1-Ey sonsuz merhamet sahibi olan
Hannân
2-Ey hakiki iyilik ve ihsan sahibi Mennân
3-Ey kullarının hiçbir
amelini zayi etmeden karşılığı veren Deyyân
4-Ey bağışlaması bol olan
Gufran
5-Ey kullarına yol gösteren Burhân
6-Ey gerçek saltanat sahibi
Sultân
7-Ey bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzeh olan Sübhân
8-Ey
kendisinden yardım istenen Müsteân
9-Ey nîmet ve beyan sahibi
10-Ey emnü
eman sahibi