Tevbenin Kabulü

Alimlerden birine sorarlar:
– Bir kişi tevbe ettiğinde, bu tevbenin kabul edilip edilmediğini bilebilir mi?
Alim şöyle cevap verdi:
– Bu konuda kesin bir hüküm verilemez. Fakat kabul edildiğinin bazı alametleri vardır. Bunlar:
• Kişinin günah işleme arzusundan uzaklaşması,
• Kalbindeki umursamaz rahatlığın gitmesi ve Allah Tealâ’nın her şeye şahit olduğunu bilmesi,
• Salih ve hayırlı kişilerle birlikte olup; fâsık, günahkâr kimselerden uzak durması,
• Dünya malının azını çok, ahiret amelinin çoğunu az görmesi,
• Kalbinin sürekli Allah’ın farz kıldığı amellerle meşgul olması,
• Dilini lüzumsuz konuşmalardan koruması,
• Devamlı tefekkür hali üzere bulunması,
• Geçmişte işlediği günahlardan dolayı pişmanlık duymasıdır.


(İmam Gazâlî, Mükâşefetü’l-Kulûb)