFTA ''SAM'' ın ''LAM'' OLMASI GEREKMİYORMU? BİLGİ VERİRSENİZ SEVİNİRİM...A.E.O...


  Bakara sures

  Tehlike anında ve duanın kabul olması için elif,sam,mim ayeti okunur..
  Aleykümselam bazen fazla incelemiyoruz oturup kalkarken gözden kaçıyor yazım hataları oluyor zaten onun sam değil lam olduğunu biliyoruz selametle

 10. #10
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 24.07.06
  Yer: BURSA
  Yaş: 60
  Mesajlar: 14.003

  RE: SURELERİN ŞİFASI______

  aliye_aliye yazdı:
  selamün aleyküm,

  çok güzel bir paylaşım olmuş. kuranı kerimin bir isminin de şafi olmasına ne güzel delil bu sureler. emeğinize sağlık. rabbim nasiplenmeyi nasip etsin. Allah razı olsun. dua ile.
  Aleykümselam aliyecim aslında her derdin devası şifası o güzel kuranı kerimimizde var arayıp bulmak demi selam ve dua ile

Sayfa 1 Toplam 3 Sayfadan 123 SonuncuSonuncu

İşaretlemeler

Yetkileriniz

 • Konu açma yetkiniz yok
 • Cevap yazma yetkiniz yok.
 • Eklenti yükleme yetkiniz yok.
 • Mesajınızı değiştirme yetkiniz yok.
 •