NAMAZ KILMAK İNSANI KURTARAMIYORNEDEN ? ŞU AŞAĞIDAKİ SEBEBLER YÜZÜNDEN
Evinde inlettiğin varsa,
İnsanlara karşı içinde merhamet sevgi yoksa,
hasedin varsa, (Allahın taksimatına karşıyorsan. onun var benim niye yok, ondan da olmasın. ben şu şeye layık değilmiyim diye kendini paralıyorsan, hayatı huzursuz yaşıyorsun cehenemdesin, hayatı yaşamasını bilmeyenleri cehennem de temizlerler. ebedi hayatında rahat etsin için) hasedin varsa


kinin varsa yani içinden gizli gizli düşmansan,
içini kemriyorsan.
dışın hoş için kinli ise
yani için başka, dışın başka ise, ki buna münafık denir. içi başka dışa başka kimseye müfafık denir..
zulmun varsa, kendinden 1 numara aşağısına, dişini gösteriyorsan, Kurt gibi oluyorsan

kibrin varsa
riyan varsa ( riya: içi başka dışı başka olan kimseye denir)

BÜTÜN BUNLAR VARSA HAYATI HUZURSUZ YAŞIYORSUN DEMEKTİR

5 VAKİT NAMAZ KILSAN ALNINI SECDEYE KOYSAN, ALNIN SECDEDE ÇÜRÜSE FOSİLLEŞSE.

ORUÇ TUTMAKTAN KIL KADAR İNCELSEN.

HER SENE HACCA GİTSEN GELSEN.. YİNE CEHENNEMLİKSİN.. ÇÜNKÜ HASED KİN RİYA CEHENNEMDEN BİR CÜZDÜR ASLINA GİDER.. ARKADAŞINI DA GÖTÜRÜR

İnsanın Kini varsa huzuru yoktur.. hayatı huzrsuz yaşar...
bir insanın hasedi varsa.. hayatı zehir olur.. hiç huzur olmaz huzrsuz yaşar..
sen güzelim hayatını hased ile kin ile zehir ettin..
bunlardan temizlenmeden, sana ebedi hayatta rahat olamaz
ebedi hayatı huzurlu yaşaman için bunları atman temizlenmen şarttır
cehennem tahirhane-i küfürdür. yani hasedden kinden küfrden riyadan temizlenme yeridir derler..
dosyanı sevk ederler.. istersen bütün hayatını namaz kılmış ol..
sadece namaz kılmak insanı hiç kurtaramıyor


DUA: Ya rabbi hanedan-ı ehl-i beyt-i nübüvvet hatırı için. o çok nazik peygamberinin hatırı için hasedimiz varsa yık
Kinimiz varsa erit
zulmümüz varsa kaldır,
riyamızı yak! Verdiğin hayatı rahat huzurlu yaşayalım amin