Bediüzzaman’a göre 6 hastalık

Ye’sin, ümitsizliğin içimizde hayat bulup dirilmesi.
Sıdkın hayat-ı içtimaiye-i siyasiyede ölmesi.
Adavete (düşmanlığa) muhabbet.
Ehli imanı birbirine bağlayan nurani rabıtaları bilmemek.
Çeşit çeşit sari hastalıklar gibi intişar eden istibdat.
Menfaat-i şahsiyesine himmetini hasretmek.