Teşekkür edenler Teşekkür edenler:  0
Beğenenler Beğenenler:  1
Beğenmeyenler Beğenmeyenler:  0
1 den 4´e kadar. Toplam 4 Sayfa bulundu

Konu: !!! Neden ASIMIN Nesli? Asım Kimdir.? !!!

 1. #1
  Moderator
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 13.12.08
  Mesajlar: 6.171
  Teşekkür ve Beğeni

  !!! Neden ASIMIN Nesli? Asım Kimdir.? !!!

  MEHMET AKİF'İN BAHSETTİĞİ ASIM KİM , NEDEN ASIMIN NESLİYİZ ?
  ÇOK GÜZEL BİR YAZI , LÜTFEN SONUNA KADAR OKUYALIM ,

  Hepimiz Bu Dizeleri Biliriz :
  "Âsım’ın nesli... diyordum ya... nesilmiş gerçek.
  İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek.
  (M. Akif)


  PEKİ KİMDİR BU ASIM ? NEDEN ASIM'IN NESLİYİZ ?
  ARILARIN KORUDUĞU SAHABİYİ ?

  Hazreti Asım, ashab-ı kiram'dan (sahabelerden) , peygamber
  efendimizin (S.A.V.) arkadaşlarındandır. Kendisi Medineli olup künyesi
  Ebu Süleyman'dır.Bütün hayatı, Allah yolunda savaşlarda geçti. Doğum
  tarihi belli değildir. Hicretten önce iman etti. Kız kardeşi Cemile binti Sabit,
  hazret-i Ömer’in hanımıdır.Çok iyi ok atardı. Uhud savaşındada
  okçuların arasında yer alıyordu ve.......
  Bu gazâda müşriklerin sancaktarlarından Müsâfi bin Talhâ ile kardeşi
  Hâris bin Talhâ'yı ok ile öldürdü.
  herşey böyle başladı... Dikkatli okuyalım şimdi....
  Bunların anneleri Sülâfe binti Sa'd, Hz. Âsım'ın kafatasından şarap
  içmeyi nezrederek yemîn etti ve Onun başını kendisine getirene yüz deve vermeyi vaad etti.

  Öğretmenler Heyeti
  Uhud savaşında ba'zı yakınları ölen müşrikler de, Müslümanlardan bunların intikamını almak istediler.

  Alçakça bir plân hazırladılar. Hemen de plânı tatbike koydular.
  Bu maksatla bir heyet Medîne'ye giderek Resûlullahın huzuruna çıkıp ricada bulundular:
  - Yâ Resûlallah! Bizim kabîlelerimiz, İslâmiyeti kabûl ettiler.
  Yalnız Kur'ân-ı kerîm öğretmenine ihtiyâcımız var.
  Lütfen bize; İslâmiyeti, Kur'ân-ı kerîmi öğretecek kimseler yollar mısınız?
  Sevgili Peygamberimiz kendilerine, 10 kişilik bir öğretmenler heyeti yolladılar.

  Başlarında, Âsım bin Sâbit hazretlerinin bulunduğu bu heyette,
  Mersed bin Ebî Mersed, Hâlid bin Ebî Bükeyr, Hubeyb bin Adiy, Zeyd bin Desinne, Abdullah bin Târık, Muattib bin Ubeyd de bulunuyordu.

  Bu öğretmenler kâfilesi, geceleri yürüyerek, gündüzleri gizlenerek
  Hüzeyl kabîlesi topraklarında, Reci' suyu başında, seher vakti konakladılar...
  Bu sırada yanlarında bulunan Adal ve Kare kabîlesi heyetinden biri,
  bir bahane ile yanlarından ayrıldı. Hemen Lıhyanoğularına gidip haber verdi.
  Çok geçmeden kâfilenin etrâfı sarıldı. 200'den fazla silâhlı eşkıyâ oradaydı.
  "Bize öğretmen lâzım!" diyenler, çekip gittiler.
  O güzîde Müslümanları, eşkiyâ ile karşı karşıya bıraktılar...
  Lıhyanoğulları mensupları, esir ticâreti ile geçinirlerdi. Bu sebeple,
  "Teslim olun! Canınızı kurtarın!" teklifinde bulunuyorlardı.
  Asıl niyetleri onları Mekke'de köle olarak satmaktı.
  Böylece çok para kazanacaklardı.
  Çünkü Mekkeli müşrikler kendilerine demişlerdi ki:
  - Yakaladığınız her Müslüman için, değerinden fazla para öderiz!
  Bunu Müslümanlar da duymuşlardı.
  Âsım bin Sâbit, Mersed bin Ebî Mersed ve Hâlid bin Ebî Bükeyr:
  - Hiç bir zaman müşriklerin ne sözlerini, ne de akidlerini kabûl ederiz,
  diyerek müşriklerin tekliflerini reddettiler.

  Âsım bin Sâbit dedi ki:
  - Ben hiçbir zaman müşriklere el sürmemeye ve müşriklerden hiçbirini de kendime dokundurmamaya karar vermiştim.
  Onların sözlerine kanarak kâfirlere teslim olmam.
  Sonra ellerini açarak şöyle duâ etti:
  - Allahım! Peygamberini durumumuzdan haberdâr et!
  Ölmekten korkmayızAllahü teâlâ,
  Hz. Âsım'ın duâsını kabûl buyurdu ve Resûlullah efendimiz onlardan haberdar oldu.
  Âsım bin Sâbit müşriklere haykırdı:
  - Biz ölmekten korkmayız! Çünkü dînimizde basiretliyiz.
  Ölünce şehîd olur Cennete gideriz!
  Müşriklerin ileri gelenlerinden Süfyân bağırdı:
  - Ey Âsım, kendini ve arkadaşlarını zâyi etme, teslim ol!
  Âsım bin Sâbit ok atmak suretiyle cevap verdi.
  Ok atarken:
  - Ben güçlüyüm hiç eksiğim yok. Yayımın kalın teli gerilmiştir. Ölüm hak, hayat boş ve geçicidir. Mukadderâtın hepsi başa gelicidir. İnsanlar er-geç Allaha rücû edicidir. Eğer ben sizinle çarpışmazsam anam üzüntüsünden aklını kaybeder, ma'nâsında şiirler söylüyordu.Senin dînini korudum
  Hz. Âsım'ın sadağında yedi ok vardı. Attığı her ok ile bir müşriki öldürdü.
  Oku bitince birçok müşriği mızrağıyla delik deşik etti.
  Öyle bir an oldu ki mızrağı da kırıldı.
  Hemen kılıcını sıyırdı, kınını kırıp attı. Bu, "ölünceye kadar döğüşeceğim, teslim olmayacığım" ma'nâsına gelirdi.
  Sonra da şöyle duâ etti:
  - Allahım! Ben bugüne kadar senin dînini koruyup hıfzettim, sakladım. Senden bu günün sonunda, benim etimi, vücudumu koruyup, hıfzetmeni niyâz ediyorum.
  Çünkü Uhud'da öldürdüğü iki kardeş olan Hâris ve Müsâfi' bin Talhâ'nın anneleri Hz. Âsım'ın kafatasından şarap içmeye yemîn etmiş ve kafasını getirene yüz deve vermeyi vaad etmişti.
  Müşrikler bunu biliyorlardı. Âsım bin Sâbit'in ve diğer Eshâbın Allah Allah nidâları, dağları inletiyordu.
  İkiyüz kişiye karşı on mücâhid ölesiye çarpışıyor, yanlarına yaklaşanlar yaptıklarının cezâsını görüyorlardı.
  Âsım bin Sâbit en sonunda iki ayağından yaralanıp yere düştü.
  Kâfirler, Âsım bin Sâbit'ten o kadar korkmuşlardı ki yere düşünce bile yaklaşamadıkları için uzaktan ok atarak şehîd ettiler.
  O gün orada mevcut bulunan on sahâbîden yedisi şehîd oldu, üçü esir edildi.
  Lıhyanoğulları Sülâfe binti Sa'd'a satmak için Âsım bin Sâbit'in başını kesmek istediler.
  Fakat Allahü teâlâ, Hz. Âsım bin Sâbit'in duâsını kabûl buyurdu ve mübârek cesedine müşrikler el süremediler.
  Allahü teâlâ bir arı sürüsü gönderdi. Bulut gibi Âsım bin Sâbit'in üzerinde durdular.
  Hiç bir müşrik yanına yaklaşamadı.
  - Bırakın akşam olunca arılar onun üzerinden dağılır, biz de başını alırız, dediler. Akşam olunca Allahü teâlâ hiç bulut yok iken bir yağmur gönderdi.
  Görülmemiş bir yağmur yağdı. Sel geldi ve Âsım bin Sâbit'in cesedini alıp götürdü. Cesedin nerede olduğu bilinemedi.
  Ne kadar aradılarsa da bulunamadı. Bunun için müşrikler Âsım bin Sâbit'in hiçbir yerini kesmeye muvaffak olamadılar.
  Lıhyanoğulları Hubeyb bin Adî ile Zeyd bin Desinne'yi Mekkelilere sattılar.
  Onlar da bu iki sahâbîyi asarak şehîd ettiler.Allah kulunu korur
  Arıların, Âsım'ı korudukları hâdisesi zikredildiği zaman
  Hz. Ömer buyurdu ki: - Allahü teâlâ elbette mü'min kulunu muhâfaza eder.
  Âsım bin Sâbit, sağlığında müşriklerden nasıl korundu ise
  Allahü teâlâ da ölümünden sonra onun cesedini muhâfaza edip müşriklere dokundurmadı.
  Bunun için Âsım bin Sâbit anılırken, "Arıların koruduğu kimse" diye anılırdı.

  ve Mehmet Akif'in bu dizeleriyle yazımı bitiriyorum :


  Sen ki asımın neslinin, çiğnetme nâmusunu.
  At üstünden korkunun ve gafletin kâbusunu.
  Ateşler yakıp Nemrut misali, atsalar seni.
  Sakın hâ! Terk etmiyesin, imanını, dinini
  .
  (M. Akif)

  Yazan : İlker Uçar (FirstMan)
  Kaynak : İlkadim Dergisi

 2. Beğenenler melissa26 Bu yazıyı beğendi
 3. #2
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 21.09.11
  Mesajlar: 10
  Teşekkür ve Beğeni

  eyvallah eline sağlık

 4. #3
  Moderator
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 04.05.07
  Mesajlar: 36.560
  Teşekkür ve Beğeni

  Allah razı olsun kardeşim emeklerine gönlüne sağlık çok güzel anlamlı bir paylaşımdı okurken içim nasıl sızlardı o kadar farklı duygular yaşadım Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah bilerek ve idrak edenlerden olmak nasip etsin Rabbim kötü art niyetli insanların şerlerinden kötülüklerinden gelmeden esirgesin korusun Rabbim.
  Ne mutlu böyle kişilerin varlığı Allah bizlerinde öyle olmasını nasip etsin Rabbim
  Selam ve dua ile selametle kalınız. .

 5. #4
  Forum Üyesi
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 03.11.07
  Mesajlar: 1.449
  Teşekkür ve Beğeni

  Sen ki asımın neslinin, çiğnetme nâmusunu.
  At üstünden korkunun ve gafletin kâbusunu.
  Ateşler yakıp Nemrut misali, atsalar seni.
  Sakın hâ! Terk etmiyesin, imanını, dinini.
  (M. Akif)

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu açma yetkiniz yok
 • Cevap yazma yetkiniz yok.
 • Eklenti yükleme yetkiniz yok.
 • Mesajınızı değiştirme yetkiniz yok.
 •