Teşekkür edenler Teşekkür edenler:  0
Beğenenler Beğenenler:  0
Beğenmeyenler Beğenmeyenler:  0
Sayfa 10 Toplam 41 Sayfadan BirinciBirinci ... 8910111220 ... SonuncuSonuncu
91 den 100´e kadar. Toplam 410 Sayfa bulundu

Konu: Kıssa kısa dini hikayeler

 1. #91
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 22.04.13
  Mesajlar: 1.794
  Teşekkür ve Beğeni


 2. #92
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 22.04.13
  Mesajlar: 1.794
  Teşekkür ve Beğeni


 3. #93
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 22.04.13
  Mesajlar: 1.794
  Teşekkür ve Beğeni

  Safvân bin Süleym (r.a) anlatıyor:

  Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e:

  “–Mü’min korkak olabilir mi?” diye soruldu.

  “–Evet, olabilir!” buyurdu.

  “–Mü’min cimri olabilir mi?” diye soruldu.

  Allah Rasûlü (s.a.v) yine:

  “–Evet, olabilir!” buyurdu.

  “–Pekâlâ mü’min yalancı olabilir mi?” diye soruldu.

  Rasûlullah (s.a.v) bu sefer:
  “–Hayır, aslâ!” buyurdu.

 4. #94
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 22.04.13
  Mesajlar: 1.794
  Teşekkür ve Beğeni

  Peygamber Efendimiz’in faize yardımcı olan herkese lânet etmesi, İslâm toplumunda faizciliğe hiç yer olmadığını, kimsenin ona bulaşmaması gerektiğini en açık bir şekilde anlatmak ve bütün kötülük ve fesat kapılarını kapatmak içindir. Rasûlullah (sav) faiz konusunda o kadar titiz davranmıştır ki, en ufak bir boşluk bırakmamış ve bu konudaki ölçüleri son derece hassas bir şekilde ortaya koymuştur. Meselâ şu hadis-i şeriflere bakalım:

  “Kim bir kimseye aracı olur, o da buna karşı bir hediye verirse, hediyeyi kabul ettiği taktirde, faiz kapılarından büyük bir kapıya girmiş olur (yaptığı hayrın ecrini zâyi eder).”

  “Biriniz, kardeşine ödünç para verir de ödünç alan kimse, ona bir şey hediye ederse, kabûl etmesin veya bineğine bindirmek isterse ona binmesin. Ancak daha evvel aralarında hediyeleşmek ve yardımlaşmak cârî ise bu müstesna.”

  Demek ki faiz konusunda son derece hassas davranarak şüpheli şeylerden bile uzak durmak îcâb eder. Nitekim Hz. Ömer (ra) şöyle der:
  “Kur’ân’dan en son nâzil olan (âyetlerden biri), ribâ/faiz hakkındaki âyettir. Binaenaleyh siz, faizi de faiz şüphesi olanı şeyi de (ribâyı da rîbeyi) terk ediniz.”

 5. #95
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 22.04.13
  Mesajlar: 1.794
  Teşekkür ve Beğeni

  Hz. Âişe (ranhâ)’nın rivâyet ettiğine göre bir defasında Hz. Peygamber (sav), torunlarını severken ziyâretine İslâm’ın merhamet, şefkat, nezâket ve inceliğinden uzak bir bedevî geldi. Rasûlullah (sav)’in çocukları ziyâde sevmesine hayret ederek:

  “–Yâ Rasûlallah! Siz çocuklarınızı öper (sever) misiniz? Biz çocuklarımızı öpüp okşamayız.” dedi.

  (Allah’ın evlât nîmetine karşı bedevînin duygusuz ve duyarsızlığı, Allah Rasûlü (sav)’i müteessir etti.) Bedevîye:
  “–Allah senin gönlünden merhamet ve şefkati çekip çıkarmışsa ben ne yapabilirim!..” buyurdu.

 6. #96
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 22.04.13
  Mesajlar: 1.794
  Teşekkür ve Beğeni

  Bir defasında Peygamber Efendimiz’e içki içmiş birini getirdiler. Rasûlullah (sav) orada bulunanlara, adamın hak ettiği cezayı uygulamalarını söyledi. Bir müddet sonra oradakilerden biri suçluya:

  “–Allah seni rezil etsin, kahretsin!” diye söylendi.

  Bunun üzerine Rasûlullah (sav):

  “–Hayır, öyle demeyiniz, onun aleyhinde böyle şeyler söyleyip de şeytana yardımcı olmayınız!” buyurdu.

  Cezası verildikten sonra ashâb-ı kirâm, aklını başına alması için günahkârı:

  “–Allah’tan sakınmadın mı? Allah’tan korkmadın mı? Peygamber Efendimiz’den utanmadın mı?” diye azarladıktan sonra gönderdiler. Merhamet ummânı Efendimiz (sav), o gittikten sonra ashâbına:

  “-Allah’ım, onu mağfiret eyle, Allah’ım, ona rahmet ve merhamet eyle…» diye dua ediniz!” buyurdu.
  Burada Allah Rasûlü’nün ümmetine olan merhametini müşâhade etmekteyiz. Zâten haramları yasaklaması da onlara olan merhametinden değil midir?

 7. #97
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 22.04.13
  Mesajlar: 1.794
  Teşekkür ve Beğeni

  Peygamber Efendimiz’in, günaha düşmek üzere olan bir gence, mantıkî telkinlerde bulunarak iffetli olmanın lüzûmunu anlattığı şu hâdise, ne kadar ibretlidir:

  Ebû Ümâme (ra) anlatıyor:

  “Bir genç Peygamber Efendimiz’e geldi ve:

  “–Yâ Rasûlallah! Zina için bana izin verir misiniz?” dedi.

  Oradakiler hemen gencin üzerine yürüdüler ve azarlayarak “Sus, sus!” dediler.

  Peygamber Efendimiz:

  “–Yaklaş!” buyurdu.

  Genç Hz. Peygamber’in yanına varıp oturdu.

  Rasûlullah (sav) ona:

  “–Böyle bir şeyi annen için ister misin?” diye sordu.

  Genç:

  “–Allah beni senin yoluna kurban etsin, hayır, vallâhi istemem yâ Rasûlallah!” dedi.

  Allah Rasûlü (sav):

  “–Diğer insanlar da anneleri için böyle bir şeyi istemezler” buyurdu.

  Daha sonra Rasûlullah (sav), aynı soruyu kızı, kız kardeşi, halası, teyzesi için de sordu. Genç hepsine:

  “–Allah beni senin yoluna kurban etsin, hayır, vallâhi istemem yâ Rasûlallah!” cevabını verdi.

  Rasûlullah (sav) her defasında “diğer insanların da yakınları için böyle bir şeyi istemeyeceklerini” hatırlattı. Konuşmanın sonunda mübârek elini gencin üzerine koydu ve:

  “Allah’ım, bunun günahlarını affet, kalbini temizle ve iffetini muhâfaza eyle!” diye dua etti.
  Genç bundan sonra böyle bir şeye hiç tenezzül etmedi.” (

 8. #98
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 22.04.13
  Mesajlar: 1.794
  Teşekkür ve Beğeni

  Hz. Câbir (ra) anlatıyor:

  “Hudeybiye günü insanlar susadı ve Efendimiz’e geldiler. Rasûlullâh (sav)’in önünde deriden îmâl edilmiş bir su kabı vardı. Efendimiz abdest aldı. Halk ona doğru sokuldu. Bunun üzerine:

  “-Neyiniz var?” diye sordu.

  “-Abdest almak ve içmek için önünüzdekinden başka suyumuz kalmadı.” dediler.

  Allâh Rasûlü derhâl ellerini kaba koydu. Derken parmaklarının arasından su kaynamaya başladı, tıpkı pınarların kaynaması gibiydi. Hepimiz ondan içtik ve abdest aldık.”

  Hz. Câbir’e:

  “-O gün kaç kişiydiniz?” diye soruldu:
  “-Eğer yüz bin kişi de olsak su yetecekti, fakat biz, bin beş yüz kişi idik!” cevâbını verdi.

 9. #99
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 22.04.13
  Mesajlar: 1.794
  Teşekkür ve Beğeni

  “Mü’min” kelimesinin emniyet ve emânet kelimeleriyle alâkası olması münâsebetiyle, dünyanın en güvenilir insanları Allah’a iman eden müslümanlar olmalıdır. Çünkü Cenâb-ı Hak mü’minlerin emîn kimseler olmasını istemektedir. Nitekim peygamberlerin en mühim sıfatlarından biri de “Emânet”tir. Bizim Peygamberimiz ise emînliğin sembolü olmuş, “Emîn” kelimesi onun ikinci ismi hâline gelmiştir. Dolayısıyla Muhammedü’l-Emîn’in ümmeti olan mü’minler için emîn ve güvenilir olmaktan daha tabiî bir şey olamaz. Böyle olmayıp hıyânete sapan insanların da zamanla hem mü’minlikle hem de Muhammedü’l-Emîn ile alâkası kesilir.
  Münâfıklık alâmetlerinden biri olan hıyânet; emânet edilen şeyde, İslâm’a aykırı şekilde tasarrufta bulunmak, haksızlık yapmak ve güven hissi vermemektir. Bu durum maddî konularda olduğu gibi mânevî mevzûlarda da geçerlidir. Kişi Allah ve Rasûlü’nün emâneti olan Kitap ve Sünnet’in hükümlerini eğip büker ve terk ederse onlara ihânet etmiş olur. Diğer taraftan bir dosta verilen sır da emânet olduğundan, onu ifşâ etmek de ihânet çerçevesine girer.

 10. #100
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 22.04.13
  Mesajlar: 1.794
  Teşekkür ve Beğeni

  Şeyh Sâdî bu konuda ibretli bir misâl verir:

  Nizâmiye Medresesi’nde vazifem vardı. Gece gündüz ders müzâkere ederdim. Bir gün üstadıma:

  “–Filân dostum bana haset ediyor. Ben hadis-i şerifin mânâsını güzelce verdiğim zaman o habîsin içi karmakarışık oluyor!..” dedim.

  Çok edîb bir insan olan üstadım benden bu sözü işitince fenâ hâlde kızdı:
  “–Çok kötü bir durum” dedi, “Dostunun haset etmesi hoşuna gitmedi. Pekâlâ! Gıybetin iyi bir şey olduğunu sana kim söyledi. Eğer o kıskançlık cihetinden cehennem yolunu tuttu ise, sen de başka bir yoldan ona yetişeceksin!..”

Sayfa 10 Toplam 41 Sayfadan BirinciBirinci ... 8910111220 ... SonuncuSonuncu

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. >>>Tiramisu
  Konu Sahibi _şimal_ Forum Hamur İşleri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 14-11-2009, 18:04

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu açma yetkiniz yok
 • Cevap yazma yetkiniz yok.
 • Eklenti yükleme yetkiniz yok.
 • Mesajınızı değiştirme yetkiniz yok.
 •