Bismillahilalîm.

1. Türkiyede yaşayıp da "Herhangi bir yaratıcı yoktur" diyen insanların %98i Ailesinden, yakınlarından veya tabir-i caizse bilmeyenlerden öğrenerek, görerek, dinleyerek oluşturup aslını bulmak için çabalamadığı kafasındaki "adaletsiz yaratıcı" tasavvurunu "Allah" ile bağdaştırarak aklı sıra İslama küsüşünden bunu demekte.
Ve garip olan ise; bunu diyen her tembel arkadaş da bu önyargısıyla birlikte okuduğu Kur'anı afedersiniz kakasını yaptığı yerden anlayarak "saçma bulmakta" ve -Benim okuduğum bu kitabı 1400 yıl önce bir adam o anki insanlar için yazdı- diyerek veya başka şekilde lafz-ı sefiller öne sürerek bu düşünceleri beyninde mübahlaştırmakta.
Ve yine ilginçtir ki; kendi izbe aklından çıkan "evrim teorisi" tezine sığınır. E haliyle de bu insanın bir süre sonra beyninin bir kısmı kapanır ve "ölümü, hayatı, varoluşu, düşünebilme yetisini, yokluğu, hiçliği, evreni" sıradan ve hepsini tesadüfi olarak görmeye başlar. Çünkü bu alanda kendisini kapadığı için sürekli ardı ardına gelen sorular, "cevaplarına küstüğü" sorulardır.
Bu tip insan hayatının monotonluğunu unutmaya çalışan, bi kaç uğraşı zevk edinip kendini mutlu rolüne kaptıran, "hayret"in zevkinden mahrum olan, "huzurdan" uzak yaşayan ama soranlara huzurluyum diyebilen, maskelerle dolu bir insan olur. Yalnız başına kaldığında kendini tanıyamaması bu yüzdendir. Ben kimim diye sorup cevabından kaçması da bu yüzdendir.
Fizyolojik ve psikolojik olarak düşünce egzersizi yapmayan insanda farkındalık azalır, dikkat dağınıklığı ortaya çıkar, "sorguluyorum o halde yok" diye reddettiği inancı ona tefekkürü tavsiye ederken o reddettiği binlerce cevabı derin soruyu düşünmemeye çalışır. budur onu dikkatsiz ve farkındalıktan yoksun yapan. Sıradan görmeye başlar, her şey sıradan gelir artık ona. eheh, şu 1400 yıl önceki adamın yazmış olduğunu söylediğiniz kitabı okumuş olan sizler reddetmek için kullandığınız;

"onların kalbleri vardır ki, onlar ile anlayamazlar ve onların gözleri vardır ki, onlar ile göremezler ve onların kulakları vardır ki, onlar ile işitemezler. Onlar hayvanlar gibidirler, belki onlar daha sapıktırlar. İşte gâfil olanlar onlardır." Araf 179

ayetini tekrar tekrar okuyun.

Evet kalplerinizin anlayamamasını, gözlerinizin görememesini siz yapmadınız. Allah yaptı. İyi hatırlayın, evet bunu isteyen kimdi? -.-

Y.Budak.(teslimiz)