Dr.İnayetullah Marşiki

Pakistanlı Dr.İnayetullah Marşiki (bazı kaynaklarda bu isim ‘İn’amullah olarak verilmektedir) James Jeans ile yaşadığı bir hatırasını şöyle anlatmaktadır.”Sir James Jeans bana yerin yaratılışını hayata müsait hale getirilişini anlattı. Allah’ın tasarruflarından söz ederken çoşuyor, kendinden geçiyordu. Nebülozlardan bahsetti; bu geniş alem de nasıl bir iradeye ram olduklarını, mekanın genişlemesini, Allah’ın bütün bu olup bitenlerdeki tasarrufunu izah etti. Bu şekilde kah büyük alem deki (makrokosmos), kah küçük alemdeki (mikrokosmos) hakikatleri anlatırken, sanki “İleride onlara dış alemde ve kendi nefislerinde peyderpey göstereceğiz. O zaman hak ve hakikatin ne olduğunu anlayacaklar”(Fussılet, 41/53) ayetinin manası tecelli ediyordu. Bir aralık öylesine doldu ki, ‘İn’ amullah, hayret ediyorum’ dedi ve ekledi; ‘İnsan ilim yapar ve şu Feza-i ıtlakı öğrenir, derinlemesine insanın içine girer, şu teşrihata vakıf olur da , nasıl Allah’ a inanmaz, hayret ediyorum!’ Taşı tam gediğine koyacağım anı yakalamıştım.’Üstad’ dedim, ‘Müsaade eder misin?’ ‘Buyur’ dedi. Şunu söyledim: “Kuran’da bir ayet var. Resulüllah’a Allah şöyle diyor: “İnnema yahşellahe min ibadihi’l u-lema ( Allah karşısında, kulları içinde ancak hakkında alim olanlar saygıyla ürperir, (Fatır, 35/28) . O zaman ayaklarının bağı çözülüverdi. ‘Bunu Muhammed (sas) mi söylüyor?’ dedi ve ilave etti:”Eğer bunu O diyorsa, sen şahit ol İn’amullah, Muhammad (sas), Allah’ın Rasulüdür.”


Kaynak : Sızıntı

TÜM MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİN CUMA'SI MÜBAAREK OLSUN.
ALLAH'A EMANET OLUN.