Sayfa 1 Toplam 6 Sayfadan 123 ... SonuncuSonuncu
1 den 10´e kadar. Toplam 52 Sayfa bulundu

Konu: CELCELÜTİYE**OKUMANIZ LAZIM

 1. #1

  CELCELÜTİYE**OKUMANIZ LAZIM

  Bu hediye, içinde İsm İmam-ı Gazâlî hazretleri nakleder ki: Cebrâil Aleyhisselâm Peygamber Efendimiz’e (asm) dedi ki:
  Yâ Muhammed! Rabb’in sana selam ediyor ve selâmın en mükerremini sana tahsis buyuruyor.
  Sana bu hediyeyi ihsan buyurdu.
  Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (asm):
  Ey kardeşim Cebrâil! Bu hediye nedir? dedi.
  Cebrâil Aleyhisselâm: -i Azam ile en kapsamlı kasem bulunan büyük duâdır.Diye cevap verdi.
  Peygamber Efendimiz (asm):
  “Ey kardeşim Cebrâil! Bu duânın adı nedir? Keyfiyeti nasıldır?diye sordu.
  Cebrâil Aleyhisselâm dedi ki:
  Yâ Muhammed! Bu duânın adı Bedîdir (Celcelûtiye). İçinde en yüksek kasem ve İsm-i Azam vardır. O İsm-i Azam ki:  1-Arş-ı Alâ’nın kenarına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, Allah’ın arşını taşıyan melekler bu arşı kaldıramazlardı!

  2-Güneşin kalbine yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, güneşin ışığı ve nûru olmazdı!

  3-Ay’ın kalbine yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, ay ışık veremezdi.

  4-Cebrâil Aleyhisselâmın kanadına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, Hazret-i Cebrâil yer yüzüne inemez, semâya çıkamazdı!

  5-Mîkâil Aleyhisselâm’ın başına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı yağmurlar ve damlalar ona itaat etmezlerdi.

  6-İsrâfîl Aleyhisselâm’ın alnına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı sur üfleyemezdi.

  7-Azrâîl Aleyhisselâm’ın elinin üzerine yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, mahlûkâtın canlarını alamazdı.

  8-Yedi kat göklere yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı gökler yükselemezdi.

  9-Yedi kat yerlere yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, yedi kat yerler, şimdi olduğu gibi sâbit olmazdı! Bu ismi Âdem Aleyhisselâm okumuştur (İmam-ı Gazali, Celcelutiye, s.5,61)

 2. #2

  RE: CELCELÜTİYE

  [size=3]1- Sırların hazinesi olan Bismillah ile başlarım. Onun ile o hazineyi keşfederim.

  2- Ardından mahlûkatının en hayırlısı, dalalet ve yanlışlıkların ortadan kaldırıcısı Hz. Muhammed(sav)e salât getiririm.

  3- İlahi! Kusursuz olan Allah, Ehad, Bedi ve Kadir isimlerini şefaatçi kılıp niyazla Senden istiyorum!

  4- Kadri muazzam olan ismin hürmetine Senden niyaz ediyorum Ya ilahi, işlerimi kolaylaştır!

  5- Ya Hayy, ya Kayyum! Allah, Ehad, Bedi ve Basıt isimlerini şefaatçi kılarak ve ümitle Sana yalvarıyorum.

  6- Ey yaratma mertebelerinin en yükseğinde bulunan Allahım! Sabit, Cebbar isimlerinin hakkı, uyumaz sıfatın ve ateşleri söndüren Halim ismin hürmeti için!

  7- Ey çabuk imdada koşan Rabbim! Allah, Ehad isimlerin ve dualara süratle cevap veren Bedi ismin hürmetine Sana yalvarıyorum.

  8- Kayyum ismin hürmetine, kalbimi ondaki kirlerden temizleyerek ihya et! Ona Senin sırrın yerleşip ışık saçsın.

  9- O sırrın nurunun parıltılarından üzerimde bir aydınlık bulunsun. Böylece yüzümde bir ışıltı zuhur edip parıldasın.

  10- Kalbime rahmet sağanakları dökülsün de onu Kerim olan Mevla’mızın hikmet incileriyle dile getirsin.

  11- Her yandan beni nurlar kuşatsın da büyük Mevla’mızın heybeti bizi kaplasın.

  12- Sen her türlü noksandan münezzehsin, ey yaratma ve yoktan her an çoklukla var etme mertebesinin en yükseğinde bulunan ve ölüleri en kerimane tarzda dirilten Allahım.

  13- Bir araya getirilmiş heca harflerinin hakkı için beni maksadıma ve her türlü ihtiyaçlarıma erdir.

  14- Yüce ismi azamın ve Kuran’ın her tarafı kuşatan nuruyla irademe yerleştirilen harflerin sırrı hürmetine,

  15- Nurlardan üzerime ışık saçacak bir feyiz akıt ve ism-i Hâkiminle kalbimin cansızlığını ihya eyle.

  16- Ne olur ism-i cebbarınla bana bir heybet ve celal giydir ve düşmanlarımın ellerini benden çektir.

  17- Kadri yüce, Selam, Aziz ve celil ism-i şeriflerinin hürmetine beni her türlü düşman ve hasetçiden koru.

  18- Bunu, Celal, Rauf, Münezzeh, Kudüs ve kendisiyle karanlıkların dağıldığı Rahim isimlerinin nuruyla lütfet.

  19- Ey Rabbim! O nur ile ihtiyaçlarımı gider. Selam ve Hayy ism-i şeriflerinle hacetimi süratle yerine getir.

  20- Mabud, Hu, Samed ve Şehid isimlerinin hürmetine ey Yüce! Kâfi isminle işlerimi kolaylaştır.

  21- Ey Celal sahibi! Ve ey Halim! Senin yardımınla açılacak bir ilmin sırrıyla bana bir ikram lütfeyle!

  22- Sırları kesin ve inkişaf etmiş Kuran-ı Hâkim’in nurani ve açık ifadeleriyle beni her türlü korku ve sıkıntıdan kurtar.

  23- Ey Celal sahibi ve ey kırık gönülleri üzüntüden kurtarıp saran! Kün=ol fiilinin Kaf i hürmetine beni koru!

  24- Tehlikeler deryasında beni güvende kıl ve o deryadan en hayırlı bir selamet sahiline çıkmayı ihsan eyle. Sensin benim sığınağım ve sıkıntılar ancak Seninle ortadan kalkar.

  25- Rahmet olan yağmurun sağanak hali gibi üzerime rızık yağdır. Her ne kadar günahta aşırı da gitseler âlemlerin ümidi yalnız sensin.

  26- Ey Celal sahibi Basir ism-i şerifin hürmetine düşmanlarımızı sağır, dilsiz, kör ve konuşamaz eyle.

  27- Âlim ve Gani isimlerinle beraber Sabur isminin de kal’asına sığınarak, yanlışlıktan korunurum.

  28- baştanbaşa bütün mahlûkatın gönüllerini bana lütfunla çevir ve Fettah ism-i şerifinle bana makbuliyet elbisesini giydir.

  (üstad böyle okurmuş)- bütün âlemlerin kalplerini Risale-i Nura ısındır ve Fettah isminle ona makbuliyet ihsan eyle.

  29- Ya ilahi! Selam ism-i şerifin hürmetine işlerimizi kolaylaştır ve bize izzet ve yücelik ver.

  30- Üzerimize af örtüsünü ger ve kalplerimize şifa ver. Kalpleri manevi hastalık kirlerinden temizleyip şifaya kavuşturan yalnız sensin.

  31- Allahım! Hu ism-i şerifin hürmetine, bütün rızkımızda bize bereket ihsan eyle ve güçlük düğümlerini çöz de rahatlayalım.

  32- Ey gerçek Mabud, Ya Hu ve Ya Hayre’l-halıkîn! Ve ey bizim için rızıklar Onun cömertliğinden coşup gelen.

  33- Her yönden gelen düşmanı senin yardımınla defederiz. Sen de isminle onlara uzaktan atar ve onları dağıtırsın.

  34- Ey Celal sahibi! Çöl kelerinin, yanına koşarak gelip şikayetini arz ettiği Zat(Hz. Muhammed)’in şanı hürmetine onları yüzüstü ve yardımsız terk et.

  35- Ya ilahi! Benim ümidim ve seyidim yalnız sensin. Beni tahkir etmek isteyen ordunun düzenini dağıt.

  36- Kesin yeminlerin ve muhtevaları hürmetine bütün zararlıların tuzaklarını benden defet.

  37- Ey eski ümmetlerden beri kendisinden dilekte bulunulanların en hayırlısı, ihsanda bulunanların en kerimi ve ümit kapılarının en değerlisi.

  38- Ey gizliliklere ilmiyle nüfuz eden Nur! İsminle, yıldızımı çağlar ve asırlar boyu nurlu kıl ve parlamaya devam ettir.

  39- Nurun kandili gizli fakat açık bir biçimde tutuşturulur. Kandiller kandili gizli olarak nurlanır.

  40- İzzet, azamet, celal ve Kibriya sahibi münezzeh ve mukaddes olan Zat-ı Rahim’in nuruyla küfrün ateşi söndürülür.

  41- Mabud-u bilhak (el-ilah) Hu, Samed, Zul-Batş (düşmanlarını kıskıvrak yakalayan) Cebbar (hükmüne karşı konulmaz) ve Halim olan Zatın yardımıyla (o nur) düşmanlarının ateşini bastıracak.

  42- Gerçek Mabud, Hak olan ve hakkı gerçekleştiren, Cemil, Vedud ve Mucib olan Zatın yardımıyla insanlara kendisini sevdirecektir.

  43- Hak ism-i şerifin hürmetine duamı kabul buyur, benim yanımda ol, düşmanlarıma karşı bana kâfi gel, çünkü artık onlar çok ileri gittiler.

  44- Ey Rab ve Rahman olan Allahım! Hiç şüphesiz sen Hak Ma’budsun! Ey kuvvetli mededkârım! Şiddetli fırtınalar peşi peşine kopmaktadır.

  45- Kâfirlerden korunmak ve düşmana şiddetli hücum gerçekleştirmek ancak senin yardımınladır. Senin yüce kapına gelip sığınan kimsenin karanlığı dağılır.

  46- Tâ Hâ, Yâ Sîn, Tâ Sîn (Neml) ve Tâ Sîn Mîm (Kasas ve Şuara) sureleri hürmetine bize yönelip gelen bir saadete ermek için bizim yardımcımız ol.

  47- Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd (Meryem) ile bizi dört bir yandan kuşatan kem gözlere karşı korunuruz ve bu bize yeter.

  48- Hâ Mîm Ayn Sîn Kâf (Şû Râ) suresi bizi koruyan sığınağımız olsun; onun karşısında dağlar bile sarsılır.

  49- Kâf, Nûn ve Hâ Mîm sureleri hürmetine bu himayeyi gerçekleştir. Duhan suresinde de muhkem kılınmış bir sır vardır.

  50- Elif Lâm ile başlayan sureler, Nisa suresi, Maide suresi, En’am suresi ve nurlu kılınmış Nur suresi hürmetine…

  51- Elif Lâm Râ ile başlayan (Yunus, Hûd, Yusuf, İbrahim, Hicr) sureleri sırrı ve İsm-i A’zam’ın nuruyla, işlediğim her günahtan vazgeçerek yükseldim.

  52- Elif Lam Mim Ra (Rad) suresiyle yüce olan ruhaniler ve melekler meclisine yükseldim.

  53- Amme, Abese, Naziat, Tarik, Ve`s-Semai Zatilburuci ve Zilzal sureleri hürmetine.

  54- Tebareke, Nun, Seele Sailün, Tehmiz (Hümeze), Ize`ş-Şemsu Kuvvirat sureleri hakkı için...

  55- Zariyat, Necm ve Kamer sureleri hürmetine işlerim bana kolaylaşsın.

  56- Hizb hizb, ayet ayet okuyucuların okudukları ve inmiş olanlar adedince Kur`an sureleri hakkı için.

  57- Ey Mevla’m! Kendilerine kitap indirdiğin her peygambere ihsanda bulunan fazlını diliyorum.

  58- O harfler Merih yıldızı gibi yüksek ve âlidir. Asa-yi Musa ismiyle karanlıklar dağılır.

  59- Bunların sırrını kendime şefaatçi ederek Senden niyazda bulunuyorum. Bu, insanların kendisiyle doğru yolu bulduğu zillet ve tevazu sahibi birinin tevessülü gibi olsun.

  60- Ey merhametli Rabbim! Bunlar öyle harflerdir ki, manaları sebebiyle çağlar ve zamanlar boyu üstünlük kendilerine bahşedilmiş ve yüceltilmişlerdir.

  61- Ey Allahım! Gerçekten bütün ayetler ve ihtiva ettikleriyle Sana tevessülde bulunarak yalvardım.

  62- İşte onlar, nur harfleridir. Onların hasiyet ve meziyetlerini (bende) topla, manalarını gerçekleştir. Her türlü hayır onlarla tamamlanır.

  63- Bana itaat eden yardımcı bir hizmetçi gönder. Onunla sıkıntım ortadan kalksın.

  64- Ümmü`l-Kitap olan Fatiha suresi ve arkasından gelen sureler hürmetine bu konuda bana itaat edecek bir hizmetçi musahhar kil.

  65- Ey Mevla’m! Kendisiyle çağrıldığında bütün işlerin kolaylaştığı isminle (ism-I A`zam) Sana yalvarıyorum.

  66- İlahi! Peygamberlerin Sana manen yaklaşmak için kendilerine şefaatçi kıldıkları kelimeler hürmetine güçsüzlüğüme merhamet et. Günahlarımı bağışla.

  67- Ey Yaratıcım ve Seyyidim (Efendim)! İhtiyacımı yerine getir! İşlerim sana havaledir.

  68- Ya Rabbi! Hz. Muhammed (sav)`I ve burada cemedilen güzel isimlerini şefaatçi kılarak Senden niyaz ediyorum.

  69- Ya ilahi! Günah ve yersiz bir bakışa varıncaya kadar bütün hatalarımdan tevbe etmeyi şu miskin kuluna lütfeyle ve hatasından geç!

  70- Beni hayır, ihlâs ve takvaya muvaffak kil ve yüce toplulukla birlikte beni Firdevs cennetine sakin eyle.

  71- Hayatımda ve ölüp kabrin karanlığına vardığımda bana merhametli ol ve böylece o karanlık nura açılsın.

  72- Ya ilahi! Ne olur, Mahşerde amel sahifemi lütfunla ak eyle! Ve eğer hafif gelecek olursa sevap terazimi ağır getir.

  73- Beni, keskin olan sırat köprüsünden koşarak geçir ve o büyük Cehennem ateşinden ve içindekilerden koru.

  74- işlediğim her günahtan dolayı beni affet. Çok da olsa büyük günahlarımı bağışla.
  .............

  75- Ey kadri yüce ismi taşıyan! Bütün tehlikeli işlerden kurtuldun ve selamete erdin.

  76- Savaş, korkma! Harbet, çekinme! Vahşi ve yırtıcı hayvanlarla dolu her yere gir!
  77- Saldır, kaçma! Dilediğin düşmanla mücadele et! Dört yanını kuşatmış da olsa hiçbir kralın gücünden korkma!

  78- Ne bir yılandan korkarsın, ne de bir akrep görürsün. Ne de bir aslan gürleyerek sana gelir.

  79- Ne bir kılıçtan, ne bir hançerin yaralamasından, ne bir mızraktan ve ne ortalığı almış kötülük ve tehlikeden korkma!

  80- Bunu okuyanın mükâfatı Hz. Muhammed'in (a.s.m.) şefaatidir. Saf saf dizilmiş hurilerle birlikte Cennette toplanır.

  81- Bil ki, Muhammed Mustafa (a.s.m.) en üstün Peygamberdir. Allah'ın yeryüzüne yayılmış kullarının en faziletlisidir.

  82- Yüce şanından dolayı her dileğinin başında onu an, onu şefaatçi et ki zulüm ve tecavüzden kurtulasın.

  83- Yâ İlâhî! Her gün, her an ve her rüzgâr estikçe o seçkin Mustafa'ya salât eyle.

  84- O seçilmiş Muhammed'e (a.s.m.) ve bütün Âline yeryüzünün bitkileri ve kıyamete kadar esen rüzgâr adedince salât eyle!

  85- Parıldayan şimşeklerle birlikte bulutlardan dökülen yağmurlar adedince ve yeri göğü dolduracak kadar salât eyle!

  86- Bizzat Hz. Allah'ın ve meleklerinin ona salât ve selâm getirmesi (Onun büyüklüğünü göstermesi bakımından) sana yeter.

  87- O halde sen de, yıllar ve günler sürdükçe ve güneş ışık saçmaya devam ettikçe, sürekli olarak ve şefaatini dileyerek ona salât getir.

  88- Âl-i Hâşim'den (Haşim Oğullarından) o paklara, hacılar Kâbeyi ziyaret edip onu selâmlamaları adedince selâm eyle!

  89- Yâ İlâhî! Hz. Ebû Bekir ve Ömer'den, Hz. Osman ve sarsılmaz Haydar'dan da (Allah'ın Arslanı Hz. Ali'den) razı ol!

  90- Aynı şekilde bütün Âl ve Ashabından, evliya ve salihlerden ve bunlara tâbi herkesten razı ol!

  91- Bu, Hz. Muhammed'in (a.s.m.) amcası oğlu Hz. Ali'nin sözleridir. Onda mahlûkat için ilimlerin özü ve sırrı toplanmıştır[/
  size]

 3. #3

  RE: CELCELÜTİYE**OKUMANIZ LAZIM

  S.A.ALLAH RAZI OLSUN KARDEŞİM.ARAPÇA OKUNUŞU DA VARSA ALABİLİR MİSİN BURAYA.A.E.O.

 4. #4

  RE: CELCELÜTİYE**OKUMANIZ LAZIM

  ADALETIMAHZA yazdı:
  S.A.ALLAH RAZI OLSUN KARDEŞİM.ARAPÇA OKUNUŞU DA VARSA ALABİLİR MİSİN BURAYA.A.E.O.

  ARAPÇA DEĞİL SÜRYANİCE ABLAM...MAALESEF ONU BULAMADIM..AMA SİZE RİSALEİ NUR VE CELCELÜTİYE ARASINDAKİ BAĞLANTIYI VEREYİM...

  İsm-i Azamı içinde saklayan ve Celcelûtiyeye kaynaklık eden yüksek mânâların, yeşil bir atlas üzerinde yazılı olarak Cebrâil Aleyhisselâm tarafından Peygamber Efendimize (asm) semâdan indirildiği nakledilir. Hazret-i Ali radiyallahü anh demiştir ki: Ben Cebrâilin şahsını gök kuşağı sûretinde gördüm. Sesini işittim. Sahifeyi aldım. Bu isimleri içinde buldum!
  Üstad Bedîüzzaman hazretlerinin, İsm-i Azam veya İsm-i Azamın altı nuru unvanıyla Otuzuncu Lema’da açıkladığı ve Hazret-i Ali (ra) için birer İsm-i Azam olduğunu beyan buyurduğu Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerinin Celcelûtiyede geçen İsm-i Azamdan olduğunu On Sekizinci Lemanın satır aralarından çıkarabiliyoruz
  Celcelûtiyenin cifir ilmiyle haber verdiği bir çok gizli işâretin Risâle-i Nûr’da ortaya çıkmış olması, mânâsı olan Bedî isminin Risâle-i Nûr müellifinin ismiyle bağdaşması, Risâle-i Nûr’un Hakîm, Rahîm ve Nûr isimleriyle birlikte Bedî ismine de mazhar olması, bir çok beytinin açıktan Risâle-i Nûr’dan bahsetmesi ve Risâle-i Nûr’u haber vermesi, vahiy kaynaklı Celcelûtiye’nin mânâ ve müjdelerinin, asrımızda Risâle-i Nûrda ortaya çıktığını gösteriyor.
  Risâle-i Nûr Müellifi Bedîüzzaman Hazretleri, Yirmi Sekizinci Lemada Hazret-i Ali (ra) ile mânâ âleminde yaptığı bir konuşmadan bahsediyor. Hazret-i Aliye (ra): Ercûzende benden bahisle Kendini muhafaza et. Demişsin. Hem tam vaktinde emrinizi gördük. Fakat maatteessüf, kendimizi muhafaza edemedik. Bu belâya düştük. Şahsımdan binler defa daha ehemmiyetli olan Risale-i Nurdan bahis ve işaretin yok mu? diye soruyor. Hazret-i Ali radiyallahü anh da şöyle cevap veriyor: Yalnız işaret değil; belki Celcelûtiyemde tasrih ediyorum. (Açıkça bahsediyorum.) Üstad hazretleri bu soru-cevaptan sonra, Hazret-i Alinin kasidelerinden en meşhuru ve en esrarlısı olan Celcelûtiye kasidesinde; Sirâcün-Nûr (Risâle-i Nûr) gizli olarak yakılır ve aydınlatır! Kandiller kandili gizli olarak tutuşturulur. O da her tarafı aydınlatır! fıkrâsını bulduğunu, bu fıkranın açıktan ve ismiyle Risâle-i Nûrdan bahsettiğini kaydediyor.
  Celcelutiye Süryanice yazılmış açık ve anlaşılır bir dua nazmıdır. Kimi beyitler peş peşe gelen bir iki beyitle özetlenmiş olarak verilmiş olduğundan, söz konusu beyitlerin müstakil meali verilmemiş gibi gözükse de, genel itibariyle meali verilmeyen beyti yoktur.Bize okuyup feyiz almak düşüyor.

 5. #5

  RE: CELCELÜTİYE**OKUMANIZ LAZIM

  ALLAH RAZI OLSUN KARDEŞİM.RİSALE-İ NURDAKİ KISMI BİLDİĞİM İÇİN BU KADAR İLGİMİ ÇEKEN BİR KONU BU.DEDİM YA TEVAFUKLAR HAFTASIMIDIR NEDİR BU HAFTA.MERAK ETTİĞİM KONULAR TEKER TEKER BURADA.AMA HAKLISIN SÜRYANİCE OLDUĞUNU UNUTMUŞUM.BÖYLE OKUMANIN DA SEVABI VARDIR DEĞİL Mİ?

 6. #6
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 11.10.06
  Mesajlar: 3.404

  RE: CELCELÜTİYE**OKUMANIZ LAZIM

  S.A MUSTAFA ABİM ELİNE SAĞLIK ALLAH RAZI OLSUN.HEPSİNİ OKUYAMADIM İŞ YÜZÜNDEN.YAZDIRIP ALDIM HAKKINI HELAL ET.

 7. #7

  RE: CELCELÜTİYE**OKUMANIZ LAZIM

  meftun61 yazdı:
  S.A MUSTAFA ABİM ELİNE SAĞLIK ALLAH RAZI OLSUN.HEPSİNİ OKUYAMADIM İŞ YÜZÜNDEN.YAZDIRIP ALDIM HAKKINI HELAL ET.
  ABLAM MUTLAKA OKUMANIZI TAVSİYE EDERİM..BENİM TAVSİYEMİN HÜKMÜ YOK AMA BU NUN FAZİLET HAKKINDAKİ ALINTIYI OKURSANIZ FAYDASI OLACAKTIR

 8. #8

  RE: CELCELÜTİYE**OKUMANIZ LAZIM

  ADALETIMAHZA yazdı:
  ALLAH RAZI OLSUN KARDEŞİM.RİSALE-İ NURDAKİ KISMI BİLDİĞİM İÇİN BU KADAR İLGİMİ ÇEKEN BİR KONU BU.DEDİM YA TEVAFUKLAR HAFTASIMIDIR NEDİR BU HAFTA.MERAK ETTİĞİM KONULAR TEKER TEKER BURADA.AMA HAKLISIN SÜRYANİCE OLDUĞUNU UNUTMUŞUM.BÖYLE OKUMANIN DA SEVABI VARDIR DEĞİL Mİ?
  İSLAM EVRENSEL DEĞİLMİ ABLAM..O ŞEKLİYLE MEVCUT OLDUĞUNA GÖRE BİR HİKMET VARDIR ELBETTE

 9. #9

  RE: CELCELÜTİYE**OKUMANIZ LAZIM

  MADDE 39 DA RİSALE-İ NUR DAN BAHSEDİLDİĞİNİ ANLATIYORDU ÜSTAD.HEM DE EBCED HESABIYLA DA BİREBİR TUTUYOR.ÇOK MUTLU OLDUM BUGÜN CELCELUTİYE Yİ BULDUM DİYE.ALLAH RAZI OLSUN.A.E.O.

 10. #10

  RE: CELCELÜTİYE**OKUMANIZ LAZIM

  ADALETIMAHZA yazdı:
  MADDE 39 DA RİSALE-İ NUR DAN BAHSEDİLDİĞİNİ ANLATIYORDU ÜSTAD.HEM DE EBCED HESABIYLA DA BİREBİR TUTUYOR.ÇOK MUTLU OLDUM BUGÜN CELCELUTİYE Yİ BULDUM DİYE.ALLAH RAZI OLSUN.A.E.O.
  ALLAH MUTLULUĞUNUZU DAİM ETSİN ABLAM..BENDE RİSALEDE BUNUNLA İLGİLİ BÖLÜMÜ OKUMAK İSTERDİM...

Sayfa 1 Toplam 6 Sayfadan 123 ... SonuncuSonuncu

Benzer Konular

 1. Bayan Işçi Lazim Mi
  Konu Sahibi ekremeee Forum Resimler
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 27-03-2009, 23:24
 2. Okumaniz Dileğiyle ...
  Konu Sahibi hafize Forum Nasihatler
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 08-06-2008, 10:50
 3. MUTLU OLMAYA İMAN LAZIM
  Konu Sahibi atabey76 Forum Nasihatler
  Cevaplar: 14
  Son Mesaj: 12-11-2007, 01:31
 4. Adamlar Lazim
  Konu Sahibi hafize Forum Şiirler
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 30-10-2007, 19:56
 5. İNŞAALLAH DEMEK LAZIM
  Konu Sahibi ya nasip Forum Nasihatler
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 19-11-2006, 14:38

İşaretlemeler

Yetkileriniz

 • Konu açma yetkiniz yok
 • Cevap yazma yetkiniz yok.
 • Eklenti yükleme yetkiniz yok.
 • Mesajınızı değiştirme yetkiniz yok.
 •