PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : BİR ERKEK VE İKİ KADIN GELİN VE KAYINVALİDERavza_Nur
12-10-2006, 13:16
DEĞERLİ KARDEŞLER TOPLUMUMUZDA ÖNEMLİ SORUNLARIMIZDAN BİRİDE GELİN VE KAYINVALİDE ANLAŞMAZLIKLARI BU SEBEBLE ANNE VE EŞ ARASINDA KALAN ERKEK BU KONUYLA İLGİLİ YORUMLARINIZI BEKLİYORUM BU 3 LÜ ARASINDA DİYOLOG NASIL OLMALIDIR TARAFLARA DÜŞEN GÖREVLER NELERDİR?

Ravza_Nur
12-10-2006, 13:18
Bazı ebeveynler, gençleri tecrübesiz bulduklarından, onlarla ve dolayısıyla evlilikleri ile sürekli ilgilenme isteğindedirler. Bazıları, gelinlerini/damatlarını sürekli olarak eleştirme eğilimindedirler. Bir diğer gruptakiler, daima evlatlarının kendileri ile ilgilenmesini isterler ve hatta eşlerin birbirleri ile ilgilenmelerini kabul edemezler. Yine bazı ebeveynler, evli çocuklarının her işini kontrol altına almak ve hayatlarındaki her şeye karışmak isterler. Bazı ebeveynler de kendi evliliklerindeki anlaşmazlıklar ve maddî sorunları için hiçbir şey yapmayıp bütün sıkıntılarını çocuklarına yaşatırlar. Bir grup ebeveyn ise psikolojik sorunları nedeniyle eşleri birbirlerine kışkırtıp evlilikte sorun çıkarma konusunda aktif girişimlerde bulunurlar. Bu sayılan özelliklere sahip ebeveynler sayesinde evlilikler çoğu kez çıkmaza itilmektedir. Bütün toplumlarda kayınpederlere nazaran kayınvalidelerin negatif bir imajı vardır. Gelin-kayınvalide çatışması, her kültürde rastlanan evrensel bir olgudur. Gelinleriyle uyum içinde geçinen kayınvalideler özellikle toplumsal alt kültür katmanlarında neredeyse istisna gibidir. Gelin-kayınvalide arasında yaşanan anlaşmazlıklardan doğan sorunlar eşler arasında da çatışmaya yol açmakta, aile içi duygusal ve fiziksel şiddete neden olmakta, hatta evliliklerin boşanma ile sonuçlanmasını sağlayabilmektedir. Gelin-kayınvalide anlaşmazlığının birçok psiko-sosyal nedeni vardır. Kayınvalideler, kendilerine göre hayat tecrübesi olmadığını düşündükleri gelinlerini eğitmek istemektedirler. Fakat bunu usulüne uygun olarak yapmak zor geldiği için çoğu kez ima ederek, kızarak, tersleyerek, tavır alarak hatta başkalarının yanında küçük düşürerek yaparlar. Bu tür tutumlar ise, normal olarak herkes için geçerli olduğu gibi gelinde de hoşnutsuzluğa neden olur ve gelinin savunmaya geçmesini ve cephe almasını sağlar. Gelin-kayınvalide çatışmasının bir başka nedeni kuşak çatışmasıdır. Gelinlerinin de kendileri gibi olmasını isteyen kayınvalideler, farklılığı hazmedemeyip gelinlerini oğullarına şikâyet ederek değişmelerini sağlamaya çalışırlar. Kayınvalideler, gelinlerinin kendilerinden farklı bir birey olduğunu ve farklı zamanda yetiştiklerini, farklı kültürden geldiklerini ve farklı ailede yetiştiklerini algılamak zorundadırlar. Her şeyin değiştiği gerçeğini kabul ettikleri takdirde sorunlar azalacaktır. Gelin-kayınvalide sürtüşmesinin diğer bir nedeni, paylaşılamayan koca/oğuldur. Kayınvalidenin oğlunu “el kızına” kaptırdığını düşünmesi geliniyle rekabet içine girmesine sebep olur. Burada evlâda bağımlılıktan da sözetmek mümkündür. Oysa o paylaşılamayan erkek, gelinin kocası, kayınvalidenin de oğludur. Bu ilişkinin başka bir boyutu olamaz. Mantıklı düşünüldüğünde erkek için her iki kadının da vazgeçilmez olduğu aşikârdır ve çatışmaya girmeye hiç gerek yoktur. Vaktiyle kendisi de gelin olmuş, benzer olumsuz tecrübeleri yaşamış olan kayınvalidelerin gelinlerine karşı düşüncelerinde yapıcı bir tutum geliştirmesi mümkünken maalesef bunun tersi tutum ve davranış geliştirirler. Burada da kültürel aktarımın etkisi görülmektedir. Aileye katılan gelinin artık ailenin bir üyesi olduğu kabul edilerek kayınvalide-gelin ilişkisinin bir nevi anne-kız ilişkisi gibi değerlendirilmesi gerekmektedir. Yaşanan olaylarda ve davranışlarda kötü bir niyet bulunmadığı sürece hiçbir konu sorun hâline dönüştürülmemelidir. İlişkilerde sorun çıkması hâlinde konu açıkça görüşülerek, medenî ölçülerde tartışılarak çözüm aranmalıdır. O anda halledilmeyen bir sorun bazen önlenemeyen sonuçlar doğurabileceğinden üstü örtülmemeli ve hafife alınmamalıdır. Ailede bütün üyeler “ben” değil “biz” duygusu ile hareket etmeli ve “ailenin gelişimi ve mutluluğu için ben ne yapabilirim” diye düşünmeli, bu yolda çaba sarf etmelidir. Aksi takdirde aile içi sağlıksız ilişkiler aile bireylerinin ruh sağlığını bozar ve huzursuzluğa yol açar. Bu nedenle; günlük hayatta karşılaşılan sorunlar ertelenmeyip en uygun zamanda soğukkanlı bir yaklaşımla ele alınarak çözümlenmelidir. Kızgınlık, insan olmanın gereği olan duygusal göstergelerden biridir. Fakat kişiler arası ilişkilerde öfkeyi ve kızgınlığı kontrol etmek çok önemlidir. Bu nedenle gelin-kayınvalide ilişkilerinde de kızgınlık ve öfke duygusu ile hareket etmeyip, sakin bir şekilde sağlıklı ilişki kurmak önemlidir. Endişe ve duygular karşıdaki kişiye içtenlikle ve saldırmadan iletildiği takdirde çıkabilecek olası sorunlar çözümlenebilecektir. Bu kişilerin yaşamları boyunca aynı erkeği sevdikleri için daima ilişki içinde olacakları düşünülürse, olumsuz ilişkiler geliştirerek tarafların birbirlerini yıpratmaları yerine, sağlıklı ilişkiler geliştirmeleri yerinde olacaktır. Aile içindeki konum ve statü ile ilgili olan kişisel hakların beraberinde sorumlulukları da getirdiği unutulmamalıdır. Gelin de kayınvalide de birbirlerinin haklarını gözetmeli ve birbirlerine karşı sorumlulukla hareket etmelidir. Her iki tarafın da birbirlerine karşı durumlarını etkili bir biçimde ortaya koyma konusunda bazı sorumlulukları yerine getirmesi gerekir. Aralarındaki sorunları titizlikle gözden geçirerek, kendilerini değişmeye ****ürecek duygusal davranışların ana hatlarını çizebilme gücünü edinmelidirler. Her insanın belli sınırları vardır ve herkes kendi tarihinin ürünüdür. Dışlamak veya dışlanmaktansa insanlarla sakin ve sevecen bir yaşam geçirmenin daha iyi olduğu bilinmektedir. Gerçekleri kabullenmek yaşantıyı son derece iyileştirmektedir. Gelin-kayınvalide ilişkisinde gücenikliklerden vazgeçip, olabildiğince gerçekçi bir birlikteliğin vereceği huzurun tadını çıkarmak en güzelidir. Bireylerin kendilerine olan öz saygılarını kaybetmemeleri ve aile içi ilişkilerini bozmamaları için kontrollü olmaları gerekir. İlişkiyi seviyeli bir biçimde yürütmek için gerek gelin gerekse kayınvalide konumundaki kişilerin kendilerini karşısındakinin yerine koyarak (empatik ilişki) iletişime girmeleri gerekmektedir. Gelin-kayınvalide ilişkisinde genellemelerden vazgeçmek gerekir. Eğer yakınmalar varsa bunu kısa, net ve açık bir biçimde ifade etmek her iki taraf için de faydalıdır. Gelin-kayınvalide arasında bir sorun yaşandığında gelin, gerek eşiyle gerekse kayınvalidesiyle iletişiminde yaşadığı gerçek duygularını dile getirmelidir. Oysa genelde yapılan, fikirlerin ortaya konulmasıdır. Örneğin “annenin çok zorba tavırlı olduğunu hissediyorum” ifadesinde duygu yoktur. Yani kadın eşine duygusunu ifade etmemiştir. Onun yerine “annen beni başkalarının yanında küçük düşürdüğü zaman çok üzülüyorum/öfkeleniyorum/kızıyorum” demek gerekir. Kayınvalidelerin gelinlerine yardımcı olmaları, onlara tecrübelerini aktarmaları, maddî-manevî destek vermeleri ve ailede yetki karmaşasına neden olmamaları gerekir. Bu sayede aile içinde yaşanacak sorunlar da önlenmiş olacaktır. Yine kayınvalideler, oğullarını ve gelinlerini yaşam şartlarına karşı motive etmelidirler. Aile içinde ebeveynler ve evlâtlar kendi yetki ve sorumluluklarını bilerek işini en iyi şekilde yapmaya çalışırsa günlük hayata dair ciddi sorunlar ortaya çıkmayacaktır. Kayınvalideler genellikle, çoluk çocuğa karışmış olan evlâtları ve gelinleri ile ilişkilerinde her şeyi kontrol etmek isteğindedirler. Oysa kendilerini artık dinlenmeyi hak etmiş kimseler olarak kabul edip kafalarını dinlemeyi ve günlerini kendilerine birtakım uğraşlar edinerek geçirme konusunda plânlamayı tercih eden ebeveynler oldukça rahat edeceklerdir. Evlâtlar tarafından unutulmaması gereken husus da; önemli kararlar öncesi büyüklere danışmak ve işlerin sonucu hakkında onları bilgilendirmektir; bu aynı zamanda köklü bir töremiz ve büyüklere saygımızın bir gereğidir. Gelin-kayınvalide ilişkisinde her iki taraf da ancak olumlu düşünme ve olumlu davranma yeteneklerini geliştirerek yaşamın tadını çıkarabilirler. Mutlu bir yuva; sevgi ve saygı temeli üzerine kurulur ve karşılıklı sorumlulukların yerine getirilmesiyle devam ettirilebiLİR

Ravza_Nur
12-10-2006, 13:34
Kim kazanır bu kavgayı dersiniz? Kazanmak bir yana bu savaşta pek çok kişinin canı yanar; en başta her iki kadının, arada ezilen eşin, varsa çocukların ve bazan da ilgili diğer aile bireylerinin.

Kayınvalide – Gelin problemleminin tarihçesi çok eski dönemlere dayanmaktadır. Bu iki kadının güç kavgası, ego tatmini, ve en önemlisi çok sevdikleri aynı erkeğin gözünde önemli olma isteği kayınvalideler ve gelinler arasında bitmez tükenmez çekişmeler yaşanmasına yol açmıştır. Kıskançlık ve çekememezlik zaman zaman had safhalara çıkmış ve iki kadının birbirlerini üzmek adına inanılmaz kötülükler yaptıkları gözlenmiştir. Sonuçta kim kazanır bu kavgayı dersiniz? Hiç birisinin kazanmadığını söylersek pek de yanlış bir şey söylememiş oluruz. Bu savaşta pek çok kişinin canı yanar; en başta her iki kadının, arada ezilen eşin, varsa çocukların ve bazen de ilgili diğer aile bireylerinin.

Peki bu tarihsel soruna çözüm bulundu mu hiç? Genel olarak evliliklere baktığımız zaman:

* Evliliğin başında: Kayınvalide agresif, güçlü, mutlu... Gelin ise pasif, mağdur ve mutsuz...
* Evliliğin ortalarında: Kayınvalde ve gelin birbirinin ayaklarına basmamaya çalışır. Gizli çekişme sürer ama görüntüde anlaşır görünürler. Eğer gelin bu arada güçlenmişse kayınvalide artık geri çekilmeye başlamıştır. Eğer kayınvalide hala dominant ise gelin görüntüde dikkatlidir ama fırsatını bulunca da saldırmaktan kaçınmaz. Gelin artık kayınvalideden uzaklaşır. Mümkün olduğu kadar onu dışlamaya gayret eder.
* Evliliğin olgun döneminde: Artık gelin ağırlığını iyice evde hissetirir. Gelin agressif ve mutlu (intikam alan) kayınvalide ezilmiş ve acı çeken duruma gelir.

Gördüğünüz gibi sonsuza kadar bu çekişme sürer. Peki çözüm var mı? Hiç birbiri ile geçinen kayınvalide-gelin örnekleri yok mu? Bu çekişme neden olur?

Tabii ki birçok iyi geçinen hatta ana-kız gibi olan kayınvalide-gelin olmuştur ve var olmaya devam edecektir. Eğer hem kayınvalide hem gelin karşı tarafın haklı olabileceği tarafları bulabilirse, ne hissettiğini anlamaya çalışırsa, empati yapabilirse yani kendini karşı tarafın yerine koyabilirse, saygılı ve tolaranslı olabilirse yaşanan problemlere belli oranda çözüm üretilebilirler. Tecrübe konuşuyor. Denenmiştir.

Siyahgulsevdalisi
12-10-2006, 14:52
kesinlikle tek düşüncem var Allah rızası gözeten insanlar bir noktada buluşabilir yeter ki erkek ve kadın birbirimi sevsin ve Anne erkek ve kız iyi niyetli olsun.

Ravza_Nur
12-10-2006, 17:10
rabbim gönlüne göre versin kardeşim evet biraz sevgi saygı hoşgörü anlayışla çözümlenemeyecek sorun yoktur kayınvalide kızı gibi gelinde annesi gibi görür ve öyle davranırlarsa arada kalan erkekte olmaz mutlu ve sıkntısız yaşanır gider

konak
12-10-2006, 17:35
Güzel.
Aslında dün okuduğum yazınız ile özdeşleşen bir konu. Nasıl diyeceksiniz. Eğer dünya üzerinde toplumsal şiddettin önüne geçilmez ise o zaman babaa-evlat, anne - kız, kısaca gücü yeten yetene ve dolayısıyla gelin- kaynana çekişmesi de sürer gider.
Rabbim yolundan ayırmasın hepimizi.

Ravza_Nur
12-10-2006, 17:45
evet size katılıyorum rabbim razı olsun

FATMA_ERGUN
12-10-2006, 17:58
zerda yazdı:
rabbim gönlüne göre versin kardeşim evet biraz sevgi saygı hoşgörü anlayışla çözümlenemeyecek sorun yoktur kayınvalide kızı gibi gelinde annesi gibi görür ve öyle davranırlarsa arada kalan erkekte olmaz mutlu ve sıkntısız yaşanır gider

ABLA GÜZEL SÖYLÜYORSUNDA PEKİ ÇİFT TARAFLI OYNAYANLAR.KAYİN VALİDE OGLUNUN YANINDA İYİ AMA OGLU GİDİNCE GERÇEK YÜZÜ ORTAYA ÇIKIYOR.AYNI DURUMDA OLAN GELİNLERDE VAR

Tayfun_Dokgoz
12-10-2006, 18:03
BENCE SEVEN ERKEK VE KADIN IKISIDE BIRBIRININ KAYNANASINA VE KAYINVALIDESINE SAYGI VE SEVGI GOSTERIR.HER IKI AILEDE BOYLECE ALLAH IN IZNIYLE GUZEL BIR YASAM SAĞLAMIŞ OLUR BENCE. ALLAH NE VERIRSE HAYIRLISINI VERSIN.

Ravza_Nur
12-10-2006, 18:22
FATMA_ERGUN yazdı:

zerda yazdı:
rabbim gönlüne göre versin kardeşim evet biraz sevgi saygı hoşgörü anlayışla çözümlenemeyecek sorun yoktur kayınvalide kızı gibi gelinde annesi gibi görür ve öyle davranırlarsa arada kalan erkekte olmaz mutlu ve sıkntısız yaşanır gider

ABLA GÜZEL SÖYLÜYORSUNDA PEKİ ÇİFT TARAFLI OYNAYANLAR.KAYİN VALİDE OGLUNUN YANINDA İYİ AMA OGLU GİDİNCE GERÇEK YÜZÜ ORTAYA ÇIKIYOR.AYNI DURUMDA OLAN GELİNLERDE VARdeğerli kardeşim iki yüzlü insan heryerde öyledir eğer bir kayınvalide yada gelin ikiili oynursa ki böyle durumda olanlar var herşeyin bittiği bir yervardıır ve her hesabun görüleceği birdekapı vardır böyle durumda olanlar sabırla ve uyanık davranarak ona o fırsatı vermemeye çalışmalılar eğer haladaha devam ediyorsa onu rabbine havale etmelidir bu durumda erkeğede büyük görev düşüyor erkek iyi bir gözlemci olmalı eğer haksız olan annesi ise uygun bir lisanla uyarmalı ve eğer hanımı ise onuda uygun bir lisanlar kesin bir tavırla uyarmalıdır adaleti sağlamak erkeğin elindedir ne eşi için anneyi kırsın nede anne için haksız yere eşini kırsın

ALLAHindir-Can
12-10-2006, 18:25
COK GÜZEL BIR KONU,VALLAH "ANAM"DIR DIYE DEMIYORUM,AMA ALLAH HEPIMIZE ANAM GIBI BIR KAYINVALIDE NASIP EDER INSALLAH,GELINLERINI ÖZ COCUGU GIBI SEVER,CAYLARINI,YEMEKLERINI BILE ÖNLERINE GETIRIR :)

SELAMETLE...B)

Ravza_Nur
12-10-2006, 18:36
Tayfun_Dokgoz yazdı:
BENCE SEVEN ERKEK VE KADIN IKISIDE BIRBIRININ KAYNANASINA VE KAYINVALIDESINE SAYGI VE SEVGI GOSTERIR.HER IKI AILEDE BOYLECE ALLAH IN IZNIYLE GUZEL BIR YASAM SAĞLAMIŞ OLUR BENCE. ALLAH NE VERIRSE HAYIRLISINI VERSIN.evet güzel bir temenni inş böyle düşünen gençlerimiz yetişsin size geçen sene kadir gecesinde yaşadığım bir olayı anlatayım kadir gecesini idrak için toplanmıştık ve kayınvalidesiyle küs bir abla vardı dedim abla bugün mübarek gece bak bayram üstüde sizi barıştıralım gözleri doldu dedi hocam sizi kıramam ama barışmam asla dedi bende neden ama deyince actı vucudunu gösterdi vucudu morluklarla doluydu ağlamaya başladı bende şaşırmıştım beni suçsuz yere eşime dövdürdü hocam hemde demir çubukla bende çok kötü olmuştum daha bir şey diyemiyordumiki dünya bir araya gelse barışmam dedi bende daha üsteleyemedim mübarek günde olacak şeymiydi ne kayınvalide nede eş ogün rabbimin gözünde bir hiçdiler oruçlarıda öyle sebeb ise sadece hanımın ailesinin iftara gelmiş olmasıydı gerçekten butür örnekler çokca islam ahlakıyla yetiştirmek gerekli ççocuklarımızı bir hanımı alınca onun ailesi bitermi erkeğin ailesi ne ise hanımın aileside odur saygı ve sevgi ile bu düzeni ****ürmeli kişiler şu mübarek saatlerde rabbim zorda olan kadın ve erkek tüm din kardeşlerimize sabır versin yardım etsin dua ile

FATMA_ERGUN
12-10-2006, 19:16
zerda yazdı:

Tayfun_Dokgoz yazdı:
BENCE SEVEN ERKEK VE KADIN IKISIDE BIRBIRININ KAYNANASINA VE KAYINVALIDESINE SAYGI VE SEVGI GOSTERIR.HER IKI AILEDE BOYLECE ALLAH IN IZNIYLE GUZEL BIR YASAM SAĞLAMIŞ OLUR BENCE. ALLAH NE VERIRSE HAYIRLISINI VERSIN.evet güzel bir temenni inş böyle düşünen gençlerimiz yetişsin size geçen sene kadir gecesinde yaşadığım bir olayı anlatayım kadir gecesini idrak için toplanmıştık ve kayınvalidesiyle küs bir abla vardı dedim abla bugün mübarek gece bak bayram üstüde sizi barıştıralım gözleri doldu dedi hocam sizi kıramam ama barışmam asla dedi bende neden ama deyince actı vucudunu gösterdi vucudu morluklarla doluydu ağlamaya başladı bende şaşırmıştım beni suçsuz yere eşime dövdürdü hocam hemde demir çubukla bende çok kötü olmuştum daha bir şey diyemiyordumiki dünya bir araya gelse barışmam dedi bende daha üsteleyemedim mübarek günde olacak şeymiydi ne kayınvalide nede eş ogün rabbimin gözünde bir hiçdiler oruçlarıda öyle sebeb ise sadece hanımın ailesinin iftara gelmiş olmasıydı gerçekten butür örnekler çokca islam ahlakıyla yetiştirmek gerekli ççocuklarımızı bir hanımı alınca onun ailesi bitermi erkeğin ailesi ne ise hanımın aileside odur saygı ve sevgi ile bu düzeni ****ürmeli kişiler şu mübarek saatlerde rabbim zorda olan kadın ve erkek tüm din kardeşlerimize sabır versin yardım etsin dua ile

ABLA BUNEYE BUNASIL VİCDAN,BEN DİYORUM YA BENCE ERKEGİN ÖZELLİKLE DİNİ KONUDA BİLİNÇLİ OLMASI ÇOK ÖNEMLİ.O KAYINVALİDE GELİNİNİN YERİNE KENDİ KIZINI KOYSUN BAKALIM.OLMAZ BÖYLE İNSANLIK YA.GELİN SANA EMANETTİR BÖYLEMİ SAHİP ÇIKILIR EMANETE.İÇİM DARALDI,BUNLARI OKU SONRADA KALK EVLEN.BEN BİRAZ FAZLA ETKİLENİYORUM.RABBİME ŞÜKÜR BENİM AİLEM VE ÇEVREMDE CANLI CANLI BÜTÜR OLAYLARA ŞAHİT OLMADIM AMA DUYUNCA BÖYLE OLUYORSAM,RABBİM GÖRMEYİ NASİP ETMESİN.AMA EVLİLİK.......BU DEVİRDE GÜVEN MEK VE DOGRU İNSANI BULMAK.OLMAZ YA BU NASIL ANNE ÖF YA.

Ravza_Nur
12-10-2006, 19:22
evet fatmacım üzülmekte haklısın ben bunu kadir gecesinde yaşadım ve ağladım çok ağrıma gitmişti sende biliyorsun ben görevim gereği hanımları çok dinliyorum neler var bir bilsen ne acı dramlar var bu insanın merhamet duygusunun azalmasıdır ailemizde bir genç kızımız eşi tarafından şiddet ve küfüre maruz kalıyordu bunu ilk benimle paylaştı ve tlf bağıra bağıra ağlıyoruz ikimizde kız çok güzel dünya güzeli bir kız hem okumuş hafızı kelam yani inafsız birinin elinde hoyratça solduruluyor bir kadının hatası ne olursa olsun ona bu denli davranılmaz bir günah bile olsa onu yaratanla kendi arasında dır hesabını rabbime verir okadar çok şey paylaşmak istiyorumki bu konuyla ilgili çok doluyum hanımları dinlemekten inan genç yaşta gönlüm yaşlandı rabbim yardımcıları olsun

Ravza_Nur
12-10-2006, 19:25
ALLAHindir-Can yazdı:
COK GÜZEL BIR KONU,VALLAH "ANAM"DIR DIYE DEMIYORUM,AMA ALLAH HEPIMIZE ANAM GIBI BIR KAYINVALIDE NASIP EDER INSALLAH,GELINLERINI ÖZ COCUGU GIBI SEVER,CAYLARINI,YEMEKLERINI BILE ÖNLERINE GETIRIR :
SELAMETLE...B)ne güzel kardeşim rabbim annenizden razı olsun onu cennet hatunu eylesin inş böyle olumlu olayları duymak gerçekten çok güzel rabbim hiç kimseyi mutsuz etmesin çaresiz bırakmasın

FATMA_ERGUN
12-10-2006, 19:38
zerda yazdı:
evet fatmacım üzülmekte haklısın ben bunu kadir gecesinde yaşadım ve ağladım çok ağrıma gitmişti sende biliyorsun ben görevim gereği hanımları çok dinliyorum neler var bir bilsen ne acı dramlar var bu insanın merhamet duygusunun azalmasıdır ailemizde bir genç kızımız eşi tarafından şiddet ve küfüre maruz kalıyordu bunu ilk benimle paylaştı ve tlf bağıra bağıra ağlıyoruz ikimizde kız çok güzel dünya güzeli bir kız hem okumuş hafızı kelam yani inafsız birinin elinde hoyratça solduruluyor bir kadının hatası ne olursa olsun ona bu denli davranılmaz bir günah bile olsa onu yaratanla kendi arasında dır hesabını rabbime verir okadar çok şey paylaşmak istiyorumki bu konuyla ilgili çok doluyum hanımları dinlemekten inan genç yaşta gönlüm yaşlandı rabbim yardımcıları olsun


ABLA BİLİNÇLENMEK.İSLAM AŞKI ALLAH KORKUSU OLMADIKÇA BİR KIZ NE KADAR GÜZEL OLURSA OLSUN KARŞISINDA GERİ KAFALI CAHİL:****SE HEPSİ BOŞ .BU DÜNYADA CEFA ÇEKEN CEFASININI ÇEKERKENDE ALLAH YOLUNDA İLERLEYEN AHİRETTE İNŞ SEFA ÇEKER.ABLA BUNLAR NASIL İNSAN YA.BİR İNSANA NASIL KIYARLAR DEMİRLE VURMAK NE DEMEK YA.EY GÜZEL ALLAHIM ŞU MÜBAREK AYIN MÜBAREK VAKTİNDE DARDA OLANLARA YARDIM ET.

Ravza_Nur
12-10-2006, 19:45
amin değerli kardeşim geçenlerde hangi forumdaydı bilemiyorum ama kardeşin birisi eşiyle nasıl birbirlerini sevdiğinden bahs etmiş bilmem okudunmu ama sonuna da ne yazmış bizimde sorunlarımız oldu biz doğuluyuz bizim oralarda böyledir yani kadın döverler çok üzülmüştüm hem kadını döv hemde bir bölgeye mal et toprağın ne suçu var insan insan olmadıktan sonra toprak ne verir insana mekkei mükerremde bir toprak parçası ama ordan bir peygamber ve ebucehil gib imansız bir adam çıktı insanın insan olması kalbinde merhamet ve şefkat taşıması mühim olan

Ravza_Nur
12-10-2006, 19:58
yine bana anlatılanlardan bir olay daha anlatmak istiyorum kadın şöyle başladı hocam ben henüz 14 yaşındaydım kayınababam çocukken çıktığı köyüne 35 yıl sonra dönmüştü ilk karşılaştığı ben oldum babamla amca çocukları adama bana vurulmuş babama ben bu kızı gelin almadan gitmem babamda amcaoğlum yıllar sonra köyüne gelmiş ben kızımı nasıl ona vermem diye beni 3 4 günün üstüne daha yüzünü görmediğim birine gelin olarak eş olarak gönderiyorlardı kayınvaldemin hiç bir şeyden haberi yoktu ağlaya sızlaya geldik ist eve geldiğmizde evde badana yapılıyordu daha kapıdan girmeden kayınvalidemi beni sevmediğini zıt düştüğünü anladım kendiside gençti 36 yaşındaydı bende daha 14 yşındaydım ben onun fikri alınmadan getirildiğim için benden nefret etmişti birde kayınababam beni çok sevince yere basma yavrum elime bas aşırı derecede sevgi gösteriyordu kadında iyice kıskançlık ve nefreti köreldi yapacağı birşeyde yoktu ama gizliden gizliden büyüler muskalar ve belkide çin ilknecesini yaşattı bana o beni deli gibi seven kayınbabam benden nefret eder olmuştu yaşadıklarımı unutabilmem iç,nölücem ve üzerimde metrelerce çimneler bitrcekki belki kemiklerime işlenmiş bu sadece bu hikayeden küçük bir parça anlattıkları gözyaşlarıyla ve acıyla doluydu

sengul
12-10-2006, 20:04
KARDEŞLERİM BENCE SAYGI VE SEVGİ ÖLÇÜSÜNÜ ÖZELLİKLE
SAYGI YİTİRİLMEDİĞİ SÜRECE PROBLEM OLMAZ.PROBLEM OLSA DA BUNU EŞLERİN BÜYÜK BİR OLGUNLUKLA HALLETMELERİ GEREKİR.AMA EŞ HER ZAMAN KAYNANAYA KARŞI SAYGILI OLMALIDIR.ÇÜNKÜ O BÜYÜKTÜR.VE EŞİNİZE EMEĞİ GEÇMİŞ BİRİDİR.GÜNÜMÜZDE EVLENEN GENÇLER ÖNCELİKLE KAYNANAYLA YAŞAMAK İSTEMEDİKLERİNİ BELİRTİYORLAR.SONRA BAZEN ANNE BAZEN DE BABALAR YALNIZLIĞA MAHKUM EDİLİYOR.PEKİ ESKİLER NASIL GEÇİNEBİLMİŞLER.BİZLERDE ONLARI ÖRNEK ALMALIYIZ.SEBAT GÖSTERMELİYİZ.KAYIN VALİDEMİZLE ARAMIZA EŞİMİZİ MÜMKÜN OLDUĞUNCA SOKMAMALIYIZ.ELBETTE SORUNLARIN OLMASI KAÇINILMAZ OLABİLİR.ANCAK GELİN GELİNLİĞİNİ BİLİP YERİNE GÖRE SUSMALIDIR.KENDİNİ ONUN YERİNE KOYMALIDIR.VE YAŞLILIĞINDA KENDİSİNE NASIL DAVRANILMASINI İSTİYORSA ONA ÖYLE DAVRANILMALIDIR

FATMA_ERGUN
12-10-2006, 20:06
zerda yazdı:
amin değerli kardeşim geçenlerde hangi forumdaydı bilemiyorum ama kardeşin birisi eşiyle nasıl birbirlerini sevdiğinden bahs etmiş bilmem okudunmu ama sonuna da ne yazmış bizimde sorunlarımız oldu biz doğuluyuz bizim oralarda böyledir yani kadın döverler çok üzülmüştüm hem kadını döv hemde bir bölgeye mal et toprağın ne suçu var insan insan olmadıktan sonra toprak ne verir insana mekkei mükerremde bir toprak parçası ama ordan bir peygamber ve ebucehil gib imansız bir adam çıktı insanın insan olması kalbinde merhamet ve şefkat taşıması mühim olan

mekkei mükerremde bir toprak parçası ama ordan bir peygamber ve ebucehil gib imansız bir adam çıktı insanın insan olması kalbinde merhamet ve şefkat taşıması mühim olan .
abla tam oturdu .doguda dövermiş akıl yok ne söyliyeceklerini bilmiyorlar.ablaya valla sinir oldum ha.geri kafalılar.bende doguluyum ama çevremde yada ailemde hiç dayak görmedim.doguluymuş kendi kendilerine konuşuyorlar işte.

FATMA_ERGUN
12-10-2006, 20:12
zerda yazdı:
yine bana anlatılanlardan bir olay daha anlatmak istiyorum kadın şöyle başladı hocam ben henüz 14 yaşındaydım kayınababam çocukken çıktığı köyüne 35 yıl sonra dönmüştü ilk karşılaştığı ben oldum babamla amca çocukları adama bana vurulmuş babama ben bu kızı gelin almadan gitmem babamda amcaoğlum yıllar sonra köyüne gelmiş ben kızımı nasıl ona vermem diye beni 3 4 günün üstüne daha yüzünü görmediğim birine gelin olarak eş olarak gönderiyorlardı kayınvaldemin hiç bir şeyden haberi yoktu ağlaya sızlaya geldik ist eve geldiğmizde evde badana yapılıyordu daha kapıdan girmeden kayınvalidemi beni sevmediğini zıt düştüğünü anladım kendiside gençti 36 yaşındaydı bende daha 14 yşındaydım ben onun fikri alınmadan getirildiğim için benden nefret etmişti birde kayınababam beni çok sevince yere basma yavrum elime bas aşırı derecede sevgi gösteriyordu kadında iyice kıskançlık ve nefreti köreldi yapacağı birşeyde yoktu ama gizliden gizliden büyüler muskalar ve belkide çin ilknecesini yaşattı bana o beni deli gibi seven kayınbabam benden nefret eder olmuştu yaşadıklarımı unutabilmem iç,nölücem ve üzerimde metrelerce çimneler bitrcekki belki kemiklerime işlenmiş bu sadece bu hikayeden küçük bir parça anlattıkları gözyaşlarıyla ve acıyla doluydu
EY GÜZEL ALLAHIM SEN BİZİ DAGDAN İNMELERİN ELİNE BIRAKMA GÜZEL ALLAHIM.KUSURA BAKMAYIN AGIR OLDU AMA PATLADIM SİNİRDEN NE YAPAYIM.YOK YA BEN EVLENMEM.İŞİM GÜCÜM VAR ALLAHA ŞÜKÜR KARIŞANIM YOK YOK YOK BEN EVLENMEM BU NEYA BENİM ANNEM BİLE BENİ DÖVMEDİ.KAYIN VALİDEYMİŞ YERİM ONU BEN LAZIM DEGİL İSTEMEM

Ravza_Nur
12-10-2006, 20:12
gerçekten üye öyle yazmış parantez açmış ve biz doğuluyuz bizim orda kadın döverler demiş parantezi kapatmış ben ve siyahgül sevdalısı kardeşim tepki gösterdik artık okudumu bilemiyorm sen üzülme ben veya başka kardeşler öyle düşünmüyorz kendi namıma söylersem asla ve asla öyle düşünmüyorum dediğim gib insanlığın toprakla alakası yok insan insan olmalı önce toprak ona bir şey katmaz

Ravza_Nur
12-10-2006, 20:20
sengul yazdı:
KARDEŞLERİM BENCE SAYGI VE SEVGİ ÖLÇÜSÜNÜ ÖZELLİKLE
SAYGI YİTİRİLMEDİĞİ SÜRECE PROBLEM OLMAZ.PROBLEM OLSA DA BUNU EŞLERİN BÜYÜK BİR OLGUNLUKLA HALLETMELERİ GEREKİR.AMA EŞ HER ZAMAN KAYNANAYA KARŞI SAYGILI OLMALIDIR.ÇÜNKÜ O BÜYÜKTÜR.VE EŞİNİZE EMEĞİ GEÇMİŞ BİRİDİR.GÜNÜMÜZDE EVLENEN GENÇLER ÖNCELİKLE KAYNANAYLA YAŞAMAK İSTEMEDİKLERİNİ BELİRTİYORLAR.SONRA BAZEN ANNE BAZEN DE BABALAR YALNIZLIĞA MAHKUM EDİLİYOR.PEKİ ESKİLER NASIL GEÇİNEBİLMİŞLER.BİZLERDE ONLARI ÖRNEK ALMALIYIZ.SEBAT GÖSTERMELİYİZ.KAYIN VALİDEMİZLE ARAMIZA EŞİMİZİ MÜMKÜN OLDUĞUNCA SOKMAMALIYIZ.ELBETTE SORUNLARIN OLMASI KAÇINILMAZ OLABİLİR.ANCAK GELİN GELİNLİĞİNİ BİLİP YERİNE GÖRE SUSMALIDIR.KENDİNİ ONUN YERİNE KOYMALIDIR.VE YAŞLILIĞINDA KENDİSİNE NASIL DAVRANILMASINI İSTİYORSA ONA ÖYLE DAVRANILMALIDIRevet kardeşim size katılıyorum özellikle saygı yitirilmemelidir ve basit sebeblerden dolayı insanın kayınvalidesine yada gelinine karşı vebal altına girmemeli bir gelin veya küçük daima saygılı olmalı elinden geldiğince hürmette kusur etmemelidir bizlerde yaşladnığımızda aynı şeyleri yaşamak istemiyorsak davranışlarımızı dine vicdana uygun bir şekilde düzenlemeliyiz duuymuşsunuz belki ama bir kısaa anlatmak istiyorum kadının bir tanesi yaşlı hasta yatağında gelinine diyorki kızım caım çok istedi bana et pişirirmisin gelinde peki anne diyor ve eti pişrimeye gidiyor aradan bir müddet zaman geçtiği halde et yok kadın sesleniyor ne oldu kızım et olmadımı hala gelin bir korkuyla geliyor anne sana bir şey diyeceiğim ama ne olur üzülme tam 3 defa eti pişirdim et kurbağa oluyor ne yapayı diyor kadın gözyaşları içinde yavrum getir ben onu yiyeceğim ben kayınvalideme kurbağa eti yedirmiştim etme bulma dünyası bende yemeden bu canım çıkmayacak diyor ve eti yiyor işte böyle örnekler ççokkk n ekersen onu biçersin ne yarsan onu görürsün demişler

habbabe
12-10-2006, 20:22
ben yıllardan beri bu üçlü içindeyim ailemi çok küçük yaşta kaybettim Bence Allah korkusu olan kaynana hiçbir zaman kötülük yapmaz ben bir kötülük görmedim

FATMA_ERGUN
12-10-2006, 20:22
zerda yazdı:
gerçekten üye öyle yazmış parantez açmış ve biz doğuluyuz bizim orda kadın döverler demiş parantezi kapatmış ben ve siyahgül sevdalısı kardeşim tepki gösterdik artık okudumu bilemiyorm sen üzülme ben veya başka kardeşler öyle düşünmüyorz kendi namıma söylersem asla ve asla öyle düşünmüyorum dediğim gib insanlığın toprakla alakası yok insan insan olmalı önce toprak ona bir şey katmaz

BEN ONA PARANTEZ İÇİNDE DOGULULARI GÖSTERİCEM İŞTE TÖBE TÖBE.NE TOPRAGI DOGULU BATILI FARKETMEZ İNSAN OLSUN İNSAN..

Ravza_Nur
12-10-2006, 20:24
habbabe yazdı:
ben yıllardan beri bu üçlü içindeyim ailemi çok küçük yaşta kaybettim Bence Allah korkusu olan kaynana hiçbir zaman kötülük yapmaz ben bir kötülük görmedim ne güzel kardeşim rabbim daim etsin bozmasın inş rabbim korkusunu yitirtmesin duaa ile

ErdalOZSARAC
12-10-2006, 20:25
s.a nasılsınız. iysiniz dri inşallah.

FATMA_ERGUN
12-10-2006, 20:28
OOOOOOOOOOO ERKAL BEY GELMİŞLER HOŞ GELDİNİZ.TAM SİZLİK BİR KONU ERDAL BEY:)

habbabe
12-10-2006, 20:29
sağol zerdacım birde çalışan bir anayım .Bizler gelin olarak hoşgörülü olmalıyız Gelinler kaynanalardan, kaynanalar da gelinlerden hep yakınırlar. Sanki kendilerinin hiç hataları, kusurları, kırıcı hareketleri yokmuş gibi En kızgın anınızda bile terbiye ve edebinizi muhafaza edin, sabırlı olun. Mükafatınız bu dünyada huzur, ahirette ebedi saadet olarak ödenecektir

Ravza_Nur
12-10-2006, 20:30
ErdalOZSARAC yazdı:
s.a nasılsınız. iysiniz dri inşallah.a s çok şükür hoş geldiniz kardeşim yaaa nerelerdesiniz bakalım

FATMA_ERGUN
12-10-2006, 20:35
habbabe yazdı:
sağol zerdacım birde çalışan bir anayım .Bizler gelin olarak hoşgörülü olmalıyız Gelinler kaynanalardan, kaynanalar da gelinlerden hep yakınırlar. Sanki kendilerinin hiç hataları, kusurları, kırıcı hareketleri yokmuş gibi En kızgın anınızda bile terbiye ve edebinizi muhafaza edin, sabırlı olun. Mükafatınız bu dünyada huzur, ahirette ebedi saadet olarak ödenecektir

ALLAH GÜÇ KUVVET VERSİN.RABBİM HUZURUNUZU DAİM ETSİN İNŞ

Ravza_Nur
12-10-2006, 20:37
hep olumsuz durumlardan bahs ettik bende acizane kendimden örnek vermek istiyorum ben bu sebeblede sevgili anneme sonsuz sevgilerimi ve hürmetlerimi bildiriyorum kişilğimin oluşmasında büyük bir payı olduğu için hakkını asla ödeyemem anneler günü kutlamak aslında bizim adetimiz değildir ama nedense ufakta olsa bir şeyler alınır genelde ben o gün değilde ogünden bir gün öce veya sonra alırım bir sene çarşıya gitmiştim anneme hediye aldım bu hatfa kendi anneme alayım diğer haftada diğer anneme alırım diye düşünmüştüm daha 18 19 yaşında falandımbüyük bir heyecanla anneme gittim anne dedim bu senin kabul et annem bana baktı hediyeye baktı ve bana döndü dediki yavrum sen hacıyada aldınmı annem kayınvalideme hacı der bende anne bu hafta sana aldım haftayda kayınvalideme alacağım o anda annem belkide her annenin ypmayacağı bir ders verdi bana bunu al önce hacıya ****ür yavrum ben senden hediye beklemem eğer benim gönlümü hoş edeceksen önce hacının gönlünü hoş etmelisin bu beni daha çok sevindirir ve bende hediyeyi alıp kayınvalideme getirdim anneler yapıcı olmalı yıkıcı değil yumuşatılmaycak kalp yoktur yeterki gençlere olumlu akıl veren birileri olsun

habbabe
12-10-2006, 20:38
doğu batı güney kuzey alakası yok bacım İSLAMİYET i bilecek.Dinini bilen insan kötülük yapmaz.

ben üniversite mezunuyum kaynana hiç okumamış ne yapcaz şimdi

ErdalOZSARAC
12-10-2006, 20:40
Bu aralar kötüydü olanlar ama Allah'a şükürler olsun atlatmaya çalışıyorum. Allah'a emanet olun en kısa zaman da görüşmek ümidiyle. S:A

Ravza_Nur
12-10-2006, 20:44
ErdalOZSARAC yazdı:
Bu aralar kötüydü olanlar ama Allah'a şükürler olsun atlatmaya çalışıyorum. Allah'a emanet olun en kısa zaman da görüşmek ümidiyle. S:Adeğerli kardeşim rabbim sıknıtılarınızı gidersin inş yapabileceğimiz birşeyler varsa yaparız bilmelisiniz dua ederiz inş sizde rabbime emanet olun as

mustafa_xtar
12-10-2006, 20:48
habbabe yazdı:
doğu batı güney kuzey alakası yok bacım İSLAMİYET i bilecek.Dinini bilen insan kötülük yapmaz.

ben üniversite mezunuyum kaynana hiç okumamış ne yapcaz şimdi

Evet önemli olan insan olmak ve dinini bilmek, sevgi, saygı gösterebilmek. Bi hatayı başa kakmak, laf sokuşturmak, eşlerin arasını bozmak veya anne çocuğunun arasını bozmak değil.

habbabe
12-10-2006, 20:51
hep kaynanalardan bahsettikte ben çalıştığım ortamda ne gelinler var
Geçen bir arkadaşın çocuğu oldu Kaynana ziyaret ediyor kız aman yüzüne üfleme
aman uzak dur kadına o evde rahat yok yemek yemesine izin yok mutfağa girse arkasında gençlerde de hata yokmu sizce
Kadın ağlaya ağlaya eve gitmiş 80 yaşında kadın torun seviyim

Ravza_Nur
12-10-2006, 20:51
habbabe yazdı:
doğu batı güney kuzey alakası yok bacım İSLAMİYET i bilecek.Dinini bilen insan kötülük yapmaz.

ben üniversite mezunuyum kaynana hiç okumamış ne yapcaz şimdibunun okumakla ilgisi yokki be kardeşim kalple alakalı bir durum insan önce hayat okulunu okumalı büyüğümüze büyük gibi davranmalıyız diplomamız bize değer katmaz değeride düşürmez o bizim şahsi bir şeyimizdir insanlığımız değil

Ravza_Nur
12-10-2006, 21:13
habbabe yazdı:
hep kaynanalardan bahsettikte ben çalıştığım ortamda ne gelinler var
Geçen bir arkadaşın çocuğu oldu Kaynana ziyaret ediyor kız aman yüzüne üfleme
aman uzak dur kadına o evde rahat yok yemek yemesine izin yok mutfağa girse arkasında gençlerde de hata yokmu sizce
Kadın ağlaya ağlaya eve gitmiş 80 yaşında kadın torun seviyim
olmazmı kardeşim gençlerimizdede çok hatalar var ben yukarıda kendi yaşamımdan bir olay anlattım orda benim annem deseydiki aman boşver ona ne alıyorsun vs vs ben annemin dediğini yapardım herhalde ailenin büyük rolu var gençlerimizde lütfen büyüklere karşı biraz merhametli ve anlayışlı olalım eskinin insanları büyüklerinin yanında çocuklarını sevemezlermiş ayıpmış önceleri şimdi torunlarını sevip o eksikliği gidermek istiyorlar bu acımasızlığı bu ihtiyar insanlara yapmayalım o evlad belki hayırsız olur bizi üzer ama bir yaşlının bedduasını almak hem dünyayı hem ahireti mahv etmeye yeter yine bir olay anlatmak istiyorum adamın bir tanesi eşi ölünce evlatlarının yanında kalmaya başlar ir kız birde oğlu vardır ama adamcağız hiç bir yerde düzenli kalmıyordur komşular bir bakıoyrlarki amca elinde valiz gidiyor bir bakıyorlar geliyor amcaya bir gün sorarlar amca sen böyle nereye gidip geliyorsun amcada derki tuzlacadan bükmeceye bükmeceden tuzlacaya iyi derler komşular ama merak sarmıştır tuzlaca nere bükmece nere adamın oğlu akşam işten eve dönerken sorarlar evlat senin baban valiz elinde bir tuzlacaya birde bükmeceye gidiyormuş buralar nere biz bilmiyoruz adamın oğlunuda bir merka sarar ve üzülürde eve gelir durgundur adam artık eşini gözetlemey başlar kadın yemek hazırlıyordur ve adam gizlice mutfakta eşine bakarki kadın yaşlı adamın yemeğine tuz dolduruyor adam yemesin diye evlat düşünüyor demekki benim babam daha bir kaşık almadan bu yüzden sofradan kalkıyor gözyaşlarını gizler evlat sofraya otururlar tam yemeğe başlarken derki hanım bana su getirirmisin hanım gider mutfağa su getirmeye adam tabakları değiştirir babasına babacığım sakın ses çıkarma yemeğini ye kadın gelri sofraya bir kaşık yemek alır ve yutamaz adam ne oldu hanım yemekçokmu tuzlu ve zorla yedirir kadına yemeği kadın okadar tuz doldurmuşki yemeğe ağzı hep yara olur adam alır kadını annesine getirir sizin kızınız yaşlı bir insana böyle böyle yaptı bende ona böyle cevab verdim eğer düzeleckse benimle gelsin yok düzelmyecekse kızınızı alın ben istemiyorum daha sonra kızkardeşine gider ve onuda hesaba çeker oda bende babamın etini büküyordum fazla yemek yemesin diye adamsana yazıklar olsun senin hayata gelmese sebeb olan bir insana bunu yatınhaa der ve yüzüne tükürür döner işte böyle çoka acı böyle davranışlardan uzak olalım kardeşler eğer evimizde misafir iseler elimizden geleni ve gelmeyeni yapalım onların hayır duasını almak dünyalardan evlatlardan daha kıymetli bana göre

FATMA_ERGUN
12-10-2006, 21:15
zerda yazdı:

habbabe yazdı:
doğu batı güney kuzey alakası yok bacım İSLAMİYET i bilecek.Dinini bilen insan kötülük yapmaz.

ben üniversite mezunuyum kaynana hiç okumamış ne yapcaz şimdibunun okumakla ilgisi yokki be kardeşim kalple alakalı bir durum insan önce hayat okulunu okumalı büyüğümüze büyük gibi davranmalıyız diplomamız bize değer katmaz değeride düşürmez o bizim şahsi bir şeyimizdir insanlığımız değil
EVET BENDE ABLAMA KATILIYORUM.VİCDAN MESELESİ İNSANLIK DERSİ ALMALILAR BENCE.BİR MUSİBET BİN NASİHATTAN DAHA HAYIRLIDIR

Ravza_Nur
12-10-2006, 21:24
değerli kardeşler ben şimdilik çıkıyorum malum işlerimizde var bu güzel sohbet için çok tşk gerçekten güzel bir fikir alış verişi oldu selam ve dua ile

hafize
12-10-2006, 23:58
Öncelikle bende bir kayınvalideyim ayrıca benimde kayınvalidem vardı ben onbeş yaşında evlendim onaltı yaşımda bebeğim oldu şimdi o bebek otuz dört yaşında ve alem birtane istemezken gelinim iki tane buldu ama inanınbütün iş büyüklerde bitiyor kusur aramak isteyen her şeyde bulur evladını seven bir anne gelininide sevmek zorunda oda bir anne baba kuzusu suçu gelin olmak mı yani gençler şimdi kayın valide istemiyorlar ama gün gelecek onlarda kayın valide olacak iki kızım var ikiside evli onlarda babaanne ve dedeile büyüdüler bana yapılmasını istemediğim hareketi kızlarımda yapamaz etrafımızda gelin kaynana kavgalarını görüyorum gerçekten üzülüyorum Allahıma şükürler olsun biz öyle sorunlar yaşamadık ama her şey annede bitiyor bir evlat ailede gördüğünü gittiği yerde devam eder dünürlerle ilişkiler iyi olmalı senin annan şöyle baban böyle dendimi olmaz oda onları savunucak hep geçlerde kusur aramak olmaz büyüküz deyip her şeyi biz biliriz anlamına gelmez çok bilen çok yanılır kısacası ben gelinimle gelin kaynana gibi değil anne kız gibiyiz Allah razı olsun ufak tefek anlaşmazlıklar her ailede olur büyütmemek lazım S,A,:D:D:D:D:D

durdane_arslan
13-10-2006, 00:28
ZERDA KARDEŞ ÇOK GÜZEL BİR KONUYA DEĞİNMİŞSİN.ALLAH RAZI OLSUN.SELAMETLE

Ravza_Nur
13-10-2006, 05:28
hafize yazdı:
Öncelikle bende bir kayınvalideyim ayrıca benimde kayınvalidem vardı ben onbeş yaşında evlendim onaltı yaşımda bebeğim oldu şimdi o bebek otuz dört yaşında ve alem birtane istemezken gelinim iki tane buldu ama inanınbütün iş büyüklerde bitiyor kusur aramak isteyen her şeyde bulur evladını seven bir anne gelininide sevmek zorunda oda bir anne baba kuzusu suçu gelin olmak mı yani gençler şimdi kayın valide istemiyorlar ama gün gelecek onlarda kayın valide olacak iki kızım var ikiside evli onlarda babaanne ve dedeile büyüdüler bana yapılmasını istemediğim hareketi kızlarımda yapamaz etrafımızda gelin kaynana kavgalarını görüyorum gerçekten üzülüyorum Allahıma şükürler olsun biz öyle sorunlar yaşamadık ama her şey annede bitiyor bir evlat ailede gördüğünü gittiği yerde devam eder dünürlerle ilişkiler iyi olmalı senin annan şöyle baban böyle dendimi olmaz oda onları savunucak hep geçlerde kusur aramak olmaz büyüküz deyip her şeyi biz biliriz anlamına gelmez çok bilen çok yanılır kısacası ben gelinimle gelin kaynana gibi değil anne kız gibiyiz Allah razı olsun ufak tefek anlaşmazlıklar her ailede olur büyütmemek lazım S,A,:D:D:D:D:Ddeğerli anacım anacım dedim çünkü gerçek bir annesiniz şnş bizleride evlat olasak görürsünüz hürmetle ellerinizden öpüyorum rabbim razı olsun ve sizi cennet hatunu eylesin ne güzel bir örneksiniz selam ve dua ile

Ravza_Nur
13-10-2006, 05:33
durdane_arslan yazdı:
ZERDA KARDEŞ ÇOK GÜZEL BİR KONUYA DEĞİNMİŞSİN.ALLAH RAZI OLSUN.SELAMETLErabbim cümlemizden razı olsun değerli kardeşim

habbabe
13-10-2006, 06:03
aslında kaynana gelin çatışmasında bence şu temel yatıyor Zulüm gören kaynana iyilik yapacağı yerde geline daha çok zulmediyor

hafize
13-10-2006, 06:18
Sevgili zerda bu sitede bulunan sizde dahil herkez benim evladım sayılır inanın hepinizi seviyorum sözlerin hoşuma gitti taylı dil yılanı deliğinden çıkarır ölümlü dünyada bize kalan tatlı dil güer yüz insan isterse kayın valide de olsa Anacım derse iş biter Allah gönlünün muradını versin kızım S,A,:D:D:D

Ravza_Nur
13-10-2006, 12:15
hafize yazdı:
Sevgili zerda bu sitede bulunan sizde dahil herkez benim evladım sayılır inanın hepinizi seviyorum sözlerin hoşuma gitti taylı dil yılanı deliğinden çıkarır ölümlü dünyada bize kalan tatlı dil güer yüz insan isterse kayın valide de olsa Anacım derse iş biter Allah gönlünün muradını versin kızım S,A,:D:D:Dne güzel bende çok sevindim rabbim razı olsun anacım duanızı eksik etmeyin

FATMA_ERGUN
13-10-2006, 12:19
habbabe yazdı:
aslında kaynana gelin çatışmasında bence şu temel yatıyor Zulüm gören kaynana iyilik yapacağı yerde geline daha çok zulmediyor

ASLINDA SİZDE HAKLISINIZ.BEN ÇEKTİM BAŞKASI ÇEKMESİN DEMEK YERİNE BEN ÇEKTİM ODA ÇEKSİN MANTIK BU GALİBA

Ravza_Nur
13-10-2006, 13:15
FATMA_ERGUN yazdı:

habbabe yazdı:
aslında kaynana gelin çatışmasında bence şu temel yatıyor Zulüm gören kaynana iyilik yapacağı yerde geline daha çok zulmediyor

ASLINDA SİZDE HAKLISINIZ.BEN ÇEKTİM BAŞKASI ÇEKMESİN DEMEK YERİNE BEN ÇEKTİM ODA ÇEKSİN MANTIK BU GALİBAama yanlış bir mantık son nefeste çekilen o vicdan azabı son pişmanlık ne yaparsak yapalım fayda etmiyor çok şahit olduk ölüm çaresizliğine rabbim yardım etsin böyle şeyler olmamalı eğer taraflardan biri öyleyse bile diğer taraf sabırla bu duruma bir çözüm üretebilmelidir

FATMA_ERGUN
13-10-2006, 13:42
zerda yazdı:

FATMA_ERGUN yazdı:

habbabe yazdı:
aslında kaynana gelin çatışmasında bence şu temel yatıyor Zulüm gören kaynana iyilik yapacağı yerde geline daha çok zulmediyor

ASLINDA SİZDE HAKLISINIZ.BEN ÇEKTİM BAŞKASI ÇEKMESİN DEMEK YERİNE BEN ÇEKTİM ODA ÇEKSİN MANTIK BU GALİBAama yanlış bir mantık son nefeste çekilen o vicdan azabı son pişmanlık ne yaparsak yapalım fayda etmiyor çok şahit olduk ölüm çaresizliğine rabbim yardım etsin böyle şeyler olmamalı eğer taraflardan biri öyleyse bile diğer taraf sabırla bu duruma bir çözüm üretebilmelidir

RABBİM YARDIM ETSİN.AKLIMI BAŞIMIZA ALMAYI DOGRU YOLDA İLERLEMEYİ CÜM.NASİP ETSİN İNŞ.BENDE BİR DEFASINDA KIZ KARDEŞİMİ BOGUYORDUM ELİMDEN ZOR ALDILAR.:( SİNİRLENİN CE İŞTE KENDİME DUR DİYEMİYORUM.

Ravza_Nur
13-10-2006, 13:44
yapma fatma yaa bunu yenmeye çalışmalısın bence sinirlenince bo bol lahavle çekmelisin veya o ortamı terk etmelisin rabbim yardım etsin

mustafa_xtar
13-10-2006, 14:06
Kaynana ve gelin isteselerde istemeselerde birbirlerini sevmek zorundalar çünkü onlar için ortak bir paylaşım vardır birinin oğlu birinin kocası. Onun için derimki işi zorlaştırmadan sevmenin en kısa yolunu bulmalı ve iyi yönleini görüp onunla hareket etmeli (bu herkes için geçerli)

Ravza_Nur
13-10-2006, 14:26
xtar yazdı:
Kaynana ve gelin isteselerde istemeselerde birbirlerini sevmek zorundalar çünkü onlar için ortak bir paylaşım vardır birinin oğlu birinin kocası. Onun için derimki işi zorlaştırmadan sevmenin en kısa yolunu bulmalı ve iyi yönleini görüp onunla hareket etmeli (bu herkes için geçerli)evet haklısınız ama erkeğede büyük pay düşüyor çok iyi bir gözlemci olmalı eşini bulunmaz hint kumaşı gibi görüpte anneyi babayı bir kenara atmamalı iki tarafıda idare etmenin yollarını bulmalı eşinin kırılmasından korkup büyüklerinin ahını almamlı kalplerini kırmamalı hanım olsun erkek olsun şunu bilmeliki mutlulukları hayır duaya bağlıdır

Ravza_Nur
13-10-2006, 14:36
ayrıca tüm kardeşlere ibret olması açısından şöyle bir hikaye anlatmak istiyorum peygamber zamanından sahabelerden biri mübarek eve döndüğünde ilk önce annesini ziyaret eder onun duasını almadan evine girmezmiş aylar ve yıllarca böyle devam etmiş bir gün eve geç gelmiş ve annesinin yanına uğramamış annede alışkan olduğu iççin oğlunu bekliyormuş beklemiş beklemiş oplu gelmemiş çok üzülmüş kalbi kırılmış aradan bir müddet geçince sahabe hastalanıp ölüm döşeğine düşmüş ama bir türlü can verememektedir peygamber efendimizi çağırırlar böyle böyle diye sevgili efendimiz araştırın bakalım borcu varmı kul hakkı varmı araştırırlar hiç bir şekilde ne maddi ne manevi bir hak meselesi yoktur herkes o sahebedeb razı ve memnundur peygamberimiz şaşkındır acaba neden diye derken aklına gelir efendimzin bu şahsın anne babası hayattamıdır diye derler evet ya rasulullah bir yaşlı annesi var hayattadır onu getirin der peygamberimiz ve yaşlı kadın huzura gelir anacığım der bak oğlun ölmekte ama bir türlü ölemiyor sen oğlundan razımısın hakkını helal ettinmi anne derki benim kalbim oğluıma dargındır peygamberimiz meseleyi anlamıştır kadın gerçekten dargındır ve hakkını helal etme taraftarı değildir efendimiz buyurur ateş yakın adamı yakacağız kadın birden atlar yok ne olur yarasulullah onu yakmayın ben hakkımı helal ettim sevgili efendimiz gülümseyerek eğer sen hakkını helal etmeseydin oğlun cehennemde yanacaktı kadın hakkını helal eder etmez oğul nefesini tüketir işte budur kardeşler bir anneyi gücendirmek bir babayı gücendirmek bu hiç bir canlı için olmaması gereken bir durumbunlara dikkat edelim olurmu

FATMA_ERGUN
13-10-2006, 14:46
zerda yazdı:
ayrıca tüm kardeşlere ibret olması açısından şöyle bir hikaye anlatmak istiyorum peygamber zamanından sahabelerden biri mübarek eve döndüğünde ilk önce annesini ziyaret eder onun duasını almadan evine girmezmiş aylar ve yıllarca böyle devam etmiş bir gün eve geç gelmiş ve annesinin yanına uğramamış annede alışkan olduğu iççin oğlunu bekliyormuş beklemiş beklemiş oplu gelmemiş çok üzülmüş kalbi kırılmış aradan bir müddet geçince sahabe hastalanıp ölüm döşeğine düşmüş ama bir türlü can verememektedir peygamber efendimizi çağırırlar böyle böyle diye sevgili efendimiz araştırın bakalım borcu varmı kul hakkı varmı araştırırlar hiç bir şekilde ne maddi ne manevi bir hak meselesi yoktur herkes o sahebedeb razı ve memnundur peygamberimiz şaşkındır acaba neden diye derken aklına gelir efendimzin bu şahsın anne babası hayattamıdır diye derler evet ya rasulullah bir yaşlı annesi var hayattadır onu getirin der peygamberimiz ve yaşlı kadın huzura gelir anacığım der bak oğlun ölmekte ama bir türlü ölemiyor sen oğlundan razımısın hakkını helal ettinmi anne derki benim kalbim oğluıma dargındır peygamberimiz meseleyi anlamıştır kadın gerçekten dargındır ve hakkını helal etme taraftarı değildir efendimiz buyurur ateş yakın adamı yakacağız kadın birden atlar yok ne olur yarasulullah onu yakmayın ben hakkımı helal ettim sevgili efendimiz gülümseyerek eğer sen hakkını helal etmeseydin oğlun cehennemde yanacaktı kadın hakkını helal eder etmez oğul nefesini tüketir işte budur kardeşler bir anneyi gücendirmek bir babayı gücendirmek bu hiç bir canlı için olmaması gereken bir durumbunlara dikkat edelim olurmu

ALLAH RAZI OLSUN ABAL DER ALMAK LAZIM.GÜNÜMÜZÜN EN YÜKÜK RROBLEMİ ANNE BABA HAKKI.RABBİM YARDIM ETSİN İNŞ.

Ravza_Nur
13-10-2006, 14:52
rabbim cümlemizden razı olsun kardeşim evet hem en önemli problemi hemde rab katındada çok önemli ve hesabı ağır bir durum rabbim yardım etsin

gurbetten
13-10-2006, 15:07
hafize yazdı:
Öncelikle bende bir kayınvalideyim ayrıca benimde kayınvalidem vardı ben onbeş yaşında evlendim onaltı yaşımda bebeğim oldu şimdi o bebek otuz dört yaşında ve alem birtane istemezken gelinim iki tane buldu ama inanınbütün iş büyüklerde bitiyor kusur aramak isteyen her şeyde bulur evladını seven bir anne gelininide sevmek zorunda oda bir anne baba kuzusu suçu gelin olmak mı yani gençler şimdi kayın valide istemiyorlar ama gün gelecek onlarda kayın valide olacak iki kızım var ikiside evli onlarda babaanne ve dedeile büyüdüler bana yapılmasını istemediğim hareketi kızlarımda yapamaz etrafımızda gelin kaynana kavgalarını görüyorum gerçekten üzülüyorum Allahıma şükürler olsun biz öyle sorunlar yaşamadık ama her şey annede bitiyor bir evlat ailede gördüğünü gittiği yerde devam eder dünürlerle ilişkiler iyi olmalı senin annan şöyle baban böyle dendimi olmaz oda onları savunucak hep geçlerde kusur aramak olmaz büyüküz deyip her şeyi biz biliriz anlamına gelmez çok bilen çok yanılır kısacası ben gelinimle gelin kaynana gibi değil anne kız gibiyiz Allah razı olsun ufak tefek anlaşmazlıklar her ailede olur büyütmemek lazım S,A,:D:D:D:D:D

HAFIZE ANA SIZE ANA DIYEBILIRMIYIM?ALLAH´IM HEP BÖYLE BIR KAYINVALIDEM OLSUN ISTEDIM FAKAT BENIM KAYINVALIDEMLE BIZ GECE ILE GÜNDÜZ GIBIYIZ BENIM KAPANMAMI BILE ISTEMEDI.AMA E$IM ALLAH ONDAN RAZI OLSUN.BEN BURDA GIYBET EDIP ARKASINDAN KONU$MAK ISTEMIYORUM.O BENDEN RAZIMI BILMIYORUM AMA BEN ONA HEP DUA EDIYORUM ALLAH ONUN BÜTÜN GÜNAHLARINI YETI$TIRDIGI IYI EVLAT HÜRMETINE AFFETSIN ZIRA COK DUAYA IHTIYACI VAR:(ALLAH GÖGSÜNE IMAN ALLAH
SEVGISI ALLAH KORKUSU AHIRET KAYGISI VERSIN ALLAH ONU BU DÜNYANIN ALDATICI I$ILTILARINDAN SOGITSUN IN$ALLAH.4 YA$INDAKI OGLUMUN SORULARINA CEVAP VEREMIYORUM ONUN YÜZÜNDEN.DEDIM YA COK FARKLIYIZ.BENIM AILEMDE GELIN KAYNANA GÖRÜMCE YOKTUR HERKES BIRDIR.GELINLERIMIZ BIZI COK SEVER BENDE HEPSINI COK SEVIYORUM ANACIGIM DEDIGIN GIBI HERKESIN HUYU FARKLI OLDUGU GIBI KABULLENIRSEK INSANLARI SORUN KALMAZ DIYE DÜ$ÜNÜYORUM

Ravza_Nur
13-10-2006, 15:57
gurbetten kardeşim hayat bir imtihan sahnesidir kimi başarır kimi başaramaz siz sabırlı olup bu imtihanı kazanıırsınız inş rabbim iyilikten ayırmasın dua ile

gurbetten
13-10-2006, 16:56
amin amin amin dua yerine insallah.bende imtihan olarak degerlendiriyorum

Ravza_Nur
13-10-2006, 20:55
gurbetten yazdı:
amin amin amin dua yerine insallah.bende imtihan olarak degerlendiriyorumrabbim bu dünya hayatında imtihanını başarıyla tamamlayanlardan eylesin inş

konak
14-10-2006, 05:55
Güzel paylaşımlar, acısıyla tatlısıyla okuduk. Rabbim sevabınızı yazsın. Şiddet kavramı üzerinde durmuştuk. Şöyle geniş bir perspektifle baktığımızda herkesin, her kesimin bu işte suçlu olduğunu düşünüyorum. Neden diyeceksiniz. İnsana değer verilmediğinden, insan medyatik ortamda mal gibi alınıp satıldığından ve sevgi ve saygı kavramlarının içi boşaltıldığından bence bu tür sorunlar yaşanmaktadır.
Sadece kayınvalidenin şikayetleri üzerine bir kayınpeder gelininden nefret eder duruma gelmez bence.
İnancımızda kadınlar erkeklere emanet olarak verilmiş değerli varlıklardır. Tabii kendi değerlerini korumaları şartıyla. Bu nedenle kimsenin kimseye şiddet uygulamaya hakkı yoktur bence.
Rabbim hiçbirimizi yolundan şaşırtmasın.
Selam ve dua ile..

nilsu
14-10-2006, 10:36
S.A.ARKADAŞLAR.ZERDACIĞIM DÜN MAİLİNİ ALDIM ANCAK TEŞEKKÜRLER DAVETİN İÇİN.ANCA ŞİMDİ VAKİT BULABİLDİM.KAYINVALİDE İLE OTURMAK GERÇEKTEN ÇOK ZOR.HELE HELE 24 YAŞINDAN BERİ SADECE ÇOCUKLARI İLE YAŞAYAN BİR ANNE.ONLARIN ÜZERİNE TİTREYİŞİ.ABARTILI BOYUTTA.EŞİM 34 YAŞINDA VE HALA ANNESİ ONA ÇOCUK MUAMELESİ YAPIYOR.AMAN AYAĞINA HİZMETLER FALAN.BENDEN DE AYNISINI YAPMAMI AYNI ŞEFKATİ GÖSTERMEMİ İSTİYOR.ONA BİŞEY OLMASIN SENİN İSTERSE YORGUNLUKTAN CANIN ÇIKSIN.NEYSE YAAA BU İŞLER BENİM EN BÜYÜK YARAM ZATEN.NE GÜZEL EVİM VARDI NEDEN BİRLEŞTİYSEM SANKİ.KENDİ RAHATINI KENDİ BOZANLARDANIM BEN.

nilsu
14-10-2006, 11:11
SUATABAT KARDEŞİM.EĞİTİMDEN BAHSETMİŞSİNİZ AMA HIRSLARIN İHTİRASLARIN EĞİTİMİ OLMUYOR.BENİM KAYINVALİDEM DE BEN DE EĞİTİMLİYİZ.O HEMŞİRE BEN SÜREKLİ İNSAN MÜNASEBETİ VE HOŞGÖRÜ GEREKTİREN BİR ÖZEL İŞLETMEDEYİM.HİÇ GÖRÜŞMESEM GÜNDE EN AZ 50-60 İNSANLA BİREBİR MÜNASEBETTEYİM.AMA FİKİRLERİMİZ O KADAR ZIT Kİ.HAYAT FELSEFEMİZ FALAN.O KENDİ ANNESİNE BİLE ACABA RAHTSIZ EDERMİYİM GİDERSEM DİYE DÜŞÜNÜRKEN,ANNESİ GELDİĞİNDE YABANCI İNSAN GELİRMİŞ GİBİ BİR TELAŞ DUYARKEN BEN ÇATKAPI OLMAKTAN YANAYIM.ANNEM EVİMİ DAĞINIK BULMUŞ UMRUMDA OLMAZ.ÖZEL BİR MUAMELE YAPMAM.Kİ KENDİ EVİ GİBİ RAHAT OLMALILAR BENİM EVİMDE.ANCAK MAALESEF O BU TUTUMDAYKEN ANNEMLER BANA YAKIN OLMAMIZA RAĞMEN AYDA Bİ 2 AYDA BİR ANCA GELİYORLAR.YANİ KARDEŞİM İNSAN BİLİMİ ÇOK ZOR VE BAŞARANLARA İMRENİYORUM.

nilsu
14-10-2006, 13:52
ben kurutuyormuyum ne forumları.ne o bittimi konu.geç kaldım herhalde.:)neyse zerdacığım sen bu sitede oldukça daha ne forumlar açarsın.değil mi.hepiniz allaha emanet olun

selimben
14-10-2006, 14:05
baksana bişiy sorcam pirgayip ne demek ban söylermisin

hafize
14-10-2006, 20:20
bence her şey kafada biter okumak cahilliyi alır afedersin eşşeklik baki kalır benimde içimde çok isteklerim kaldı ama gelinime yaşatmadım iyide yapmışım Rabbimin huzuruna o yüzden rahat çıkarım beim evladımsa onunda hayat arkadaşı S,A:D:p

hafize
15-10-2006, 08:19
SUABAT kardeşim çok doğru söyledin benim dediğim olacak hırsı var et tırnaktan ayrılmaz ne anne evladından vaz geçer nede evlat gelin adayı kendi annesinden vazgeçermi aynı şey :p:p:p

Ravza_Nur
15-10-2006, 21:40
herkes konumunu bilirse sorun ortada kalkacaktır bir anne herzaman için kıymetlidir asla ve asla haksız yere kötü muameleye maruz kalmamalıdır bir eş de erkeğe alahın emanetidir onu korumakla mükelleftir onu haksız yere ezdirmemelidir kısaca erkek çok iyi bir gözlemci olmalıdır asla ve asla taraf tutmamalıdır dua ile

nilsu
16-10-2006, 10:51
bakın arkadaşlar.bu işler hep böyle.kimse kendini kötü demez.kendini eleştirmez.şu bir gerçekki herkes başkalarınında kendi gibi bakmasını ister dünyaya.bu da herzaman olmaz.birer birey olan bizler başkaları gibi olmak yerine kendine özgü olmayı tercih ederiz.ve insanların bizi olduğumuz gibi kabul etmesini isteriz.değiştirilmeye çalışmak onurumuzu kırar.mesela ben 30 yaşında bir bayan olarak ne zaman ne yapmam gerektiğini herzaman komut almak hiç hoşuma gitmez.sesimi de çıkaramayınca böyle işte kendi kendimi yer bitiririm.kimseyle de paylaşamam.eşime bile aksettirmem.o da herşey sütliman zanneder.hafize ablacım siz deneyimli bir anne ve kayınvalide olarak bana öneriniz var mı.inanın ona yaklaşmak için heryolu denedim.ama yaklaştırmıyor kendine.

barboros
19-10-2006, 17:05
degerli arkadaslar
bu basligi okudugumda, aklima cok esli evlilik geldi
hani halen de var ya bazi yörelerimizde..

bir erkegin birden cok bayanla evlilik iliskilerini sürdürmesini nasil karsilarsiniz?

medeni kanunumuzda bu yasak biliyorum, ama basörtüsü de bildigim kadariyla
laiklik kurallariyle uyusmuyor ve o da resmi yerlerde yasak.

saygilarimla

Ravza_Nur
22-10-2006, 11:12
kardeşim sizin aklınıza gelmiş olan konuyu biz forumda açtık rabbim razı olsun dua ile

mucella
08-11-2006, 01:47
selamun aleykum,

google'de kayınvalide-gelin ilişklileri hakkında yazılar araştırıken siteniz karşıma cıktı :)
kayınvalide-gelin konusunu ele alarak bu başlığı acan ablamıza teşekür ederim.
bildiğimiz gibi yaşadığımız şu kısacık dünya hayatında ebeveynlerin büyük önemleri ve rolleri vardır evlilik hayatında.
çok önemli olduğu kadar çözümüde pek kolay olmayan ilişkiler yaşanmaktadır malesef.
dokuz yıldır eşimin ailesi ile birlikte yaşıyorum ve dokuz yıldır imtihandayım...
belki sizlere klasik gelecek ama yaşadığım dokuz yıllık imtihan hayatımda elimden gelenin en iyisini yapmaya calıştım ama malesef iyi bir gelin olamadım...
sürekli itilen kakılan oldum....
velakin demiyorum ki ben kusursuzum .....muhakkak kusurlarımız var beşeriz sonuncta......
acıda verse bu yaşadıklarım, bir imtihan olduğunun bilincine varmayı rabbim bana nasip etti hamd olsun,
gelin-kayınvalide ilişkilerinde sorun yaşayanlar için çözümler üretilmeye calışılıyor .....,
inanınki çözümü olmayan ilişkilerde var .... aksi taktirde ya batacaksın yada batıracaksın .
benimle aynı imtihanı yaşayan kardeşlerime sabırlar diliyorum rabbim evlerinize huzur yağdırsın.Allah c.c. kolaylıklar nasip eylesin.

Allah c.c. emanet olun

Selametle...

(dualarınızı bekliyorum inş.)

Ravza_Nur
13-11-2006, 22:11
mucella yazdı:
selamun aleykum,

google'de kayınvalide-gelin ilişklileri hakkında yazılar araştırıken siteniz karşıma cıktı :)
kayınvalide-gelin konusunu ele alarak bu başlığı acan ablamıza teşekür ederim.
bildiğimiz gibi yaşadığımız şu kısacık dünya hayatında ebeveynlerin büyük önemleri ve rolleri vardır evlilik hayatında.
çok önemli olduğu kadar çözümüde pek kolay olmayan ilişkiler yaşanmaktadır malesef.
dokuz yıldır eşimin ailesi ile birlikte yaşıyorum ve dokuz yıldır imtihandayım...
belki sizlere klasik gelecek ama yaşadığım dokuz yıllık imtihan hayatımda elimden gelenin en iyisini yapmaya calıştım ama malesef iyi bir gelin olamadım...
sürekli itilen kakılan oldum....
velakin demiyorum ki ben kusursuzum .....muhakkak kusurlarımız var beşeriz sonuncta......
acıda verse bu yaşadıklarım, bir imtihan olduğunun bilincine varmayı rabbim bana nasip etti hamd olsun,
gelin-kayınvalide ilişkilerinde sorun yaşayanlar için çözümler üretilmeye calışılıyor .....,
inanınki çözümü olmayan ilişkilerde var .... aksi taktirde ya batacaksın yada batıracaksın .
benimle aynı imtihanı yaşayan kardeşlerime sabırlar diliyorum rabbim evlerinize huzur yağdırsın.Allah c.c. kolaylıklar nasip eylesin.

Allah c.c. emanet olun

Selametle...

(dualarınızı bekliyorum inş.)Değerli kardeşim hoş geldiniz çok tşk ediyorum rabbim size sabır versin tüm bu sıkıntı içinde olan kardeşlerime sabırlar versin karşımızdaki insanlarada merhamet versin dua ile

mucella
18-11-2006, 00:22
hoşbuldum teşekür ederim abla :)abla diyorum cünki benden büyük olduğunuzu tahmin ediyorum:)
dualarınıza gönülden amin diyorum
Allah c.c. razı olsun

SELEHA
18-11-2006, 00:30
slm. arkadaşlar ALLAH HEPİMİZİ İSLAH ETSİN BU NEFSİMİZİ YENMEDİGİMİZ SÜRECE ŞEYTAN BÖYLE YUVA YIKMAYA DEVAM EDER HERZAMAN NEFSİMİZİ MUASSEBE ETMELİYİZ SONRA KARŞI TARAFI SOÇLAMALIYIZ ALLAH HEPİMİZİNDE YARDIMCISI OLSUN AMİN

Ravza_Nur
18-11-2006, 00:36
SELEHA yazdı:
slm. arkadaşlar ALLAH HEPİMİZİ İSLAH ETSİN BU NEFSİMİZİ YENMEDİGİMİZ SÜRECE ŞEYTAN BÖYLE YUVA YIKMAYA DEVAM EDER HERZAMAN NEFSİMİZİ MUASSEBE ETMELİYİZ SONRA KARŞI TARAFI SOÇLAMALIYIZ ALLAH HEPİMİZİNDE YARDIMCISI OLSUN AMİN A S KARDEŞİM DUANIZA AMİN DİYORUM BİZLER NEFSE SÖZ GEÇİREMEZSEK BU NEFİS BİZİM HEM DÜNYAMIZI HEMDE AHİRETİMİZİ MAHV EDECEKTİR SEVGİ SAYGI HOŞGÖRÜ ÜÇGENİNDE SABIRLI YOL ALALIMKİ HEM DÜNYAMIZ HEMDE AHİRETİMİZ MAMUR OLSUN DUA İLE

sevil_86_
24-11-2006, 18:39
FATMA_ERGUN yazdı:

zerda yazdı:
rabbim gönlüne göre versin kardeşim evet biraz sevgi saygı hoşgörü anlayışla çözümlenemeyecek sorun yoktur kayınvalide kızı gibi gelinde annesi gibi görür ve öyle davranırlarsa arada kalan erkekte olmaz mutlu ve sıkntısız yaşanır gider

ABLA GÜZEL SÖYLÜYORSUNDA PEKİ ÇİFT TARAFLI OYNAYANLAR.KAYİN VALİDE OGLUNUN YANINDA İYİ AMA OGLU GİDİNCE GERÇEK YÜZÜ ORTAYA ÇIKIYOR.AYNI DURUMDA OLAN GELİNLERDE VAR