Sayfa 1 Toplam 2 Sayfadan 12 SonuncuSonuncu
1 den 10´e kadar. Toplam 20 Sayfa bulundu

Konu: Celcelutiye Duası Nedir?

 1. #1
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 27.09.09
  Mesajlar: 2.580

  Celcelutiye Duası Nedir?

  Celcelutiye Duası

  [FLASH]http://www.dailymotion.com/swf/xa0qu...r /><b><a href[/FLASH]
  Celcelutiye Duası Nedir?

  http://www.dailymotion.com/swf/xa0qu...r /><b><a href


  Celcelûtiye, Süryanîce “bedî” demektir. Resûl-i Ekrem Efendimize (asm) Hazret-i Cebrâil (as) tarafından indirilen ve içinde İsm-i Azam’ı da taşıyan yüksek mânâlar, Hazret-i Ali (ra) tarafından Celcelûtiye adıyla ve cifir ilmine göre bir çok tarih de düşürülerek Süryanî diliyle nazmedilmiş ve kaside haline getirilmiştir. Yüksek ve tesirli bir duâdır. Bir isimler hazinesidir. Allah’ın rahmetine vesile olması hasebiyle bir rahmet hazinesi veya bir Cennet hazinesi demek de mümkündür. Allah’ın en büyük ismi olan İsm-i Azam bu duânın içerisinde gizlenmiş olduğundan, bu duâyı okuyarak Allah’a sığınan kimsenin, dünya ve âhiret işlerinde çok kolaylıklar ve bereketler göreceği müjdelenmiştir.

  HZ. ALİ TARAFINDAN KALEME ALINAN CELCELUTİYE DUASI HZ.PEYGAMBER'E CEBRAİL A.S. TARAFINDAN SEMADAN İNDİRİLMİŞTİR.CENNET HAZİNELERİNDEN BİR HAZİNEDİR. BU DUANIN TERCÜMESİ DE GOOGLE DAN ARARSANIZ BULABİLİRSİNİZ. KASEM-İ CAMİ OLUP BU DUANIN YOLUNDA YÜRÜYENLERE ÇEŞİTLİ SIRLAR AÇIKLANDIĞI,PERDELERİN ARALANDIĞI (SEMAVİ) MÜELLİFİ TARAFINDAN BEYAN EDİLMİŞTİR. PİYASADA KİTAPÇIK HALİNDE SATILMAKTADIR. CEP KİTAPÇIĞINDAKİ DUA 15 SAYFADAN İBARET, GERİSİ İSE HAVAS İLE İLGİLİ KISMI.

  TESİR ALANLARI İSE OLDUKÇA GENİŞTİR.

  Celcelutiye Duası

  Bede'tü bi bismillahi rûhî bihihtedet
  İlâ keşfi esrârin bi bâtınihintavet

  Ve salleytü bissânî alâ hayri halkıhî
  Muhammedin men zâhad dalâlete velğalet

  İlâhi lekad aksemtü bismike dâıyen
  Bi âcin mâhûcin celcelûtin celcelet

  Seeltüke bi ismil muazzami kadruhû
  Ve yessir ümûri yâ ilâhî bi salmehet

  Ve yâ hayyü yâ kayyûmü edûke râciyen
  Bi âcin eyûcin celcelûtin helhelet

  Bi samsâmin tamtâmin ve yâ hayra bâzihın
  Bi mıhrâşin mihrâşin bihin nâru uhmidet

  Bi âcin ehûcin yâ ilâhî mühevvicin
  Ve yâ celcelûtin bil icâbeti helhelet

  Li tuhyî hayâtel kalbi min denesin bihî
  Bi kayyûmin kâmes sirru fîhi ve eşrakat

  Aleyye dıyâün min bevârikı nûrihî
  Felâha alâ vechî senâün ve ebrakat

  Ve subbe alâ kalbî şeâbîbû rahmetin
  Bi hıkmeti mevlânel kerîi fe entakat

  Ehâtat biyel envâru min külli cânibin
  Ve heybetü mevlânel azıymi binâ alet

  Fe sübhânekellâhümme yâ hayra bâriin
  Ve yâ hayra hallâkın ve ekrame men beat

  Fe bellığnî kasdî ve külle meâribi
  Bi hakkı hurûfin bil hicâi tecemmeat

  Bi sirri hurûfin ûdiat fî azıymetî
  Bi nûri senâil ismi ver rûhi kad alet

  Efıd lî minel envâri feydate müşrıkın
  Aleyye ve ahyî meyte kalbî bi taytafet

  Elâ ve elbisennî heybeten ve celâleten
  Ve küffe yedel a'dâi annî bi ğalmehet

  Elâ ve ahcübennî min adüvvin ve hâsidin
  Bi hakkı şemâhın eşmehın sellemet semet

  Bi nûri celâlin bâzihın ve şerantahın
  Bi kuddûsin berkûtin bihiz zulmetüncelet

  Elâ vakdı yâ rabbâhü bin nûri hâcetî
  Bi nûri eşmehın celyâ serîan kadinkadat

  Biyâhin ve yâyûhin nemûhin esâliyen
  Ve yâ âliyen yessir ümûrî bi saysalet

  Ve emnahnî yâ zel celâli kerâmeten
  Bi esrâri ılmin yâ haliymü bikencelet

  Ve hallısnî min külli hevlin ve şiddetin
  Eyâ câbiral kalbil kesiyri minel habet

  Ve ahrisnî yâ zelcelâli bi kâfi kün
  Bi nassı hakıymin kâtııs sırri esbelet

  Ve sellim bi bahrin ve a'tınî hayra berrihâ
  Fe ente melâzi vel kürûbi bikencelet

  Ve subbe aleyyer rizka sabbete rahmetin
  Fe ente racâül âlemiyne velev tağat

  Ve asmim ve ebkim sümme a'mi adüvvena
  Ve ahrıshüm yâ zelcelâli bi havsemet

  Ve fi havsemin mea devsemin ve berâsemin
  Tehassantü bil ismil azıymi minelğalet

  Ve a'tıf kulûbel âlemiyne bi esrihâ
  Aleyye ve elbisennî kabûlen bi şelmehet

  Ve yessir ümûrana yâ ilâhî ve a'tınâ
  Minel ızzi vel ulyâ bi şemhın ve eşhamet

  Ve esbil aleynes setra veşfi kulûbenâ
  Fe ente şifâün lil kulûbi minel ğaset

  Ve bâriklenallâhümme fi cem'ı kesbinâ
  Ve hulle ukûdel usri biyâyûhin irtehat

  Biyâhin ve yâyûhin ve yâ hayra bâzihın
  Ve yâ men lenel erzâku min cûdihî nemet

  Neruddü bikel a'dâe min külli vichetin
  Ve bil ismi termîhim minel bu'di bişşetet
  Ve ahzilhüm yâ zelcelâli bi fadli men
  İleyhi seat dabbül felâti ve kad şeket

  Fe ente racâi yâ ilahî ve seyyidî
  Fe fülle lemîmel ceyşi in râme bî abet

  Ve küffe cemiyâl mudırrîne keydehüm
  Ve annî bi aksâmike hatmen ve mâ havet

  Fe yâ hayra mes'ûlin ve ekrame men a'ta
  Ve yâ hayra me'mûlin ilâ ümmetin halet

  Ekıd kevkebî bil ismi nûran ve behceten
  Meded dehri vel eyyâmi yâ nûru celcelet

  Biâcin âhûcin celmehûcin celâletin
  Celîlin celcelûtin cemâhin temehracet

  Bi ta'dâdi ebrûmin ve simrâzi ebramin
  Ve behrati tibrîzin ve ümmin teberreket

  Tükâdü sirâcün nûri sirran beyâneten
  Tükâdü sirâcüs sürci sirran tenevverat

  Bi nûri celâlin bâzihın ve şerantahın
  Bi kuddûsi berkûtin bihin nâru uhmidet

  Biyâhin ve yâyûhin nümûhin esâliyen
  Bi tamtâmin mihrâşin li nâril ıdâ semet

  Bi hâlin ehîlin şel'ın şel'ûbin şâliın
  Tahiyyin tahûbin taytahûbin tayyattahet

  Enûhın bi yemlûhın ve ebrûhın uksimet
  Bi temliyhı âyâtin şemûhın teşemmehat

  Enûhın bi yemlûhın ve ebrûhın uksimet
  Bi temliyhı âyâtin şemûhın teşemmehat

  Ebâzîha beyzûhın ve zeymûhın ba'dehâ
  Hamârûhı yeşrûhın bi şerhın teşemmehat

  Bi belhın ve simyânin ve bâzûhın ba'dehâ
  Bi zeymûhın eşmûhın bihil kevnü ummirat

  Bi şelmehatin akbil düâi ve kün meıy
  Ve kün lî minel a'dâi hasbî fe kad beğat

  Fe yâ şemhasâ yâ şemhasâ ente şemlehâ
  Ve yâ aytalâ hatlür riyâhı tehalhalet

  Bikel havlü ves savlüs şedîdü li men etâ
  Libâbi cenâbike veltecâ zulmetüncelet

  Bi tâha ve yâsîn ve tâsîn kün lenâ
  Bi tâsim mîmin lis seâdetıkbelet

  Ve kâfin ve hâyâin ve aynin ve sâdihâ
  Kifâyetünâ min külli aynin binâ havet

  Bi hâmîme aynin sümme sînin ve kâfihâ
  Hımâyetünâ minhel cibâlü tezelzelet

  Bi kâfin ve nûnin sümme hâmîmin ba'dehâ
  Ve fî sûretid dühâni sirran kad uhkimet

  Bi elifin ve lâmin ven nisâ ve ukûdihâ
  Ve fî sûretil en'âmi ven nûri nüvvirat

  Ve elifin ve lâmin sümme râin bi sirrihâ
  Alevtü bi nûril ismi min külli mâ cenet

  Ve elifin ve lâmin sümme mîmin ve râihâ
  İlâ mecmeıl ervâhı ver rûhı kad alet

  Bi sirri havâmîmil kitâbi cemîıhâ
  Aleyke bi fadlin nûri yâ nûru uksimet

  Bi amme abese ven nâziâti ve târikın
  Ve fî vessemâi zâtil bürûci ve zülzilet

  Bi hakkı tebâreke sümme nûnin ve sâilin
  Ve fî sûretit tehmîzi veş şemsi küvvirat

  Ve bizzâriyâtiz zerri ven necmi iz hevâ
  Ve bıkterabet liyel ümûru tekarrabet

  Ve fî süveril kur'âni hızben ve âyeten
  Adede mâ karael kârî ve mâ kad tenezzelet

  Fe es'elüke yâ mevlâye fî fadlikellezî
  Alâ külli mâ enzelte kütben tefaddalet

  Bi âhiyyen şerâhiyyen ezûnâyi sabvetin
  Asbâvüsin âli şeddâye aksemtü bi taytağat

  Bi sirri büdûhın exhezetın betadin zehecin
  Bivâhıl vehâ bil fethı ven nasri esreat
  Bi nûri feceşin mea sazhazin yâ seyyidî
  Ve bil âyetil kübrâ eminnî minel fecet

  Bi hakkı fekacin mea mahmetin yâ ilâhena
  Bi esmâikel husnâ ecirnî mineş şetet

  Hurûfün li behrâmin alet ve teşâmehat
  Ve ismü asâ mûsâ bihiz zulmetün celet

  Tevesseltü yâ rabbi ileyke bi sirrihâ
  Tevessüle zî züllin bihin nasühtedet

  Hurûfün bi ma'nâhâ lehel fadlü şürrifet
  Meden dehri vel eyyâmi yâ rabbinhanet

  Deavtüke yâ allâhü hakkan ve innenî
  Tevesseltü bil âyâti cem'an bi mâ havet

  Fetilke hurûfün nûri fecma' havâssahâ
  Ve hakkık meânîhâ bihil hayru tümmimet

  Vahdurnî avnen hadîmen müsehharan
  Tuheymefyâîlü bihil kürbetüncelet

  Fe sehhır lî fîhâ hadîmen yütıy'uni
  Bi fadli hurufi ümmil kitâbi ve mâ telet

  Ve es'elüke yâ mevlâye fismikellezî
  Bihî izâ düıye cem'ul ümûri teyesserat

  İlâhi ferham da'fi vağfirlî zelleti
  Bi mâ kad deatkel enbiyâü ve tevesselet

  Eyâ hâlikıy yâ seyyidî ıkdı hâcetî
  İleyke ümûrî yâ ilâhî tesellemet

  Tevesseltü yâ rabbî ileyke bi ahmedâ
  Ve esmâikel husnelletî hiye cümmiat

  Fe cüd va'fü vasfah yâ ilâhî bi tevbetin
  Alâ abdikel miskîni min nazratin abet

  Ve veffıknî lil hayri ves sıdkı vettükâ
  Ve eskinennil firdevse mea firkatin alet

  Ve kün bî raûfen fî hayâti ve ba'de mâ
  Emûtü ve elkâ zulmetel kabrin celet

  Ve fil haşri beyyıd yâ ilâhî sahîfetî
  Ve sekkıl mevâzînî bi lutfike in eraddet

  Ve cevviznî haddes sırâtı mûhervilen
  Vahminî min harri nârin ve mâ havet

  Ve sâmıhî min külli zenbin ceneytühû
  Vağfir hatıy'atiyel ızâme ve in alet

  Fe hâzâ havâtimühünne men kad hassastühâ
  Bi sirrin minel esrâri fil levhı ünzilet

  Selâsü ısıyyin suffifet ba'de hâtemin
  Alâ ra'sihâ mislüs sihâmi tekavemmet

  Ve mîmün tamîsün ebteru sümme süllemü
  Ve fi vasatihâ bil cerrateyni teşerbeket

  Ve erbeatün tühkil enâmile ba'dehâ
  Tüşîru ilel hayrâti ver rızka cümmiat

  Ve hêün şekıykun sümme vâvün mükavvesün
  Ke ünbûbi haccâmin mines sirri kad havet

  Ve evâhıruhâ mislül evâili hâtemün
  Humâsiyyü erkânin bihis sirru kad havet

  Fe addilhü min ba'di aşrin selâseten
  Ve lâ tekü fî ıhsâihâ mütevehhimet

  Selâsün minet tevrâti lâ şekke erbeu
  Ve erbeun min incîli ıysebnü meryemet

  Ve hamsün minel kur'âni hünne temâmühâ
  İlâ külli mahlûkın fesıyhın ve ebkemet

  Fe hâzâ ismüllâhi celle celâlühû
  Ve esmâühû ındel beriyyeti kad samet

  Fe hâzâ ismüllâhi yâ kâriüntebih
  Ve lâ tertedid teblî li rûhıke bil habet

  Fe hâzâ ismüllâhi yâ câhilu'tekıd
  Ve iyyâke teşkük tetlüfür rûha ve elcetet

  Fe huz hâzihil esmâe hakkan ve ahfihâ
  Fe fîha minel esrâri mâ lâ bihî levet

  Bihel ahdü vel mîsâku vel va'dü vel likâ
  Ve bil miski vel kâfûri hakkan kadıhtemet
  Ve lâ tu'tı zel esmâi yevmen li câhilin
  Ve lev kâne mea ünsâ le kânet bihî semet

  Fe in kâne hâmilühâ minel havfi hâriben
  Fe akbil ve lâ tahşel mülûke bi mâ havet

  Fe in kâne masrûan minel cinni vâkıan
  Fe hâmîme harfül ayni yâ sâhu kuttıat

  Fe tersimü min fevkıl cebîni hurûfehâ
  Fe hâ hiye ismüllâhi cemiy'an tefaddalet

  Ve in kâne insânen yehâfü adüvvehû
  Ve lâ tahşe min be'sil mülûki velev tağat

  Fe in kâne hâzel ismü fî mâli tâcirin
  Fe emvâlühû bil hayri vel cûdi kad nemet

  Ve in künte hâmilehâ minel havfi hâriben
  Fe akbil ve lâ tahşe fe te'men minel habet

  Fe yâ hâmilel ismillezî celle kadruhû
  Tevekkâ bihî küllel ümûri tesellemet

  Fe kâtil ve lâ tahşe ve hârib ve lâ tehaf
  Ve düs külle erdın bil vühûşi teammerat

  Fe lâ hayyetün tahşâ ve lâ akrabün terâ
  Ve lâ esedün ye'ti ileyke bi hemhemet

  Ve lâ tahşe min seyfin ve lâ ta'ni hancerin
  Ve lâ tahşe min rumhın ve lâ şerrin eshemet

  Cezâ men karae hâzâ şefâatü ahmedâ
  Ve yuhşeru fil cennâti mea hûrin huffifet

  Va'lem bi ennel Mustafâ hayru mürselîn
  Ve efdalü halkıllâhi men kad teferrakat

  Ve saddir bihî min câhihî külle hâcetin
  Ve selhü li key tencüve minel cevri vettağat

  Ve salli ilâhi külle yevmin ve sâatin
  Alel mustafel muhtâri mâ nesmetün semet

  Ve salli alel muhtâri vel âli küllihim
  Ke addi nebâtil erdı ver riyhı mâ serat

  Ve salli salâten temleül erda ves semâe
  Kevebli ğamâmin ma' ruûdin tecelcelet

  Fe yekfîke ennellâhe sallâ bi nefsihî
  Ve emlâkehû sallet aleyhi ve sellemet

  Ve sellim aleyhi dâimen mütevessilen
  Meded dehri vel eyyâmi mâ şemsün eşrakat

  Ve sellim alel athâri min âli hâşimin
  Adede mâ haccel hacîcü ve sellemet

  Verda yâ ilâhî an ebî bekrin mea umera
  Verda alâ osmâne mea hayderis sebet

  Kezal âlü vel ashâbü cem'an cemîuhüm
  Meal evliyâi ves sâlihıyne ve mâ havet

  Mekâlü aliyyin vebni ammi muhammedin
  Ve sirru ulûmin lil halâikı cümmiat

  Konu DiLaRa_I NuR tarafından (22-05-2010 Saat 13:16 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 27.09.09
  Mesajlar: 2.580

  ANLAMI:

  Bismillahirrahmanirrahim

  1- "Bismillah ile başladım; ruhum, O'nun sayesinde o besmele içinde saklı olan çok sırları keşfetti."
  [ Üstad Bediüzzaman Risale-i Nur'a Bismillah risalesiyle başlamıştır. Ve o sayede besmelenin ve tevhidin sırları olan Risaleler, özellikle 14. Lem'a'nin Besmele sırları anlaşılmıştır. ]
  2- "İkincisinde O'nun yarattıklarının en hayırlısı olan Hz. Muhammed'e salavat getirdim. O Muhammed ki ( dünyadan ) bütün dalalet ve yanlışlıkları gidermiştir."
  [ 2. Söz Hz. Muhammed'in en temel vazifesi olan hakiki iman sayesinde, bütün yanlış anlayışların ve kötülüklerin izale edildiğini göstermiştir. ]
  3- "Ey İlâhım, Senin ismine dayanarak dua ettim. Hep açık olan ve gittikçe parlayan Ehad ve Bedi' isimlerinle Sana yalvarıyorum."
  [ Risale-i Nur'un 3. parçası olan ibadet ve dua ile alakalı 3. Söz bu davanın bir delilidir. Evet Allah ehadiyet tecellisiyle dua edenlerle muhatap oluyor, ve Bedi' ismiyle harika bir şekilde onların dualarını kabul ediyor. ]
  4- "Kadîr ve şanı yüce olan isminle Senden istedim. Ey güçlü ( kadîr ) Allah'ım, Sen islerimi kolaylaştır."
  [Dördüncü sözde, Risale-i Nur, İsm-i A'zâm'ın önemli bir sırrını keşfetmiştir; ibadet, dua ve namazın ahiret ile ilişkisini ispat etmiştir. Ebedî ahiret yolculuğunun ve o yolculuk içindeki islerin nasıl kolaylaşacağını göstermiştir. ]
  5- "Ey Hayy ve Kayyûm olan Allah'ım, daima, umut ederek Sana yalvarıyorum. Ehad ve Bedi' isimlerini şefaatçi yaparak yüksek sesle bağırıp Sana yalvarıyorum."
  [ Takva ve ibadet ile alakalı olan 5. Sözün de 3. Söz gibi, bu sırrı keşfettiği görünüyor. Evet Hayy, Kayyûm, Bedi', Ehad isimlerinin imtihan ve eğitim meydanı olan su dünya hayatıyla ne kadar çok alakadar olduğu idrak edilebilir.]
  6- "Denizin ortasına vurulan kılıç gibi olan isimlerinle ey yaratanların en hayırlısı olan Allah'ım; hadiseleri yönlendiren, savaş ve barışı sağlayan isimlerinle Sana yalvarıyorum ki, bu fitne ateşi söndürülsün!"
  [ Böyle bir dua, Risale-i Nur'un başına gelen fitne ateşlerini hatırlatıyor. Çünkü Risale-i Nur'un davası mal ve cani satıp, Allah uğruna hizmet etmektir. Bu da imtihan gerektiriyor, bu da nefis ve hevânın devrede olmasını gerektiriyor. Bu 6. beytin genis izahi için 6. Söz'e bakiniz ki, nefsin atesinden kurtulasiniz! ]
  7- "Ey Ilâhim, her derde, her ise âninda müdahale eden ve süratli bir sekilde icabet eden Allah, Ehad ve Bedi' isimlerinle sana yalvariyorum."
  8- "Ki kalbin hayatini canlandirasin, yani ondaki kirleri gideresin. Kayyûmiyetinle onu ayakta tutasin, o kayyûmiyet sirri onda hep var kalsin, ve daima parlasin."
  [ 7. Söz dua, ibadet ve esmanin tilsimlari hakkindadir. 8. Söz de kalbin, bedbinlik gibi kirlerden arinmasini ve Allah'in ihyasiyla ebedî bir hayati hak etmesini anlatiyor. Demek bu iki söz bu iki fikrayi serh ediyorlar. Onun için fazla söze gerek yoktur. ]
  9- "Bu Hayy ve Kayyûm nûrunun çok simseklerinden bir ziya üzerime parladi, yüzüme ( kalbime ) bir parilti geldi ve simsek çakti."
  [Böyle bir nûrun ve ziyânin ve manevi parildamanin pratik bir numunesi için, manevi inkisaflarin bir tatbikati olan 9. Sözü bir kere okuyun, bu beytin manasini yasayin!]
  10- "Ve kalbimin üzerine rahmet saganaklari döküldü. Kerîm olan, Mevlâ'miz Allah'in hikmetiyle... Ve bu sekilde, bu rahmet, hikmet, kerem hakikatleri konustular."
  [ Rahmet-i Ilâhiye'nin bir eseri olan ve o rahmet, hikmet, kerem kapisindan hasri isbat eden 10. Söz, o kadar güçlü bir sekilde bu 10. beytin tefsiri oluyor ki; baska izaha gerek kalmiyor.
  "Rabbinin Rahmet eserlerine bak; nasil yeryüzünü ölümünden sonra diriltiyor. Iste bunu yapan ölüleri de diriltendir, O her seye gücü yetendir." ]
  11- "Bundan sonra her yönden Nurlar beni kusatti. Ve büyük olan sahibimiz Allah'in hasmeti, bizi yüceltti."
  12- "Allah'im Seni tenzih ederim, Sen yaratanlarin en hayirlisisin. Ve çok mükemmel bir sekilde çok çok yaratansin ve biat ( andlasma ) yapanlarin en iyisisin!"
  [ Bu Küçük Sözlerin altyapi hazirligindan sonra, Risale-i Nur'un inkisafi ve telifi açildikça açildi, çok nurlar özellikle 12. Sözün Esasâti gibi gerçekler Üstad'i kusatti. Üstad büyük bir sekilde yüceldi, motive oldu, o dönemdeki yikintilarin anlamsiz olmadigini anladi. Ve büyük yeni bir olusumun esiginde oldugunu anladi. Ve ilk hizmet andlasmasini Allah ile yapti... Allah'in çok özel tecellileriyle, bu hizmetin Sahs-i Manevisini yaratmasini diledi. Ve basarmak için bundan sonra gelen beyitlerle dua etmeye basladi.
  Nitekim, bundan sonra üslup degisiyor. Buraya kadar, geçmis zaman kipi ile dua iken bundan sonra gelecek zaman kipi kullaniliyor... Bu sirri bilmeyen mütercimler, bu geçen 12 beyti de genis ve gelecek zaman kipi ile ifade etmislerdir. ]
  13- "Allah'im, beni maksadima ulastir, bütün ihtiyaçlarimi gider. Hece harfleri seklinde toplanan Hurûf-u Mukattaa hakki için..."
  14- "Muskama emanet olarak birakilan harflerin sirri hürmetine; Isimlerinin nûrunun parlakligi hürmetine; yüce olan Ruhlarin hürmetine;"
  15- "Bana nurlardan parlak bir feyiz akit; üzerime gelsin, Nûr isminle kalbimin ölülügünü dirilt!"
  16- "Ey Allah'im, bana bir heybet ve celâl giydir. Düsmanlarin ellerini ilim sayesinde benden uzaklastir."
  [ 16. Mektup, bu beytin gerçeklesmis bir delilidir. ]
  17- "Allah'im, benimle her nevi düsman ve kiskançlik arasina perde koy, yüce olan ve barisi saglayan Kadîr ve Azîz isimlerinin hürmetine!"
  18- "Tecelli etmekte olan Celâl ve büyüklügünün nûruyla; Merhamet ve Sefkatinle; çok çok bereketli olan Kuddüs isminle, Sen bu karanliklari aydinliga çevir."
  19- "Ey bu milletin Rabbi olan Allah'im, Sen Nûr ile ihtiyacimi yerine getir. Öyle bir Nûr ki, tecellisi seri olur. Ve hemen is biter."
  [ 12 saatte yazilan 19. Mektup bu duanin bir kabul edilisidir. ]
  20- "Her bir peygamberini bir Ism-i A'zam'a mazhar edip onlari mucizelerle muvaffak ettigin gibi, Sen Kâfi isminle islerimi kolaylastir."
  ( Mucize degil de Sen bana yetersin! )
  21- "Ey yüce büyüklük Sahibi, Sen sadece bana ( ilmî ) bir keramet ver; ilim esrari bana açilsin çünkü Sen bütün akillarin ve zekâlarin sahibisin. Onlar ancak Seninle açiliyorlar."
  [ Burada " Halîm " kelimesi sefkatli manasindan ziyade akli, zekâyi hikmet dairesinde kullanan ve taskinliklara yol vermeyen zat demektir. Ki Araplar böyle kisilere akilli ( hikmetli ) manasinda " Halîm " derler.
  Bu hakikat Sabûr isminin bir nevî tecellisidir. Ki, sabirla ilgili 21. Söze bakabilirsiniz. ]
  22- "Beni her türlü korku ve siddetten kurtar; esprisi, kesin olan, hikmetli bilimsel ve kusatici bir söz ile..."
  [ Üstadi dinsizlerden kurtaran 22. Söze ve onu düsmanlarindan kurtaran 22. Lem'a'ya bakiniz! ]
  23- "Ey Celâl Sahibi Allah'im, beni " kün " kef' i ile koru, ey heybetten ve basarisizliktan dolayi kirilan kirik kalbleri tamir eden ve onlari canlandiran Allah'im!"
  [ Eski Said hayati Üstad için bir hayal kirikligi idi. Fakat bir gecede " Ol " emriyle Yeni Said oldu, kirik kalbi tamir edildi. Ve yeniden canlandi. Yahya oldu. 38 sene dine yeniden hizmet etti. Bakiniz 23. Söz. ]
  24- "Bana ( ilimden ) bir deniz ver, ve o denizin karasinin en hayirli kismini bana nasip et; çünkü Sen benim siginagimsin, ve bütün sikintilar, ancak Seninle gider..."
  25- "Ve üzerime rizki rahmet seli gibi yagdir. Çünkü insanlar azsa da Sen onlarin umudusun."
  26- "Sen düsmanlarimizi sagir, dilsiz ve kör et; ( bizim ne yaptigimizi bilmesinler... ) Ey güçlü Allah'im, Sen Celâl ve büyüklügünle Onlari kekeme eyle!" ( Millete yanlisi anlatmasinlar! )
  27- "Alîm ve Ganî isimlerinle beraber Kudretinin dairesinde, Ism-i A'zam'inla yanlis yapmaktan korundum."
  [ Evet zaman ve zemine göre olan, Üstad'in içtihadlari dogru çikmistir. Eger onlardan yanlis çikarimlar yapilmazsa…]
  28- "Bütün insanlarin kalblerini üzerime cevir. Ve Selâm isminin hürmetine bana onlardan bir kabul duygusu nasip et!"
  [ Salât ve selâmin sirlari için 28. Lem'a'ya ve 28. Mektubun bir kismina bakabilirsiniz! ]
  29- "Ya Ilâhî islerimi kolaylastir, ve bize izzet ve yücelik ver. Alî ve A'lâ isimlerinin hürmetine!..."
  30- "Ve üstümüze örtünü sarkitiver; kalblerimize sifa ver; Sen, korkulardan dolayi hastalanan kalblere sifanin ta kendisisin!"
  31- "Ey Allah'im, bütün çalismalarimizi bize bereketli kil, ve her seyi kolaylastiran "Hû" isminle bütün zorluk dügümlerini çöz!"
  32- "Ey Ilâhî, Allah, Hû, Hêyra'l-Hêlikîn isimlerinle; ve bütün riziklarin, güzelliklerin onun cömertlik hazinesinden gelisip gelen Cevad isminle Sana yalvariyorum."
  33- "Senin gücünle, her yönden gelen bütün düsmanlari reddediyoruz, geri gönderiyoruz! Ve Sen Ism-i A'zam'inla, uzaktan onlara vurup, onlari dagitiyorsun!"
  34- "Ya Rabbi, ya Ze'l-Celâl Allah'im, çöl kelerinin gelip kendisine sikayette bulundugu, Hz. Muhammed hürmetine Sen o düsmanlarimizi rahmetinden mahrum et!" ( Onlari basarisiz kil! )
  35- "Ya Ilâhî, umudum Sensin, efendim Sensin; eger bana tam isabet edecek bir ok atmak istemislerse, Sen onlarin okunu yamult!" ( Onlara dönsün! )
  36- "Ya Rabbi, kesin olan iraden ile bütün zarar verenlerin tuzaklarini ve içlerinde sakladiklari kinlerini benden çevir."
  37- "Ey kendilerinden dilekte bulunulanlarin en hayirlisi, ve ihsan edenlerin en hayirlisi; ey umut edilenlerin en hayirlisi, Sen gelmis geçmis bu ümmete rahmet eyle!" ( Onlari basarili kil! )
  38- "Ismi Nûr ve güzellik olan yildizimi parlat; günler ve çaglar boyunca, ey sürekli parlayan Nûr olan Allah'im!"
  39- "Senin Allah, Ehad, ......, Celâl, Celîl, Bedi', ........., isimlerin hep parlamaktadirlar."

 3. #3
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 27.09.09
  Mesajlar: 2.580

  40- "Bütün dualara kesin cevap veren isimlerini sayarak.........."
  "O isimlerinin ortaya çikip parlamasiyla çevrenin bereketiyle....."
  41- "Nûr lambasi, tutusturuluyor, gizlice açiklaniyor. Lambalarin lambasi tutusturuluyor, gizlice aydinlaniyor."
  [ Bakiniz 28. Lem'a, Yeni Asya Yayinlari ]
  42- "Celâl ve Hêlik isimlerinin nûruyla; ve kibriyanla; çok bereketli olan Kuddüs ismiyle; bu fitne atesi söndürüldü."
  43- "Allah, Hû, Samed, Cebbar, Kahhar isimleriyle ve savas deniziyle yükselen düsmanlik atesi söndürülecektir."
  44- "Allah, Hak, ......, Cemîl, Vedûd ve Mucîb, .......... isimlerinin hürmetine......."
  45- "Mürîd, Cemîl, Zâhir isminle taksim edilen; yüce ve yüceltilen ayetlerin ( ve tefsirlerinin ) sani hürmetine......."
  46- ".........."
  47- ".........."
  48- "..........." (1)
  [ Bu üç beytin genis izahi için Üstad Bediüzzaman bastan sona kadar, 8. Sua' Risalesini telif etmistir. Burada nasil bir Mucize-i Aleviye oldugunu göstermistir.
  Bu isimlerin meali hiç kimse tarafindan tam bilinmis degildir. Fakat tertip, telmih ve kelime isaretleriyle Risale-i Nur'a baktigi kesin bir hakikat gibidir. ]
  49- "Selâm isminle duami kabul et, ve benimle beraber ol; düsmanlara karsi bana Sen kâfi gel; çünkü onlar çok azdilar."
  50- "Ey yüceler yücesi, Sen gerçekten yücesin; Sen gerçek Haksin, diger isler sadece araya giren bir rüzgar esintisi gibidir."
  51- "Senin dergahina gelen ve iltica eden bütün havl ( kasdî güç ) ve siddetli saldiri, ancak Seninledir ve Senin bu kuvvetinle ancak zulmet dagilir."
  52- "Tâhâ, Yâsîn ve Tâsîn ile bizim için ol, mutlulugumuz için Tâ Sîn Mîm ile bize dön!"
  53- "Kâf Hâ Yâ Ayn ve Sadlariyla; bizi kusatan her kötü gözden korunuruz!"
  54- "Hâ Mîm, Ayn sonra Sîn ve Kaflariyla; Selâm isminle her nevi kötülükten korunuruz!"
  55- "Kaf ve Nûn ve onlardan sonraki Hâ Mîm ile yine korunuruz, Ve Duhan suresinde saglam bir sir vardir."
  56- "Elif Lam ile ve Nîsâ sûresiyle, ve Mâide ukùduyla; En'âm ve Nûr surelerinde bir nur parlamistir."
  57- "Elif Lâm sonra peslerindeki "Ra" sirriyla; Nûr isminle bütün ( süflî ) ruhanilerin üstüne çiktim."
  58- "Elif Lam sonra Mîm ve Ra'si ile Ruhlarin mecmaina yükseldim. Fakat gerçek Ruh çok yücedir."
  59- "Kitabin ( Kur'an'in ) bütün Hâ Mîm' lerinin sirriyla üzerime Nûr isminin fazli aksin, ey bölümlere ayrilmis Nûr!"
  60- "Amme, Abese, Nâziat ve Târik sûrelerinle Ve's-semâ-i Zâti'l-Burûc ve Zilzal sûrelerinde....."
  61- "Tebâreke, sonra Nûn sonra Seele Sâil sûreleri hürmetine. Hümeze, Ve's-semsi Küvvirat surelerinde........."
  62- "Ve'z-zâriyât-i zerven, Ve'n-necmi izâ hevâ, Veikterabet sûreleriyle bana isler yakinlastirildi."
  [ Buralarda konu ve sira ile 30. Söz'e, 32. Söz'e, 29. Söz'e vesaire Risalelere isaret vardir. 8. Sua'ya bakiniz! ]
  63- "Bütün Kur'an sûrelerinin içinde hizip ve ayet olarak, okuyanin okudugu ve manen nâzil oldugu kadar sirlar vardir."
  [ 8. Sua'ya bakiniz ]
  64- "Iste ey Allah'im, Senin fazlinla bu sekilde yazdirdigin üstün kitaplar hürmetine Sana yalvariyorum."
  65- ( Mealen ) "Rahman ve Rahim isminin tecellisiyle yeni ve harika olarak Esmâ-i Hüsnâ'na dayanilarak yazilmislar, ve Hakîm ismiyle taksim edilmisler."
  66- "........... Senin Esmâ-i Hüsnâ'n sirriyla fetih ve nasri ( ilâhî yardimi ) süratli netice verirler."
  67- "Kibriya ve Hâkimiyetinin nuruyla ey efendim; ve Âyetü'l-Kübra ile beni ani felaketlerden emin kil!"
  68- "Ey Ilâhim, zuhûr ve kemalâtinin hakki için ve bu sekilde odaklanan Esmâ-i Hüsnâ'n ile beni daginikliktan kurtar..."
  70- "Bunlar Nûr harfleridir. Yüce ve yüksektirler. Asâ-yi Mûsa ismiyle de karanlik dagildi."
  71- "Ya Rabbi onun sirriyla Sana yalvariyorum. Gayet zillet içindeki birinin yalvarisiyla… Ki; onunla insanlar hidayet buluyor…"
  72- "Bu manadaki bütün kelimelerin san ve serefi, üstünlügü vardir. Günler ve çaglar devam ettikçe; ya Rabbi Sen sefkat et!"
  73- "Ya Rabbi, gerçekten ben Seni çagirdim; bütün ayetlerle ve ayetlerin içindekileriyle Sana yalvardim!"
  74- "Iste bütün bunlar nur kelimeleridir, onlarin özelliklerini topla. Ve manalarini tahkik et; bütün hayir onlarla tamamlanir…"
  75- "Iste ya Rabbi, bana musahhar bir yardimciyi daima hazir et: Allah'in ifriti; onunla bütün sikintilarim gider…"
  76- "O ifrit içinde bana itaat eden bir hizmetkari musahhar kil; Fatiha ve pesinde gelen Kur'an hurufâti hürmetine…"
  77- "Iste ya Rabbi, Senin o Ism-i A'zam'ınla Sana yalvarıyorum ki; onunla dua edildigi zaman bütün isler kolaylasir."
  78- "Ya Ilâhî, Sen zayifligima aci, zellelerimi bagisla; o dua sayesinde ki, bütün peygamberler onlarla dua etmis ve yalvarmistir…"
  79- "Ey Hêlikim, ey Efendim, ihtiyacimi kaza et. Ya Rabbi bütün islerim Sana teslimdir…"
  80- "Ya Rabbi, Hz. Muhammed'in sana olan yakinligiyla ( velayetiyle ) sana yalvariyorum; ve Onda birlesen Esmâ-i Hüsnâ'n ile Sana yalvariyorum."
  81- "Sen cömertliginle, af ve safhinla tevbelerimizi kabul etmekle miskin olan kuluna muamele et; beni kötü bakislardan koru!"
  82- "Beni hayra, dogruluga ve takvaya muvaffak eyle; ve yüksek cemaat ile Firdevs Cennetine yerlestir."
  83- "Hayatimda ve öldükten sonra, ve kabrin karanliklarini üstümden atip, nuru görünce bana sefkatle muamele et."
  84- "Ve hasirde ya Ilâhî amel defterimi beyaz kil; eger tartilarim hafif gelirse Sen onlari agirlastir."
  85- "Beni hizla Sirat sinirindan geçir. Beni atesin ( Cehennemin ) ve içindekilerin sicakligindan koru!"
  86- "Ve isledigim bütün günahlarda bana müsamaha göster. Çok çok kabarik olsa da benim bütün günahlarimi affet…"
  (…………………………………………⠠**??………………………………………. .)
  87- "Iste ey sani yüce Ism-i A'zam'i tasiyan! Sen tehlikeli bütün durumlardan kurtulacaksin, sonunda selamete ereceksin."
  88- "Dövüs, çekinme; savas, korkma; vahsilerle mamur olmus bütün her yere bas!"
  89- "Karsila, kaçma; diledigin her düsmanla mücadele et; her yeri kusatmis olsalar da krallarin siddetinden korkma!"
  90- "Korkacagin bir yilan olmayacak; görecegin bir akrep olmayacak; ve sallanarak sana gelen bir arslan olmayacak!"
  91- "Kiliçtan korkma, hançerin darbesinden korkma, mizraklardan korkma, ve oklarin serrinden de korkma!"
  92- "Iste bunu okuyanin mükâfâti Zât-i Ahmediye'nin sefaatidir. Ve cennetlerde saf olmus hurilerle beraber hasrolacaktir."
  93- "Ve bil ki, Hz. Muhammed Mustafa peygamberlerin en hayirlisidir. Ve Allah'in daginik ( çesit çesit ) yaratiklarinin en üstünüdür."
  94- "Her ihtiyacin aninda O'nun ( A.S.M ) makamini kendine sefaatçi yap; Ondan iste ki zulümden ve azginlardan kurtulasin…"
  95- "Ya Rabbi, her gün ve her saat, her nesne hareket ettikçe, Sen, seçkin olan Hz. Muhammed Mustafa'ya salât ve rahmet indir."
  96- "Sen o Seçkine ve bütün ailesine salât indir; yer bitkileri ve rüzgarin esintileri kadar."
  97- "Yeri ve gögü dolduran bir salât ile Ona salavât indir. Parlayan gök gürlemeleriyle beraber, yagan bulutlarin yagmuru kadar…"
  98- "Ey Muhammed ( A.S.M ), bizzat Allah ve meleklerinin sana salât ve selam etmesi Sana yeter."
  99- "Sen de daima, yalvararak O'na selam ve baris elini uzat. Günes dogup günler ve çaglar geçtikçe…"
  100- "Hasim ailesinden temiz olanlara da selam et. Hacilarin hac edip verdikleri selam sayisinca…"
  101- "Ya Ilâhî Ömer ile beraber Ebu Bekir'den razi ol; sâbit-kadem olan Haydar ile beraber Osman'dan da razi ol:"
  102- "Ve böylece bütün Âl ve Ashaptan da razi ol, Evliya, Salihler ve içlerinde barinanlardan da razi ol…"
  103- "Bu Hz. Muhammed'in amcasinin oglu olan Ali'nin makalesidir. Yaratiklarla ilgili bütün bilgi sirlari ve gizli bilgiler onda toplanmistir."

 4. #4
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 07.09.08
  Yaş: 35
  Mesajlar: 155

  Allah razi olsun kardeşim not aldim rabbim dualarimizi kabul etsin inşallah

 5. #5
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 27.09.09
  Mesajlar: 2.580

  Alıntı MELİNAY´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Allah razi olsun kardeşim not aldim rabbim dualarimizi kabul etsin inşallah
  cümlemizden inş..

 6. #6
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 27.09.09
  Mesajlar: 2.580

  Sırların hazinesi olan Bismillah ile başlarım, onun ile o hazineyi keşfederim.
  Ardından mahlukatın en hayırlısı, dalalet ve yanlışlıkların ortadan kaldırıcısı Hz.Muhammed(sav)’e salat ve selam getiririm. Hiç şüphesiz
  ALLAH ve melekleri peygambere salavat getiriyorlar, rahmet gönderiyorlar, onu maddi manevi destekliyorlar. Ey müminler siz de ona
  salavat getirin, selam verin, biat edin. Onu maddi ve manevi destekleyin.

  ALLAH’ım etrafı sırlar dağıtan, nurlar saçan, hakikatlerin onun hayatında yükseldiği, adem ilimlerinin ona inip mahlukatı aciz bıraktığı, anlayışların onu anlamakta kısır kaldığı, bizden ne geçmiş ne de gelen kimsenin onu anlamadığı o Zat'a salavat indir.


  Melekut bahçeleri onun cemalinin çiçekleriyle revnaktardır. Ceberut havuzları onun nurunun feyziyle fışkırandır. Hiçbir şey yoktur ki O'na bağlı olmasın.

  Çünkü eğer o zat vasıta olmasaydı mevcudat zail olurdu. Öyle bir salavat ki senden Sana ve O'na yakışır.

  ALLAH’ım! O sana dalalet eden en kapsamlı sırrındır, senin önünde durmuş en büyük perdendir O.

  ALLAH’ım beni O'nun nesebine ilhak et, O'nun şerefinden bana da nasip et. Onu bana öyle bir tanıt ki, bütün cehalet kaynaklarından kurtulayım.
  Fazl ve ilim kaynaklarından kana kana içeyim. Onun yolu üzere yardımınla mahfuz bir yolculukla beni huzuruna al.


  Beni batılın üzerine saldırt ki onu ezeyim, beni ehadiyet denizine at, vahdet denizinin ortasında beni batır ki vahdetten başka bir şeyi ne göreyim, ne işiteyim, ne de bulayım.

  ALLAH’ım isimlerine ayna olan o büyük perdeyi ruhuma hayat yap ve onun ruhunu hakikatimin özü kıl ve onun hakikatini dünyalarımı derleyen kapsamlı bir hakikat yap. Ey ilk hakikat olan evvel, ahir, zahir, batın.

  Kulun Zekeriya (as)’ın yalvarışını dinlediğin gibi benim de yalvarışımı dinle. Kendin ile senin için bana yardım et. Kendin ile senin için beni teyit et. Benimle kendi aranı birleştir. Benimle başkası arasına engel ol ya ALLAH, ya ALLAH, ya ALLAH.

  Ey Rabbimiz kendi katından bize bir rahmet ver ve işlerimizde doğru karar aldırma imkanını ver ve işlerimizde bana bir ferec ve çıkış yolu nasip et.

  ALLAH ve melekleri peygambere salavat getiriyorlar. Ey müminler siz de ona salavat getirin, ona selam verin. ALLAH’ın salavatları, selamı, tebrikleri, rahmet ve bereketleri, efendimiz ve abdin, sevgilin, peygamberin, elçin olan Muhammed (sav)’e al ve ashabına olsun tekler ve çiftler adedince, ALLAH’ın mükemmel ve mübarek kelimeleri adedince...

 7. #7
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 02.05.09
  Yer: TÜRKİYE - Mersin
  Mesajlar: 1.334

  Allah razı olsun. kardeş

 8. #8
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 27.09.09
  Mesajlar: 2.580

  Celcelutiye 1  Sirların hazinesi olan "Bismillah" ile başlarım. Onun ile o hazineyi keşfederim.  Ardından mahlukatın en hayırlısı, dalalet ve yanlışlıkların ortadan kaldrıcısı Hz. Muhammed'e (a.s.m.) salat getiririm.  ilahi! Kusursuz olan Allah, Ehad, Bedi' ve Kadir isimlerini sefaatcı kılıp niyazla Senden istiyorum!  Kadri muazzam olan ismin hürmetine Senden niyaz ediyorum Ya ilahi, işlerimi kolaylaştir.  Ya Hayy, ya Kayyum! Allah, Ehad, Bedi' ve Basit isimlerini sefaatci yaparak ve iimitle Sana yalvarıyorum.  Ey yaratma mertebelerinin en yükseğinde bulunan Allah'ım! Sabit ve Cebbar isimlerinin hakki, uyumaz sıfatın ve atesleri söndüren Halim ismin hürmeti icin!  Ey cabuk imdada kosan Rabbim! Allah, Ehad isimlerinin ve dualara suratle cevap veren Bedi' isminin hürmetine Sana yalvarıyorum.  Kayyum ismin hürmetine, kalbimi ondaki kirlerden temizleyerek ihya et! Ona Senin srrın yerleşip ışık saçsın!  O sırrın nurunun parıltılarından üzerimde bir aydınlık bulunsun. Böylece yüzümde bir ışıltı zuhur edip parıldasın!  Kalbime rahmet sağnakları dökülsün de onu Kerim olan Mevlamizin hikmet incileriyle dile getirsin!  Her yandan beni nurlar kuşatsın da büyük Mevlâmızın heybeti bizi kaplasin!  Sen her türlü noksandan munezzehsin, ey yaratma ve her an yoktan coklukla var etme mertebesinin en yükseğinde bulunan ve ölüleri en kerimane tarzda dirilten Allah'im!  Bir araya getirilmiş hece harflerinin (Kur'an'daki bazı surelerin başında bulunan mukattaat harflerinin) hakkı için beni maksadima ve her türlü ihtiyaçlarıma erdir.  Yüce İsm-i A'zamın ve Kur'an'ın her tarafı kuşatan nuruyla irademe yerlestirilen harflerin sırrı hürmetine,

  Nurlardan üzerime ısık saçacak bir feyiz akıt ve ism-i Hakim'inle kalbimin cansızlığını ihya eyle!  Ne olur ism-i Cebbar'ınle, bana bir heybet ve celal giydir ve düşmanlarımın ellerini benden cektir  Kadri Yüce, Selam, Aziz ve Celil ism-i şeriflerinin hürmetine beni her türlü düşman ve hasetçiden koru!


 9. #9
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 27.09.09
  Mesajlar: 2.580

  Celcelutiye 2  Bunu Celal, Rauf, Münezzeh, Kuddüs ve kendisiyle karanlıkların dagildigi Rahim isimlerinin nuruyla lutfet!  Ey Rabbim! O nur ile ihtiyaçlarımı gider. Selam ve Hayy ism-i şeriflerinle hacetimi suratle yerine getir.  Ma'bud, Hu, Samed ve şehid isimlerinin hürmetine ey Yüce! Kâfi isminle işlerimi kolaylaştir!  Ey celal sahibi! Ve ey Halim! Senin yardımınla açılacak bir ilmin sırlarıyla bana bir ikram lutfeyle!  Sırları kesin ve inkişaf etmiş Kur'an-ı Hakim'in nurani ve açık ifadeleriyle beni her türlü korku ve sıkıntıdan kurtar.  Ey celâl sahibi ve ey kırık gönülleri üzüntüden kurtarıp saran! "Kün=ol" fiilinin "Kâfi hürmetine beni koru!  Tehlikeler deryasında beni güvende kıl ve o deryadan en hayırlı bir selâmet sahiline çıkmayı ihsan eyle. Sensin benim sığınağım. Sıkıntılar ancak Seninle ortadan kalkar.

  Rahmet olan yağmurun sağnak hâli gibi üzerime nzık yağdır. Her ne kadar günahta aşırı da gitseler âlemlerin ümidi yalnız Sensin!  Ey Celâl Sahibi! Basîr ism-i şerifin hürmetine düşmanlarımızı sağır, dilsiz, kör ve konuşamaz eyle!  Alîm ve Ganî isimlerinle beraber

  Sabûr isminin de kal'asma sığınarak, yanlışlıktan korunurum.  Baştan başa bütün mahlûkâtın gönüllerini bana lütufla çevir ve Fettah ism-i şerifinle bana makbu-liyet elbisesini giydir.

  * : Üstad Bediüzzaman bu beyti, şu mânâya gelecek şekilde okurmuş ve o şekilde kaydetmiştir:  Bütün âlemlerin kalblerini Risâle-i Nâr'a ısındır ve Fettah isminle ona makbuliyet ihsan eyle!)  Ya İlâhî! Selâm ism-i şerifin hürmetine işlerimizi kolaylaştır ve bize izzet ve yücelik ver!  Üzerimize af örtüsünü ger ve kalblerimize şifa ver. Kalbleri manevî hastalık kirlerinden temizleyip şifaya kavuşturan yalnız Sensin!  Allah'ım! Hû ism-i şerifin hürmetine, bütün rızkımızda bize bereket ihsan eyle ve güçlük düğümlerini çöz de rahatlayalım!  Ey Gerçek Ma'bûd, yâ Hû ve yâ Hayre'l-Hâhkîn! Ve ey bizim için nzıklar cömertliğinden coşup gelen!  Her yönden gelen düşmanı Senin yardımınla defederiz. Sen de isminle onlara uzaktan atar ve onları dağıtırsın.  Ey Celâl Sahibi! Çöl kelerinin, yanına koşarak gelip şikâyetini arz ettiği Zât'ın (Hz. Muhammed'in) şanı hürmetine onları yüzüstü ve yardımsız bırak!  Yâ İlâhî! Benim ümidim ve seyyidim yalnız Sensin. Beni tahkir etmek isteyen ordunun düzenini  Kesin yeminlerin (Yeminle başladığın Kur'ân sûre ve âyetleri) ve muhtevaları hürmetine, bütün zararlıların tuzaklarını benden defet!  Ey eski ümmetlerden beri kendisinden dilekte bulunulanların en hayırlısı, ihsanda bulunanların en kerimi ve ümit kapılarının en değerlisi!  Ey gizliliklere ilmiyle nüfuz eden Nûr! isminle, yıldızımı çağlar ve asırlar boyu nurlu kıl ve parlamaya devam ettir!


 10. #10
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 27.09.09
  Mesajlar: 2.580

  Celcelutiye 3  Nurun kandili gizli, fakat açık bir biçimde tutuşturulur. Kandiller kandili gizli olarak nurlanır.  izzet, azamet, celâl ve kibriya sahibi münezzeh ve mukaddes olan Zât-ı Rahîm'in nuruyla küfrün ateşi söndürülür.  Ma'bûd-u bilhak (el-İlâh) Hû, Samed, Zü'1-Batş (Düşmanlarını kıskıvrak yakalayan), Cebbar (Hükmüne karşı konulmaz) ve Halım olan Zâtın yardımıyla (o nûr) düşmanlarının ateşini bastıracak.  Gerçek ma'bûd, Hak olan ve hakkı gerçekleştiren, Cemîl, Vedûd ve Mucîb olan Zâtın yardımıyla insanlara kendisini sevdirecektir.  Hak ism-i şerifin hürmetine duamı kabul buyur, benim yanımda ol, düşmanlarıma karşı bana kâfi gel, çünkü artık onlar çok ileri gittiler.  Ey Rab ve Rahman olan Allah'ım! Hiç şüphesiz Sen hak ma'-bûdsun! Ey kuvvetli mededkârım! Şiddetli fırtınalar peş peşe kopmaktadır.  Kâfirlerden korunmak ve düşmana şiddetle hücum etmek ancak Senin yardımmladır. Senin yüce kapına gelip sığınan kimsenin karanlığı dağılır.

  Tâ Hâ, Yâ Sîn, Tâ Sîn ve Tâ Sîn Mîm (Kasas ve Şuara Sûreleri hürmetine bize yönelip gelen bir saadete ermek için bizim yardımcımız ol!  Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd (Meryem) Sûresi ile, bizi dört bir yandan kuşatan kem gözlere karşı korunuruz ve bu bize yeter.  Hâ Mîm Ayn Sîn Kaf (Şûra) Sûresi bizi koruyan sığınağımız olsun; onun karşısında dağlar bile sarsılır.  Kâf, Nûn ve Hâ Mîm Sûreleri hürmetine bu himayeyi gerçek-leştir... Duhân Sûresinde de muhkem kılınmış bir sır vardır.  Elif Lâm ile başlayan sûreler, Nisa Sûresi, Mâide Sûresi, En'âm Sûresi ve nurlu kılınmış Nûr Sûresi hürmetine...  Elif Lâm Râ ile başlayan (Yûnus, Hûd, Yusuf, İbrahim, Hicr) sûreleri sırrı ve îsm-i A'zam'ın nuruyla, işlediğim her günahtan vazgeçerek yükseldim.  Elif Lâm Mîm Râ (Ra'd) Süresiyle yüce olan ruhanîler ve melekler meclisine yükseldim.  Amme, Abese, Nâziat, Tank, Ve's-Semâi Zâti'l-BUrûci ve Zilzâl sûreleri hürmetine...  Tebâreke, Nûn, Seele Sâilün, Tehmîz (Hümeze), İze'ş-Şemsü Küvvirat Sûreleri hakkı için...  Zâriyât, Necm ve Kamer Sûreleri hürmetine işlerim bana kolaylaşsın,  Hizb hizb, âyet âyet, okuyucuların okudukları ve inmiş olanlar adedince Kur'ân Sûreleri hakkı için.  Ey Mevlâm! Kendilerine kitab indirdiğin her peygambere ihsanda bulunan fazlını diliyorum.  Âyetü'l-Kübrâ hürmetine beni kurtar, emanet ve emniyet ver.  Esmâi Hüsna hakkı için beni dağınıklıktan koru.  O harfler Merih yıldızı gibi yüksek ve âlîdir. Asâ-yı Musa ismiyle karanlıklar dağılır.  Bunların sırrını kendime şefaatçi ederek Senden niyazda bulunuyorum. Bu, insanların kendisiyle doğru yolu bulduğu zillet ve tevâzû sahibi birinin tevessülü gibi olsun.  Ey merhametli Rabbim! Bunlar öyle harflerdir ki, mânâları sebebiyle çağlar ve zamanlar boyu üstünlük Kendilerine bahşedilmiş ve yüceltilmişlerdir.


Sayfa 1 Toplam 2 Sayfadan 12 SonuncuSonuncu

Benzer Konular

 1. Şeriat nedir? Tarikat nedir? Hakikat nedir?
  Konu Sahibi tefekkür-i mevt Forum Dini Hikayeler
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 16-07-2010, 00:19
 2. Fıkıh nedir? Akaid nedir?
  Konu Sahibi eren12 Forum Fıkıh ve Akaîd
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 17-11-2009, 14:10
 3. Din Nedir - İslam Nedir ?
  Konu Sahibi selenny Forum Dini sohbet
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 09-07-2009, 02:59
 4. Ruh Nedir? Gerçekten Varmıdır Varsa Şekli Nedir?
  Konu Sahibi m_muaz Forum Fıkıh ve Akaîd
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 05-07-2009, 17:01
 5. Selam Nedir?nasil Verilir?hükmü Nedir?kimlere Verilmez?
  Konu Sahibi gülefşan Forum Fıkıh ve Akaîd
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 29-03-2008, 13:30

İşaretlemeler

Yetkileriniz

 • Konu açma yetkiniz yok
 • Cevap yazma yetkiniz yok.
 • Eklenti yükleme yetkiniz yok.
 • Mesajınızı değiştirme yetkiniz yok.
 •