El Kahhar İsminin Sırları

El Kahharu :mahlukata galip ve her an kahretmeye muktedir olan, gücünün üstünde güç olmayan ve bütün düşmanlarını kahreden....
Mazlumun bedduasından sakının ,çünkü kafir bile olsa,onunla Allah arasında perde yoktur
(hadis)

El Kahharu-306 :zikir saati Merih günü salıdır
(Ya Kahhar şeklinde okunması daha iyi olur)
sırları:
1.gece yarısı ve güneş doğarken zikredenler düşmanlarına galip gelirler,zulümden kurtulmak niyetiyle okunup bu isme sığınırlarsa Cenabı hak kulunun dileğini yerine getirir.

2.bu ismin miktarı arttrılarak okunursa tesiri daha güçlü olur ama iki tarafıda keskin kılıç gibidir eğer haklı değilse okuyan kişi mahvolur.çünkü beddua gök kapılarına doğru hızla çıkar hedefini arar şayet bulamazsa sahibine geri döner(ismin etkisiyle kalpte sıcaklık meydana gelir duanın kabul alametidir)

3.Halka zulmeden malına mülküne el koyan bir zalim veya zorbanın ya da ırz namus düşmanı bir kimsenin mahvı için okuyan kimse ,bu ismi tenha bir yerde ve abdestli olarak diz çökerek ve kıbleye dönük okumalıdır

4.pehlivan okursa sırtı yere gelmez mağlup edilemez,avukat okursa haklı davasını kazanır

5.Zayıf biri okursa güçlenir

6.Eşinden kabalık gören bir hanım okusa eşi kendisine kötü muamele yapamaz ,Cenabı Hak ismi hürmetine kulunu böyle bir muameleyi kabul etmez.

7.Bu ismin zikrine devam eden helal olmayan yollarda koşan, haram işlerle uğraşan ,,şehvetine mağlup olan bir kimse ise kısa süre sonra şehveti söner,nefsani duygularını bastırır,harama olan duyguları ortadan kalkar.

8.Bu ismi zikredenin kalbinden dünya sevgisi çıkar,ayrıca sürekli bu ismi zikreden bir kimse herhangi bir vakitte düşmanına beddua etse hemen tutar.

9.bu ismi okuyan kişilerin kötü huyları gider haramla uğraşanlar yada şehvetten kurtulmak isteyenler mutlaka okumalıdır huyları güzelleşir düzelirler. Unutulmamalıdır, kahhar ismini kahır niyetiyle okumadan önce o kişin ıslahı için dua edilmelidir ama bu imkan yoksa Allaha havale edilmelidir, çünkü bu isim kahrı en ağır esmadır en son yapılacak duadır.