Züğürtlük insanı maneviyata sevk eder..
züğürtlükte sadece sanılmasın parasızlıktır.. kısım kısım gider.
yüz züğürtlüğü, ihtiyarlık, rütbe züğürtlüğü, kadın züğürtlüğü, biuff kısım kısım gider.

züğürtken maneviyata gelmek o kadar makbul bir şey değildir.
misal: hiç elbise giyecek bir şey bulamamış. bir çul giymişe benzer. çul giymiş soguktan korunmak için,

gençken kuvvetin yerinde iken, yüzün güzelken, hiç bir yerde kendini eksik hissetmiyorken. yüzünü hakka çevirmek. makbuldür.
yoksa milyaları var ama, bir çok yerde kendisini eksik hissediyor yüzü solmuş, insanların bakışları kendisinden kalkmış
sonra maneviyata sarılmış. beş vakit namaz kılıyor... hiiç dinlemez. bakmaz allah

hadisi şerifte Allah diyor ki ben sizin amellerinize suretlerinize bakmam, kalbinize bakarım

kalb: sevgi-sevme aletidir. ailesine muhabbetle sevgi ile bakıyor mu? tatlı tatlı güzel konuşuyor mu?
garibin yüzüne tebessüm etki, sana tebbesüm edeyim
.