Bu yazı asmabahceler.com'dan alıntıdır.

Linux kurtuluşa ve bağımsızlığa giden Yol' dur !

Linux' u anlamak için öncelikle halen kullanmakta olduğunuz ( Amerika menşeli - Bill Gates çıkışlı ) Windows işletim sistemini tanımak gerekir. Bilgisayarlarda kullanılan Windows işletim sisteminin yapım kodları Amerikalı Bill Gates ' ten başkasına kapalıdır, yani bu işletim sistemi yapılırken kullanılan kodlar sadece Bill Gates ve firması tarafından bilinir, başkaları bilemez. Dolayısı ile Windows işletim sisteminin içinde ne gibi gizli programcıklar vardır, bu gizli programcıklar hangi işlevlerde bulunurlar, kimseler tarafından bilinemez. Ancak Windows işletim sisteminin içindeki programcıkların casusluk yaptığı, bilgisayar kullanıcısının özel veya özel olmayan her türlü bilgilerini internet kanalı ile kullanıcının haberi dahi olmadan Bill Gates ve firmasına ilettiği artık bilinmektedir. Bill Gates' in elde ettiği bu bilgilerin başka nerelere aktarıldığını tahmin etmek ise hiçte zor olmasa gerek ! Bu konunun özellikle ülkemizdeki Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık dahil tüm kamu kurum ve kuruluşlarını, eğitim ve öğrenim kurumlarını, Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Teşkilatını ve halkımızı ne kadar ilgilendirdiği açık seçik ortadadır. Söz konusu olan tek kelime ile ülkemizin güvenliği olup, hayati derecede önemlidir ! Diğer yandan Windows ücretli olup, bireylere, şirketlere ve kamu kuruluşlarına maddi yük getirmekte, dolayısı ile Bill Gates ve USA' ya bilgi dahil her türlü büyük çıkarlar ve yararlar sağlamaktadır.

Buna karşın Linux yapım kodları herkese açık bağımsız bir bilgisayar işletim sistemidir. İçinde casus program ve programcıklar yoktur, çünkü yapım kodları herkese açık olduğu için olası bir casus program özgür programcılar tarafından derhal farkedilir, dolayısı ile casus programlar veya programcıklar Linux' ta barınamaz.

Diğer yandan Linux ücretsizdir, kullanılan programlar paralı değildir. Programcılık bilen ve hatta bilmeyen bir kimse kendine has ve özel bir Linux işletim sistemi kurabilir. Dolayısı ile Linux' un maddi yükü de yoktur.

Diğer önemli bir başka nokta ise Linux' ta Hacker saldırısına uğramak veya Virüs bulaşması gibi olasılıklar yok denecek kadar azdır, hatta hiç yoktur denilebilir. Çünkü Linux işletim sistemlerinin yapım kodları herkese açık olduğu için ve bu nedenle Linux işletim sistemleri sık sık değişime, yeniliğe ve gelişime uğradığı için Hackerlerin ve Virüs yapımcılarının - saldırganların zaman ve fırsat bulma - dolayısı ile emellerine ulaşma şansı ve olasılığı kalmamaktadır.

Bağımsız bilgisayar işletim sistemleri yalnızca Linux ile sınırlı değildir. LİNUX' un yanısıra SOLARİS ve BSD gibi farklı işletim sistemleri de vardır. Birini tercih etmek ise kullanıcının insiyatifindedir. Ülkemizde TUBİTAK' ın katkısı ile yapılan Linux işletim sisteminin adı PARDUS' tur. Bunun yanısıra TRUVA-LİNUX , TURKİX ve Gelecek Linux ülkemizde yapılan, tamamen Türkçe olan bağımsız işletim sistemleridir.

Dünya ülkeleri yukarıda saydığımız nedenlerle Windows' u terkedip Linux işletim sistemine geçmeye başlamıştır. Kuzey Kore ' de yalnızca Linux kullanılmaktadır. Diğer yandan Batı Avrupa ülkelerinde özellikle kamusal alanda, devlet kurumları ve okullar da Linux kullanılmaktadır. Linux dünya da hızla yayılmakta, Amerika' nın ve Bill Gates' in korkulu rüyası olarak insanlığın özgürlüğü ve bağımsız geleceği yolunda hızla yol almaktadır.

Linux konusunda daha fazla bilgi edinmek isteyenler Linux Kullanıcıları Derneği ( LKD ) olan http://www.linux.org.tr adresini veya www.pardus.org.tr adresini kullanabilirler...