Teşekkür edenler Teşekkür edenler:  0
Beğenenler Beğenenler:  0
Beğenmeyenler Beğenmeyenler:  0
1 den 8´e kadar. Toplam 8 Sayfa bulundu

Konu: Allah rızası ıcın yasın-ı serıf okuyalım

 1. #1
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 01.04.08
  Mesajlar: 10
  Teşekkür ve Beğeni

  Allah rızası ıcın yasın-ı serıf okuyalım

  SAYGI DEGER KARDESLERIM !!!!

  Viyanada yasayan ablamin oglu Emre Yesildag amansiz bir hastaliga yakalandi Beyin Tümör teshis konuldu.Bu hafta Kemoterapiye baslaniyor.
  Onun sifa bulmasi icin Yasin-i Serif kampanyasi baslattik.Allah rizasi icin okurmusunuz.Kisi basi bir Yasin ALLAH RIZASI ICIN

  NOT: Okuyan arkadaslar lütfen okudugunuzda forumumuza yazin lütfen.

 2. #2
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 05.08.08
  Mesajlar: 165
  Teşekkür ve Beğeni

  Cenab-i Hak abimize acil sifalar verir insallah ilk Yasin-i Serif benden olsun.

 3. #3
  Yasaklı Kullanıcı
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 24.08.10
  Mesajlar: 731
  Teşekkür ve Beğeni

  1 yasini şerif okundu ALLAh şifa versin.

  Mekke döneminde inmiştir. 83 âyettir. Sûre, adını ilk âyeti oluşturan “Yâ-Sîn” harflerinden almıştır. Sûrede başlıca insanın ahlakî sorumlulukları, vahiy, Hz. Peygamber’i yalanlayan Kureyş kabilesi, Antakya halkına gönderilen peygamberler, Allah’ın birliğini ve kudretini gösteren deliller, öldükten sonra dirilme, hesap ve ceza konu edilmektedir.

  36- YASİN
  Bismillahirrahmanirrahim

  1. Yasın
  2. Vel kur'anil hakiym
  3. İnneke le minel murseliyn
  4. Ala sıratım müstekıym
  5. Tenziylel aziyzir rahıym
  6. Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun
  7. Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü'minun
  8. İnna cealna fı a'nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun
  9. Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun
  10. Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü'minun
  11. İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb* fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerım
  12. İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm* ve külle şey'in ahsaynahü fı imamim mübiyn
  13. Vadrib lehüm meselen ashabel karyeh* iz caehel murselun
  14. İz erselna ileyhimüsneyni fe kezzebuhüma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileyküm murselun
  15. Kalu ma entüm illa beşerum mislüna ve ma enzeler rahmanü min şey'in in entüm illa tekzibun
  16. Kalu rabbüna ya'lemü inna ileyküm le murselun
  17. Ve ma aleyna illel belağul mübın
  18. Kalu inna tetayyarna biküm* leil lem tentehu le nercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym
  19. Kalu tairuküm meaküm* ein zükkirtüm* bel entüm kavmüm müsrifun
  20. Ve cae min aksal medıneti racülüy yes'a kale ya kavmittebiul murseliyn
  21. İttebiu mel la yes'elüküm ecrav vehüm mühtedun
  22. Ve ma liye la a'büdüllezı fetaranı ve ileyhi türceun
  23. E ettehızü min dunihı aliheten iy yüridnir rahmanü bi durril la tuğni annı şefaatühüm şey'ev ve la yünkızun
  24. İnnı izel le fı dalalim mübın
  25. İnnı amentü bi rabbiküm fesmeun
  26. Kıyledhulil cenneh* kale ya leyte kavmı ya'lemun
  27. Bima ğafera lı rabbı ve cealenı minel mükramiyn
  28. Ve ma enzelna ala kavmihı mim ba'dihı min cündim mines semai ve ma künna münziliyn
  29. İn kanet illa sayhatev vahıdeten fe iza hüm hamidun
  30. Ya hasraten alel ıbad* ma yetiyhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun
  31. Elem yerav kem ehlekna kablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim hla yarciun
  32. Ve in küllül lemma cemiy'ul ledeyna muhdarun
  33. Ve ayetül lehümül erdul meyteh* ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü ye'külun
  34. Ve cealna fiyha cennatim min nahıyliv ve a'nabiv ve feccerna fiyha minel uyun
  35. Li ye'külu min semerihı ve ma amilethü eydiyhim* efela yeşkürun
  36. Sübhanellezı halekal ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min enfüsihim ve mimma la ya'lemun
  37. Ve ayetül lehümül leyl* neslehu minhün nehara fe iza hüm muslimun
  38. Veş şemsü tecrı li müstekarril leha* zalike katdiyrul aziyzil aliym
  39. Vel kamera kaddernahü menazile hatta ade kel urcunil kadiym
  40. Leşşemsü yembeğıy leha en tüdrikel kamera velel leylü sabirun nehar* ve küllün fı felekiy yesbehun
  41. Ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fil fülkil meşhun
  42. Ve halakna lehüm mim mislihı ma yarkebun
  43. Ve in neşe' nuğrıkküm fela sariyha lehüm velahüm yünkazun
  44. İlla rahmetem minna ve ****an ila hıyn
  45. Ve iza kıyle lehümütteku ma beyne eydıküm ve ma halfeküm lealleküm türhamun
  46. Ve ma te'tiyhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridıyn
  47. Ve iza kıyle lehüm enfiku mimma razekakümüllahü kalelleziyne keferu lilleziyne amenu e nut'ımü mel lev yeşaüllahü at'amehu in entüm illa fı dalalim mübın
  48. Ve yekulune **** hazel va'dü in küntüm sadikıyn
  49. Ma yenzurune illa sayhatev vahıdeten te'huzühüm vehüm yehıssımun
  50. Fela yestetıy'une tevsıyetev ve la ila ehlihim yarciun
  51. Ve nüfiha fis suri fe iza hüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun
  52. Kalu ya veylena mem beasena mim merkadina* haza ma veader rahmanü ve sadekal mursilun
  53. İn kanet illa sayhatev vahıdeten feiza hüm cemiy'ul ledeyna muhdarun
  54. Fel yevme la tuzlemü nefsün şey'ev vela tüczevne illa ma küntüm ta'melun
  55. İnne ashabel cennetil yevme fı şüğulin fakihun
  56. Hüm ve ezvacühüm fı zılalın alel eraiki müttekiun
  57. Lehüm fiyha fakihetüv ve lehüm ma yeddeun
  58. Selamün kavlem mir rabbir rahıym
  59. Vemtazül yevme eyyühel mücrimun
  60. Elem a'hed ileyküm ya benı ademe el la ta'büdüş şeytan* innehu leküm adüvvüm mübiyn
  61. Ve enı'büduni* haza sıratum müstekıym
  62. Ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra* efelem tekunu ta'kılun
  63. Hazihı cehennemülletı küntüm tuadun
  64. Islevhel yevme bima küntüm tekfürun
  65. El yevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydıhim ve teşhedü ercülühüm bima kanu yeksibun
  66. Velev neşaü letamesna ala a'yünihim festebekus sırata fe enna yübsırun
  67. Velev neşaü le mesahnahüm ala mekanetihim femestetau mudiyyev ve la yarciun
  68. Ve men nüammirhü nünekkishü fil halk* efela ya'kılun
  69. Ve ma alemnahüş şı'ra ve ma yembeğıy leh* in hüve illa zikruv ve kur'anüm mübiyn
  70. Li yünzira men kane hayyve ve yehıkkal kavlü alel kafirın
  71. E ve lem yerav enna halakna lehüm mimma amilet eydına en'amen fehüm leha malikun
  72. Ve zellelnaha lehüm fe minha rakubühüm ve minha ye'külun
  73. Ve lehüm fiyha menafiu ve meşarib* efela yeşkürun
  74. Vettehazu min dunillahi alihetel leallehüm yünsarun
  75. La yestetıy'une nasrahüm vehüm lehüm cündüm muhdarun
  76. Fela yahzünke kalühüm* inna na'lemü ma yüsirrune ve ma yu'linun
  77. Evelem yeral insanü enna halaknahü min nutfetin fe iza hüve hasıymün mübın
  78. Ve darabe lena meselev ve nesiye halkah* kale mey yuhyil ızame ve hiye ramım
  79. Kul yuhyıhellezı enşeeha evvele merrah* ve hüve bi külli halkın alım
  80. Ellezı ceale leküm mineş şeceril ahdari naran fe iza entüm minhü tukıdun
  81. Eveleysellezı halekas semavati vel erda bi kadirin ala ey yahlüka mislehüm* bela ve hüvel hallakul alım
  82. İnnema emruhu iza erade şey'en ey yekule lehu kün fe yekun
  83. Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey'iv ve ileyhi türceun

 4. #4
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 05.08.08
  Mesajlar: 165
  Teşekkür ve Beğeni

  ALLAH razi olsun allah sizlere böyle bir dert göstermesin....

 5. #5
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 30.11.10
  Mesajlar: 33
  Teşekkür ve Beğeni

  allah şifalar verir inşaallah kadeşimize ben okdum ona bağışlıyorum amin

 6. #6
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 28.01.09
  Yer: istanbul
  Mesajlar: 15.429
  Teşekkür ve Beğeni

  Hayırlı cumalar ,
  rabbim şifa versin tez zamanda .bugün okuduğum yasini şerifi emre yeşildağın şifası için bağışlıyorum.allah kabul etsin.selametle kalın.

 7. #7
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 01.02.08
  Mesajlar: 323
  Teşekkür ve Beğeni

  Allah kardeşimize şifa verir inşallah..
  Çocuk olunca dayanamıyorum bende akşam inşşallah 1 YASİN- İ ŞERİF okuyacağım...

  Lütfen Emre nin son sağlık durumunuda yazın.

 8. #8
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 11.10.08
  Mesajlar: 2.852
  Teşekkür ve Beğeni

  Allah Teala kardesimize acil sifalar versin... bir tane yasin serif okuyorum insaALLAH

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. 20'ye kadar ileri- geri sayma
  Konu Sahibi _ZÜMRA_ Forum İlkÖğretim
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 26-07-2011, 23:33
 2. İnsanlığın Bittiği An !!
  Konu Sahibi Guo1903 Forum Bize Ayıracak 5 (beş) Dakikanız var mı
  Cevaplar: 20
  Son Mesaj: 23-01-2009, 18:26
 3. Allah'ın sevdikleri ve buğzettikleri
  Konu Sahibi ismaile Forum Dini sohbet
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 05-01-2009, 16:44

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu açma yetkiniz yok
 • Cevap yazma yetkiniz yok.
 • Eklenti yükleme yetkiniz yok.
 • Mesajınızı değiştirme yetkiniz yok.
 •